Catalogarea descriptivă

Pentru realizarea catalogării descriptive în sistem tradiţional - bibliotecarul catalogator are nevoie de fişe de catalog care să cuprindă elementele bibliografice ce identifică documentul de prelucrat. Aceste fişe sunt de format internaţional, cu dimensiuni de 7,5 x 12, 5 cm, cu linii orizontale şi verticale marcate.

Fişă pentru catalogare descriptivă în sistem tradiţionalFIXME Fişă pentru catalogare descriptivă în sistem tradiţionalFIXME

Notă: Cei care mai lucrează încă în sistem tradiţional folosesc fişe albe, neliniate, atunci când nu dispun de aceste fişe liniate. Important este să se păstreze dimensiunile pentru a putea fi introduse în aceleaşi casete standard şi să se respecte poziţionarea elementelor bibliografice.

Exemplu de fişă cu poziţionarea elementelor bibliograficeFIXME Exemplu de fişă cu poziţionarea elementelor bibliograficeFIXME

Pentru realizarea unei activităţi care implică catalogarea descriptivă în sistem informatizat – bibliotecarul catalogator procedează la înregistrarea elementelor bibliografice identificatoare pentru document/resursă într-un format de înregistrare adoptat de bibliotecă. Acest format de înregistrare poate să aparţină unei familii MARC (MAchine-Readable Cataloguing) – UNIMARC, USMARC, MARC 21, UKMARC, CANMARC, ROMARC etc. sau poate fi un format propriu unuia sau altuia din sistemele de bibliotecă adoptate. Sigur că se recomandă să se folosească un format internaţional de înregistrare care obligă la utilizarea uniformă şi riguroasă a regulilor de catalogare, facilitând astfel schimbul corect de date.

Formatele de înregistrare pot fi:

  • formate bibliografice → înregistrează date bibliografice;
  • formate pentru autorităţi → înregistrează date despre vedete;
  • formate pentru „holding-uri” → înregistrează date locale;
  • formate pentru clasificare → înregistrează indici aparţinând unui sistem de clasificare.

Înregistrările bibliografice includ informaţiile în 10 blocuri, cuprinzând astfel şi datele referitoare la conţinuturile resurselor. Structura unei înregistrări bibliografice cf. unui format de înregistrare de tip MARC, de ex. UNIMARC, este cel din imagine:

Structura unei înregistrări bibliografice conform UNIMARC