Aceasta e o versiune anterioară a paginii.


Legislaţie de bibliotecă şi conexă

Legea Bibliotecilor

Legislație pentru standardele de control intern

Legislație

- LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare : 01/01/2011

-HOTĂRÂRE nr. 763 din 21 iulie 2010

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 20 august 2010

-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 7 aprilie 2010

privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 229 din 30 decembrie 2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice

EMITENT:GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009

VEZI Art.III,alin.1.

-LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 - (actualizată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice**) (actualizată pana la data de 15 iulie 1994*) EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA

Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.

-LEGE Nr. 54 din 8 iulie 1994

pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste

  1. EMITENT: PARLAMENTUL
  1. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 15 iulie 1994

-ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009 Data intrarii in vigoare : 04/11/2009

ABROGA : ORDIN nr. 1.753 din 22 noiembrie 2004(ABROGAT) pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv(abrogate de art.4 din Ord.2861/2009)

EMITENT:MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.174 din 13 decembrie 2004

Data intrarii in vigoare : 13/12/200

-ORDIN nr. 4.626 din 21 iulie 2005 privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectării termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reţeaua învăţământului, precum şi a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 3 august 2005

-ORDIN nr. 2.035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultura şi alte unităţi de profil

EMITENT: MINISTERUL CULTURII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 27 septembrie 2000

Data intrarii in vigoare : 27/09/2000

-ORDIN nr. 2.062 din 9 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice

EMITENT: MINISTERUL CULTURII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 18 august 2000

-ORDIN nr. 2.258 din 19 iunie 2006

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.035/2000

-ORDIN nr. 2.371 din 6 iunie 2008

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000

EMITENT: MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iulie 2008

- HOTĂRÂRE nr. 886 din 20 august 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 11 septembrie 2008

ACEASTĂ HOTĂRÂRE ABROGĂ Ordinul nr.2053/17 mai 2002

-ORDIN nr. 2.069 din 1 octombrie 1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice

EMITENT: MINISTERUL CULTURII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 13 noiembrie 1998

-ORDIN nr. 493 din 15 iunie 2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 24 iunie 2009

-LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001

Selecţie făcută de departamentul Resurse Umane, BJ Bihor.