Aceasta e o versiune anterioară a paginii.


Ghid pentru bibliotecarii din biblioteci şcolare

Biblioteci şcolare. Poziţionare în contextul internaţional şi naţional. Tendinţe şi direcţii de dezvoltare

Reţeaua de biblioteci şcolare din România. Legislaţie şi standarde de bibliotecă

Administrare şi management de biblioteci şcolare

Profesionişti în biblioteca şcolară

Fluxuri de activităţi în biblioteca şcolară, în context tradiţional şi informatizat