Servicii pentru utilizatorii bibliotecii şcolare

Evaluarea nevoilor comunităţii. Tehnici şi metode

Servicii tradiţionale

Servicii moderne

Servicii pentru categorii defavorizate

Animaţie specifică pentru categorii de utilizatori