Aceasta e o versiune anterioară a paginii.


Noţiuni generale de biblioteconomie

Biblioteci. Poziţionare în contextul internaţional şi naţional. Tendinţe şi direcţii de dezvoltare

Sistemul info-documentar românesc. Legislatie şi standarde de bibliotecă

Administrare şi management de biblioteci

Formare profesională. Profesii info-documentare

Acest articol nu este complet.Anca Rapeanu 2010/04/02 13:19

Fluxuri de activităţi în biblioteci, în context tradiţional şi informatizat

Servicii pentru utilizatori