Functiile bibliotecii

BIBLIOLOGIA – gr. biblos (carte) ; logos (cuvânt) * studiul cărţii (istorie, producere, răspândire, conservare, descriere)

* ansamblu de tehnici şi cunoştinţe

Discipline:

* biblioteconomie – gr. biblioteki(bibliotecă) ; nomos(regulament, lege)

* formarea, organizarea şi administrarea bibliotecilor

* bibliografie – modele de redactare a listelor de cărţi şi articole

* informatică documentară – prelucrarea automatizată a informaţiilor

* bibliofilie – gr. biblos( carte) ; filia ( iubitor)

BIBLIOTECA - definitii:

* grecesc biblion – theke - ladă, cutie cu manuscrise, dulap

* depozitara – experienţei, înţelepciunii milenare a omenirii

* ştiinţei şi culturii universale

* cale spre competenţă şi performanţă

* spaţiu de convergenţă a diverselor domenii de cunoaştere

* cuprinde spectrul cunoştinţelor umane

* centru de informare, învăţare, divertisment

* tezaur bibliofil

* „templul spiritului uman” (Paul Christian)

* spaţiu pentru exercitarea democraţiei

* veşnică prin esenţa şi rosturile ei

* non profit

* răspunde cerinţelor de informare şi documentare

* templul lecturii

* for de comunicare intre creatori şi cititori

Cele 5 legi ale bibliotecilor (Ranganathan -Book Selection Bombay, 1966)

* Cărţile sunt destinate folosirii

* Fiecărui cititor cartea sa

* Fiecărei cărţi cititorul ei

* Economisirea timpului cititorului

* Biblioteca este un organism în creştere şi evoluţie