Animaţia culturală material de revizuit si completat

e definită ca ansamblul de acţiuni comunicaţionale necesare pentru promovarea bibliotecii. A anima activitatea de bibliotecă , înseamnă ad literam ai da viaţă, a o face atrăgătoare şi de folos comunităţii. Prin această metodă se face legătura între bibliotecă – scriitori, reprezentanţi ai vieţii culturale, ştiinţifice, religioase, personalităţi marcante locale sau naţionale - utilizatorii bibliotecii Constă în organizarea de mese rotunde, conferinţe, cenacluri, lansări şi expoziţii de carte, dezbateri, cursuri, audiţii, etc. pentru a răspunde orizontului de aşteptare al diverselor categorii socio-profesionale şi de vârstă; Programul manifestărilor culturale din bibliotecă; oferă informaţii, ştiri, articole despre bibliotecă presei locale, şi tuturor celor interesaţi Bibiotecarul prospectează “piaţa” pentru a fi la curent cu preferinţele culturale ale cititorilor, precum şi cu operele autorilor prevăzuţi în programa şcolară.

Aceasta ar fi abordarea clasică a animaţiei culturale. Dar cu spune mottoul lucrării „Suntem experţi în bibliotecă dar nu suntem experţi în problemele comunităţii 1„ . Există probabilitatea ca evoluţia societăţii să facă această abordare clasică mai puţin eficientă , şi atunci trebuie să schimbăm modul de abordare şi să căutăm moduri noi de a ne apropia de comunitate şi de a o cunoaşte.

Vorbind despre bibliotecă in comune, vedem reacţia multor persoane cu putere de decizie- Nimeni nu mai citeste! ; La ce trebuie tinută biblioteca deschisă?. Iar atunci când aceste opinii se intâlnesc cu o opinie publică care nu ştie să-şi ceară drepturile ( la lectură şi informare) şi cu un bibliotecar timorat şi timid supus unei mari presiuni din partea ordonatorului de credite local, lucrurile par că nu mai pot fi schimbate.

Pe de altă parte , publicul nu se implică în programele bibliotecii. Unii nu au informaţii despre aceste programe, sau nu se simt confortabil să participe la ele, nu se simt bineveniţi. Este dovedit-cu un pic de ambiţie şi coordonare lucrurile pot fi schimbate / nu uşor , dar nici foarte greu.Trebuie sa ştim exact ce vrem şi ce resurse avem şi cum facem ca ceea ce vrem sa devină realitate.

Studiul indicilor principali de performanta

ai bibliotecii ne spune cum stăm cu adevărat….. (discuţii)

Întrebările pe care trebuie să ni le punem sunt:  Cunoaştem metodelor de promovare a bibliotecii?  Cunoaştem structura utilizatorilor locali?  Cunoaştem patrimoniul bibliotecii şi fondul cultural local?  Avem cunoştinţele de culturã generală necesare ?  Avem noţiuni generale de psihologie şi psihopedagogia lecturii ?  Avem solicitudinea, calmul, promptitudinea, amabilitatea şi tactul necesare în relaţiile cu utilizatorii şi cu partenerii.  Folosim la maxim toate resursele de care dispunem?

Maparea comunităţii

la evaluarea nevoilor comunitatii

construire de relaţii

la evaluarea nevoilor comunitatii

Scrierea unui proiect

, programarea unei activităţi sau a unui nou serviciu trebuie să fie foarte clară şi bine motivată.

Care sunt paşii care trebuie respectaţi pentru a scrie un proiect

 === Obectivul general al proiectului ===

Reprezintă rezolvarea unei situaţii problematice generale,umane , nu a resurselor. Reprezintă rezolvarea unei nevoi identificate. Important pentru justificarea proiectului.

Obiectivul specific, scopul proiectului

Răspunde pe scurt la întrebarea: Ce vrem să obţinem prin acest proiect?

                Ce se va schimba în situaţia existentă ? 

Un proiect este bine să aibă un singur scop mai multe scopuri duc la formularea neclară a obiectivelor.

 

   Scrierea şi conceperea proiectului trebuie să respecte întocmai condiţiile impuse de ghidul solicitantului

I:Informaţii despre proiect Numele organizaţiei. Titlul proiectului. Indicaţii privind bugetul proiectului. Locul de desfăşurare şi durata proiectului. Organizaţii partenere implicate în proiect. ( dacă sunt)

Descrierea proiectului

1. Rezumatul proiectului 2. Scopul , activităţile şi rezultatele proiectului a) Nevoile identificate b) Argumentarea soluţiei propuse pentru întâmpinare nevoilor Grupurile ţintă Alegerea grupurilor ţintă deoarece….. Acest proiect este relevant pentru grupurile ţintă deoarece……. c) Scopul proiectului necesită o formulare cuprinzătoare şi scurtă a schimbării dorite în situaţia existentă. d) Principalele activităţi pentru atingerea acestui scop. e) Rezultatele pe care le va obţine proiectul

3.Colaborarea cu administraţia publică locală - pentru implementarea acestui proiect - cum va contribui proiectul la îmbunătăţirea serviciilor furnizate de administraţia publică locală.( dacă este cazul) 4. Beneficiari a-Câte persoane vor benefica de acest proiect beneficiari direcţi … beneficiari indirecţi … b-Descrieţi cine vor fi aceşti beneficiari-vârstă, categorii c-cum organizaţia Dvs.va colabora cu adm. Publică locală 5.Alte contribuţii în cadrul proiectului a) Contribuţia proprie la bugetul proiectului ( descrieţi) b) Alte contribuţii la bugetul proiectului provenite de la alţi finanţatori 6.Vizibilitatea proiectului în cadrul comunităţii

 Cum va afla comunitatea şi beneficiarii despre proiect şi rezultatele sale. 

7. Monitorizare şi evaluarea proiectului Cum veţi şti dacă proiectul e un succes? Care va fi impactul proiectului ? Criteriile utilizate pentru a măsura realizările proiectului? 8. Durabilitatea proiectului a) Cum vor fi susţinute activităţile după încetarea proiectului. b) Cum va ajuta proiectul comunitatea în care a fost implementat c) Colaborarea cu administraţia publică după încheierea proiectului. 9.Planul de activităţi-rezultatele se obţin pe baza unor activităţi. Planificare trebuie să ia în considerare resursele materiale şi umane disponibile atât cantitativ cât şi calitativ.( schemă) - enunţul fiecărei activităţi - responsabilitatea fiecărei activităţi - resursele materiale şi umane - resursa de timp sub formă secvenţială 10.Riscuri şi premise:

III. Echipa de proiect Funcţia în cadrul organizaţiei Responsabilitatea în cadrul proiectului