Evidenţa şi organizarea colecţiilor

EVIDENTA COLECTIILOR

Evidenta primara-RMF

Evidenta individuala -RI

VERIFICAREA COLECŢIILOR

METODE ŞI TEHNICI DE VERIFICARE A COLECŢIILOR

 ==== Cazuri particulare  si rezolvarea lor    ====

ORGANIZAREA COLECŢIILOR DE BIBLIOTECĂ

Criterii

Moduri

avantaje

dezavantaje