Servicii pentru categorii defavorizate în bibliotecile publice

Acest articol nu este complet.Anca Rapeanu 2010/04/02 16:12

 • Servicii pentru minorităţi sociale fără segregarea lor.
 • Servicii speciale pentru categorii defavorizate:
 • Persoane fara adăpost
 • Şomeri
 • Nevoiaşi
 • Analfabeţi
 • Persoane cu dizabilităţi
 • Persoane marginalizate sau izolate social sau geografic
 • Se pot organiza:
 • • Alfabetizare, lecturi facile, audiţii .
 • • servicii de împrumut în spitale -organizare de minicolecţii speciale- literatură de evaziune, educaţie sanitară, etc.
 • • teleconferinţe pentru copiii bolnavi;
 • • servicii de împrumut în localitãţi izolate sau înfiinţarea bibliotecilor mobile;
 • • servicii de împrumut şi acţiuni aferente cãrţii şi lecturii în aziluri de bãtrâni, se poate practica lectura de cãtre bibliotecari sau de către voluntarii cu care lucrează biblioteca.
 • Activităţi diverse care să aducă biblioteca publică în atenţia întregii comunităţi
 • Este recomandabil ca biblioteca sa se ralieze marilor campanii naţionale – ecologice, de sănătate de drepturile omului etc. Modul de implicare poate fi divers, de la promovarea proiectului prin afişe, până la mobilizarea de voluntari şi participarea efectivă la activităţi.
 • Oricât de mică, participarea crează vizibilitate în comunitate iar rezultatul poate fi apariţia de parteneriate, de noi relaţii.