Standarde folosite în catalogare

Pentru o regăsire rapidă şi corectă a documentelor/resurselor catalogatorul trebuie să se bazeze pe reguli internaţionale de catalogare. Ca urmare, acesta trebuie să-şi cunoască instrumentele de lucru şi să fie mereu la curent cu noile abordări.

Instrumentele de lucru fundamentale ale unui catalogator sunt:

  • codurile de catalogare – ex. AACR2, coduri naţionale, în curând Codul internaţional de catalogare;
  • regulile de catalogare – ex. Principiile de la Paris, Principiile internaţionale de catalogare, aprobate la Frankfurt, 2003 etc.;
  • standardele de catalogare (ISBD, FRBR) şi alte standarde conexe (ex. standarde de abrevieri, coduri de limbi şi ţări etc.);
  • standardele privind formatele de înregistrare (UNIMARC etc., Unicode).

Folosirea acestor instrumente de lucru uniformizează procedeele de prelucrare, realizează controlul bibliografic, ajută utilizatorul în regăsirea corectă a informaţiei într-un timp convenabil. Standardele de bază după care se ghidează catalogatorul în descrierea/înregistrarea documentelor/resurselor sunt:

  • ISBD - Internaţional Standard Bibliographic Description,
  • standardele impuse de formatele de înregistrare, atunci când se lucrează în sistem informatizat.

ISBD – urile, Standardele internaţionale pentru descrierile bibliografice - sunt reguli acceptate pe plan internaţional pentru reprezentarea informaţiei descriptive în înregistrările bibliografice. Regulile ISBD se ocupă numai de corpul descrierii/înregistrării şi nu abordează problema vedetelor. ISBD-urile au fost elaborate pe tipuri de documente şi pentru a face trecerea la descrierea mecanizată şi, mai apoi, la cea informatizată.

ISBD (G) : ISBD general

ISBD (A) : ISBD pentru monografii vechi şi rare

Titlul propriu-zis : *informaţii la titlu = *Titlul paralel : *informaţii la titlu paralel / Prima menţiune de responsabilitate ; *alte menţiuni de responsabilitate. – Menţiune de ediţie = *Menţiune paralelă de ediţie / Prima menţiune de responsabilitate asupra ediţiei ; *alte menţiuni de responsabilitate asupra ediţiei, *menţiune suplimentară de ediţie / Prima menţiune de responsabilitate asupra menţiunii suplimentare de ediţie ; *alte menţiuni de responsabilitate asupra menţiunii suplimentare de ediţie. – Primul loc de publicare, distribuire etc. ; *următorul loc de publicare : Editorul şi/sau distribuitorul, data publicării şi/sau difuzării (Locul tipăririi : *Numele tipografului : data tipăririi). – Desemnarea specifică a materialului : alte caracteristici fizice ; dimensiuni + *Material însoţitor. – (Titlul propriu-zis al colecţiei/seriei : informaţii despre titlul seriei = Titlul paralel al colecţiei/seriei : informaţii la titlul colecţiei/seriei / Prima menţiune de responsabilitate asupra colecţiei/seriei ; *alte responsabilităţi asupra colecţiei/seriei, ISSN serie ; numerotarea în cadrul colecţiei/seriei. Titlul propriu-zis al subcolecţiei/subseriei : informaţii despre titlul subcolecţiei/subseriei = Titlul paralel al subcolecţiei/subseriei : informaţii la titlul subcolecţiei/subseriei / Prima menţiune de responsabilitate asupra subcolecţiei/subseriei; *alte responsabilităţi asupra subcolecţiei/subseriei ; numerotarea în cadrul subcolecţiei/subseriei). – Note. – Număr internaţional standard sau alternativ = Titlu-cheie, dacă au apariţie serială : Modalităţi de procurare şi/sau preţ (calificative)

*Repetabilitate Caractere cursive – element facultativ

ISBD (M) : ISBD pentru monografii curente

Titlul propriu-zis : *informaţii la titlu = *Titlul paralel : informaţii la titlu paralel / Prima menţiune de responsabilitate ; *alte menţiuni de responsabilitate. – Menţiune de ediţie = *Menţiune paralelă de ediţie / Prima menţiune de responsabilitate asupra ediţiei ; *alte menţiuni de responsabilitate asupra ediţiei, menţiune suplimentară de ediţie / Prima menţiune de responsabilitate asupra menţiunii suplimentare de ediţie ; *alte menţiuni de responsabilitate asupra menţiunii suplimentare de ediţie. – Primul loc de publicare, distribuire etc. ; următorul loc de publicare : Editorul şi/sau distribuitorul [menţionarea funcţiei distribuitorului], data publicării şi/sau difuzării (Locul producerii fizice : *Numele producătorului : data producerii). – Desemnarea specifică a materialului şi/sau numărul de unităţi fizice : alte caracteristici fizice ; dimensiuni + material însoţitor. – (Titlul propriu-zis al colecţiei/seriei : *informaţii la titlul colecţiei/seriei = *Titlul paralel al colecţiei/seriei : *informaţii la titlul paralel al colecţiei/seriei / Prima menţiune de responsabilitate asupra colecţiei/seriei ; *alte responsabilităţi asupra colecţiei/seriei, ISSN al colecţiei/seriei ; numerotarea în cadrul colecţiei/seriei. Titlul propriu-zis al subcolecţiei/subseriei : *informaţii la titlul subcolecţiei/subseriei = *Titlul paralel al subcolecţiei/subseriei : *informaţii la titlul paralel al subcolecţiei/subseriei / Prima menţiune de responsabilitate asupra subcolecţiei/subseriei ; *alte responsabilităţi asupra subcolecţiei/subseriei ; numerotarea în cadrul subcolecţiei/subseriei). – Note. – Număr internaţional standard sau alternativ = Titlul cheie : Modalităţi de procurare şi/sau preţ (calificative)

*Repetabilitate Caractere cursive – element facultativ

ISBD (NBM) : ISBD pentru materiale/resurse non-carte (AV)

Titlul propriu-zis [DGM] : *informaţii la titlu = *Titlul paralel : informaţii la Titlul paralel / Prima menţiune de responsabilitate ; *alte menţiuni de responsabilitate. – Menţiunea de ediţie = *Menţiune paralelă de ediţie / Prima menţiune de responsabilitate asupra ediţiei ; *alte menţiuni de responsabilitate asupra ediţiei, menţiune suplimentară de ediţie / Prima menţiune de responsabilitate asupra ediţiei ; *alte menţiuni de responsabilitate asupra ediţiei. – Zona datelor specifice anumitor categorii de documente. – Primul loc de publicare, distribuire etc. ; următorul loc de publicare : Editorul şi/sau distribuitorul [menţionarea funcţiei distribuitorului], data publicării şi/sau difuzării (Locul producerii fizice : *Numele producătorului : data producerii). – Desemnarea specifică a materialului şi nr. de unităţi fizice : alte caracteristici fizice ; dimensiuni + Material însoţitor. – (Titlul propriu-zis al colecţiei/seriei : *informaţii despre Titlul colecţiei/seriei = *Titlul paralel al colecţiei/seriei : *informaţii despre Titlul colecţiei/seriei / Prima menţiune de responsabilitate asupra colecţiei/seriei ; *alte responsabilităţi asupra colecţiei/seriei, ISSN al colecţiei/seriei ; numerotarea în cadrul colecţiei/seriei. Titlul propriu-zis al subcolecţiei/subseriei : informaţii despre titlul subcolecţiei/subseriei = Titlul paralel al subcolecţiei/subseriei : informaţii la titlul subcolecţiei/subseriei / Prima menţiune de responsabilitate asupra subcolecţiei/subseriei; *alte responsabilităţi asupra subcolecţiei/subseriei ; numerotarea în cadrul subcolecţiei/subseriei). – Note. – Număr internaţional standard sau alternativ = Titlul cheie, dacă au apariţie serială : Modalităţi de procurare şi/sau preţ (calificative)

*Repetabilitate Caractere cursive – element facultativ

ISBD (CM) : ISBD pentru materiale/ resurse cartografice

Titlul propriu-zis [DGM] : *informaţii la titlu = *Titlul paralel : informaţii la Titlul paralel / Prima menţiune de responsabilitate ; *alte menţiuni de responsabilitate. – Menţiunea de ediţie = *Menţiune paralelă de ediţie / Prima menţiune de responsabilitate asupra ediţiei ; *alte menţiuni de responsabilitate asupra ediţiei, menţiune suplimentară de ediţie / Prima menţiune de responsabilitate asupra ediţiei ; *alte menţiuni de responsabilitate asupra ediţiei. – Menţiune de scară ; Menţiune de proiecţie (Menţiune de coordonate ; Menţiune de echinocţiu). – Primul loc de publicare, distribuire etc. ; următorul loc de publicare : Editorul şi/sau distribuitorul [menţionarea funcţiei distribuitorului], data publicării şi/sau difuzării (Locul producerii fizice : *Numele producătorului : data producerii). – Desemnarea specifică a materialului şi nr. de unităţi fizice : alte caracteristici fizice ; dimensiuni + Material însoţitor. – (Titlul propriu-zis al colecţiei/seriei : *informaţii despre Titlul colecţiei/seriei = *Titlul paralel al colecţiei/seriei : *informaţii despre Titlul colecţiei/seriei / Prima menţiune de responsabilitate asupra colecţiei/seriei ; *alte responsabilităţi asupra colecţiei/seriei, ISSN al colecţiei/seriei ; numerotarea în cadrul colecţiei/seriei. Titlul propriu-zis al subcolecţiei/subseriei : informaţii despre titlul subcolecţiei/subseriei = Titlul paralel al subcolecţiei/subseriei : informaţii la titlul subcolecţiei/subseriei / Prima menţiune de responsabilitate asupra subcolecţiei/subseriei; *alte responsabilităţi asupra subcolecţiei/subseriei ; numerotarea în cadrul subcolecţiei/subseriei). – Note. – Număr internaţional standard sau alternativ = Titlul cheie, dacă au apariţie serială : Modalităţi de procurare şi/sau preţ (calificative)

* Repetabilitate Caractere cursive – element facultativ

ISBD (PM) : ISBD pentru publicaţii muzicale tipărite

Titlul propriu-zis [DGM] : *informaţii la titlu = *Titlul paralel : informaţii la Titlul paralel / Prima menţiune de responsabilitate ; *alte menţiuni de responsabilitate. – Menţiunea de ediţie = *Menţiune paralelă de ediţie / Prima menţiune de responsabilitate asupra ediţiei ; *alte menţiuni de responsabilitate asupra ediţiei, menţiune suplimentară de ediţie / Prima menţiune de responsabilitate asupra ediţiei ; *alte menţiuni de responsabilitate asupra ediţiei. – Zona datelor specifice publicaţiilor muzicale tipărite = *Menţiuni specifice paralele. – Primul loc de publicare, distribuire etc. ; următorul loc de publicare : Editorul şi/sau distribuitorul [menţionarea funcţiei distribuitorului], data publicării şi/sau difuzării (Locul producerii fizice : *Numele producătorului : data producerii). – Desemnarea specifică a materialului şi nr. de unităţi fizice : alte caracteristici fizice ; dimensiuni + Material însoţitor. – (Titlul propriu-zis al colecţiei/seriei : *informaţii despre Titlul colecţiei/seriei = *Titlul paralel al colecţiei/seriei : *informaţii despre Titlul colecţiei/seriei / Prima menţiune de responsabilitate asupra colecţiei/seriei ; *alte responsabilităţi asupra colecţiei/seriei, ISSN al colecţiei/seriei ; numerotarea în cadrul colecţiei/seriei. Titlul propriu-zis al subcolecţiei/subseriei : informaţii despre titlul subcolecţiei/subseriei = Titlul paralel al subcolecţiei/subseriei : informaţii la titlul subcolecţiei/subseriei / Prima menţiune de responsabilitate asupra subcolecţiei/subseriei; *alte responsabilităţi asupra subcolecţiei/subseriei ; numerotarea în cadrul subcolecţiei/subseriei). – Note. – Număr internaţional standard sau alternativ = Titlul cheie, dacă au apariţie serială : Modalităţi de procurare şi/sau preţ (calificative)

* Repetabilitate Caractere cursive – element facultativ

ISBD (ER) : ISBD pentru resurse electronice

Titlul propriu-zis [DGM] : *informaţii la titlu = *Titlul paralel : informaţii la Titlul paralel / Prima menţiune de responsabilitate ; *alte menţiuni de responsabilitate. – Menţiunea de ediţie = *Menţiune paralelă de ediţie / Prima menţiune de responsabilitate asupra ediţiei ; *alte menţiuni de responsabilitate asupra ediţiei, menţiune suplimentară de ediţie / Prima menţiune de responsabilitate asupra ediţiei ; *alte menţiuni de responsabilitate asupra ediţiei. – Desemnarea resursei (Numărul resurselor). – Primul loc de publicare, distribuire etc. ; următorul loc de publicare : Editorul şi/sau distribuitorul [menţionarea funcţiei distribuitorului], data publicării şi/sau difuzării (Locul producerii fizice : *Numele producătorului : data producerii). – Desemnarea specifică a materialului şi nr. de resurse : alte caracteristici fizice ; dimensiuni + Material însoţitor. – (Titlul propriu-zis al colecţiei/seriei : *informaţii despre Titlul colecţiei/seriei = *Titlul paralel al colecţiei/seriei : *informaţii despre Titlul colecţiei/seriei / Prima menţiune de responsabilitate asupra colecţiei/seriei ; *alte responsabilităţi asupra colecţiei/seriei, ISSN al colecţiei/seriei ; numerotarea în cadrul colecţiei/seriei. Titlul propriu-zis al subcolecţiei/subseriei : informaţii despre titlul subcolecţiei/subseriei = Titlul paralel al subcolecţiei/subseriei : informaţii la titlul subcolecţiei/subseriei / Prima menţiune de responsabilitate asupra subcolecţiei/subseriei; *alte responsabilităţi asupra subcolecţiei/subseriei ; numerotarea în cadrul subcolecţiei/subseriei). – Note. – Număr internaţional standard sau alternativ = Titlul cheie, dacă au apariţie serială : Modalităţi de procurare şi/sau preţ (calificative)

* Repetabilitate Caractere cursive – element facultativ

ISBD (CR) : ISBD pentru resurse în continuare

Titlul propriu-zis [DGM] : informaţii la titlu = Titlul paralel : informaţii la titlul paralel / Prima menţiune de responsabilitate ; alte menţiuni de responsabilitate. – Menţiune de ediţie = Menţiune paralelă de ediţie / Prima menţiune de responsabilitate asupra ediţiei ; alte menţiuni de responsabilitate asupra ediţiei, menţiune suplimentară de ediţie / Prima menţiune de responsabilitate asupra menţiunii suplimentare de ediţie ; alte menţiuni de responsabilitate asupra menţiunii suplimentare de ediţie. – Datele cronologice = Alt sistem de numerotare ; Menţiune pentru o serie nouă. – Primul loc de publicare, distribuire etc. ; următorul loc de publicare : Editorul şi/sau distribuitorul [menţionarea funcţiei distribuitorului], data publicării şi/sau difuzării (*Locul producerii fizice : *Numele producătorului : data producerii). – Desemnarea specifică a materialului şi nr. de unităţi fizice : alte caracteristici fizice ; dimensiuni + * Material însoţitor. – (Titlul propriu-zis al colecţiei/seriei : *informaţii despre Titlul colecţiei/seriei = *Titlul paralel al colecţiei/seriei : *informaţii despre Titlul colecţiei/seriei / Prima menţiune de responsabilitate asupra colecţiei/seriei ; *alte responsabilităţi asupra colecţiei/seriei, ISSN al colecţiei/seriei ; numerotarea în cadrul colecţiei/seriei. Titlul propriu-zis al subcolecţiei/subseriei : informaţii despre titlul subcolecţiei/subseriei = Titlul paralel al subcolecţiei/subseriei : informaţii la titlul subcolecţiei/subseriei / Prima menţiune de responsabilitate asupra subcolecţiei/subseriei; *alte responsabilităţi asupra subcolecţiei/subseriei ; numerotarea în cadrul subcolecţiei/subseriei). – Note. –ISSN = Titlul cheie : Modalităţi de procurare şi/sau preţ (calificative)

* repetabilitate Caractere cursive – element facultativ Notă: ISBD(S) - publicaţii seriale, ISBD ce a migrat către ISBD(CR) – resurse în continuare.

ISBD (CP) : ISBD pentru părţi componente

(articole din seriale, capitole din monografii, părţi ale diverselor tipuri de resurse)

Titlul propriu-zis [DGM] : *informaţii la titlu = *Titlul paralel : informaţii la Titlul paralel / Prima menţiune de responsabilitate ; *alte menţiuni de responsabilitate Titlul propriu-zis al unităţii gazdă. Loc : Editură, an sau Datele serialului, descrierea fizică. Notă: Descrierea părţilor componente respectă regulile de catalogare stipulate de ISBD-ul aferent tipului de document din care face parte unitatea gazdă.