Aceasta e o versiune anterioară a paginii.


Ghid pentru bibliotecarii din biblioteci publice

Biblioteci publice. Poziţionare în contextul internaţional şi naţional. Tendinţe şi direcţii de dezvoltare