Conservarea şi prezervarea în bibliotecile şcolare