Indexarea şi clasificarea documentelor în bibliotecile publice

Organizarea documentelor după conţinut - CZU

Autor: Ioana Dragotă

Schema ISBD recomandată pentru bibliotecile de nivel mediu

 Titlu propriu-zis = titlu paralel* : informaţii despre titlu* / prima menţiune de responsabilitate ; următoarea menţiune de responsabilitate*. - Menţiunea de ediţie / menţiune de responsabilitate privitoare la ediţie. - Primul loc de publicare : prima editură ; al doilea loc : a doua editură, data publicării. - Caracterizarea cantitativă : ilustraţii ; format + material însoţitor. – (Titlul colecţiei / menţiune de responsabilitate, ISSN-ul colecţiei ; numărul în cadrul colecţiei. Titlul seriei, ISSN-ul seriei ; numărul în cadrul seriei). - Note*. - ISBN* : preţ.

 La ce întrebări răspunde?

 În ce câmpuri putem găsi informaţii despre conţinutul lucrării?

Descrierea documentelor şi catalogarea în bibliotecile publice

Relevarea ariei tematice

mic dictionar

 Clasificare = transformarea sau reprezentarea datelor printr-un cod

 Clasificarea documentelor = repartizarea sistematică pe clase după conţinutul tematic

 Indexare = reprezentarea cu ajutorul limbajului documentar sau natural a datelor care rezultă din analiza conţinutului unui document în vederea regăsirii acestuia

 Tezaur de termeni = vocabular controlat şi flexibil de termeni, legaţi între ei prin relaţii semantice şi generice, referitor la un anumit domeniu al cunoaşterii

 Cuvânt cheie = cuvânt sau grup de cuvinte, eventual într-o formă lexicografică standardizată, ales din titlul sau textul unui document, care caracterizează conţinutul textului şi permite regăsirea acelui document

 Vedeta de subiect = cuvânt sau grup de cuvinte care reprezintă subiectul conţinut în document

 Indice de clasificare = simbol de orientare în sistemele de clasificare a publicaţiilor format din litere şi cifre

Scurt istoric

 Dificultăţi

 Preocupări filosofice

 Tipuri de clasificare: Colon (Ranganathan), Bliss - faţetate; Dewey, CZU (UDC) enumerativă

 André Marie Ampère

 Melvil Dewey – bibliotecar american (sf. Sec. 19)  Fondatorii CZU: belgienii Paul Otlet (1869-1944) şi Henri La Fontaine (1854-1943) - Répertoire bibliographique universel Manuel du Répertoire bibliographique universel (1904 - 1907) - prima ediţie a CZU (~ 33.000 indici)‏ Consorţiul CZU (Haga), MRF – Master Refernce File (62.000 indici), Extensions and Corrections to the UDC – annual

Structura CZU (UDC)‏

 Tabele

Tabele principale

 indici principali

 (indici auxiliari speciali)‏

Tabele auxiliare

 semne auxiliare comune

 subdiviziuni auxiliare comune

Indici

1. Indici principali - conţinutul documentului

2. Indici auxiliari - informaţii suplimentare referitoare la subiect, dar şi la caracteristicile documentului

 Comuni sau generali

 Speciali

Semne

Structura CZU

tabele principale

clase

Clasa 0 - Generalităţi

Clasa 1 - Filosofie. Psihologie

Clasa 2 - Religie. Teologie

Clasa 3 - Ştiinţe sociale

Clasa 4 - Vacantă

Clasa 5 - Matematică şi ştiinţe naturale

Clasa 6 - Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnologie

Clasa 7 - Artă. Distracţii. Sport

Clasa 8 - Lingvistică. Literatură

Clasa 9 - Geografie. Biografie. Istorie

Subclase (1)‏

 ex.: Clasa 5 - Matematică şi ştiinţe naturale se împarte în:

 50 Generalităţi despre ştiinţele pure

 51 Matematică

 52 Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie

 53 Fizică

 54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 55 Geologie şi ştiinţe înrudite

 56 Paleontologie

 57 Biologie. Ştiinţe biologice

 58 Botanică

 59 Zoologie

 Sbclasa 53 Fizică se împarte în:  530

 531 Mecanică teoretică

 532 Mecanica fluidelor

 533 Mecanica gazelor

 534 Vibraţii mecanice. Acustică

 535 Optică

 536 Căldură. Termodinamică

 537 Electiricitate. Magnetism. Electromagnetism

 538

 539 Structura fizică a materiei

 Subclasa 535 Optică se împarte în:  535.0

 535.1 Teoria luminii

 535.2 Propagarea şi energetica radiaţiei. Fotometrie

 535.3 Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie.

 535.4 Interferenţă. Difracţie. Împrăţtiere prin difracţie.

 535.5 Polarizare. Refracţie dublă. Dispersie în corpuri anizotrope.

 535.6 Culori şi proprietăţile lor. Teoria culorilor.

 535.7

 535.8 Aplicaţii optice în general

 535.9

Structura arborescentă  8 Limbă. Lingvistică. Literatură  81 Lingvistică şi limbi  811 Limbi individuale  811.1 Limbi indoeuropene  811.13 Limbi romanice  811.135.1 Limba română

Indici auxiliari speciali

 Se folosesc doar în interiorul anumitor clase  Există 3 tipuri de indici auxiliari speciali:  -1/-9  .01/.09  '1/'9

 În schemă există indicaţii speciale privind utilizarea lor.

 : Fie indicii principali şi indicii auxiliari speciali:  I. indici principali

 821.135.1 literatură română

 811.135.1 limba română

 821.133.1 literatură franceză

 811.133.1 limba franceză

 II. indici auxiliari speciali

 a) -1/-9  82-1 genul poetic  82-31 romane

 b) .01/.09  82.09 critică literară

 c) '1/'9  81’367.622 substantive  81’373.43 neologisme  Tabele auxiliare indici auxiliari comuni

Indici auxiliari comuni de limbă

 Semnificaţie: limba documentului  Semn component distinctiv: =  Exemplu: 821.135.1-31=511.141 (roman din literatura română, tradus în limba maghiarăI. indici principali  821.135.1 literatură română  811.135.1 limba română  821.133.1 literatură franceză  811.133.1 limba franceză  II. indici auxiliari speciali  a) -1/-9  82-1 genul poetic  82-31 romane  b) .01/.09  82.09 critică literară  c) '1/'9  81’367.622 substantive  81’373.43 neologisme  Ce construcţii putem face cu ei?

Tabele auxiliare indici auxiliari comuni (1)

 Indici auxiliari comuni de limbă  Semnificaţie: limba documentului  Semn component distinctiv: =  Exemplu: 821.135.1-31=511.141 (roman din literatura română, tradus în limba maghiară)‏

Indici auxiliari comuni de formă

 Semnificaţie: forma sau structura sub care se prezintă documentul  Semn component distinctiv: (0…)  Exemplu: 821.135.1-1(082) literatura română, poezie – antologie de mai mulţi autori

Indici auxiliari comuni de loc

 Semnificaţie: localizarea geografică a subiectului  Semn component distinctiv: (1/9)  Exemplu: 94(498.4) istorie - Transilvania  Indici auxiliari comuni de naţionalităţi şi grupări etnice  Semnificaţie: aspectele etnice ale subiectului  Semn component distinctiv: (=…)  Exemplu: 94(=411.16)(498.4) istoria evreilor din Transilvania

Tabele auxiliare

indici auxiliari comuni ‏  Specificarea subiectelor prin notaţii din afara surselor CZU (1)‏

 * (asterix)

 Semnificaţie: introduce o notaţie ce nu reprezintă un indice CZU

 Semn component distinctiv: *

 Exemplu: 625.711.1(4)*E4 (drum european E4)‏

Indici auxiliari comuni de timp

 Semnificaţie: data, perioada la care se referă subiectul

 Semn component distinctiv: “…”

 Exemplu:

 94(498.4)”1848” istorie, Transilvania - anul 1848 (Revoluţia de la 1848)‏ 94(4)”1939/1945” istorie, Europa, intervalul 1939-1945 (al doilea război mondial

Specificarea subiectelor prin notaţii din afara surselor CZU

 A/Z specificări alfabetice directe

 Semnificaţie:specificarea alfabetică a numelor proprii sau prescurtărilor acestora

 Semn component distinctiv: A/Z

 Exemplu: (498 Baia Mare); 929 Enescu, George

Indici auxiliari comuni de puncte de vedere

 Semnificaţie: punctul de vedere din care este abordat subiectul  Semn component distinctiv: .00…

 Exemplu:

 .003.3 din punct de vedere economic şi financiar – 666.3.003.3 - industria ceramică din punct de vedere contabil

Indici auxiliari comuni de materiale şi persoane

 Semnificaţie: a) materialele ce intră în alcătuirea produsului; b) categoriile de persoane despre care este vorba  Semn component distinctiv: a) –03; b) -05  Exemplu: a) -037.47 fibre sintetice; b) -055.2 femei ex. 347.965-055.2 avocaţi femei

Semne auxiliare comune (1)

 + Adăugire

 ex.: a) matematică şi chimie 51+52;

b) (430) Germania, (450) Italia; Germania şi Italia (430+450)

 / Extensie

 ex.: 51 matematică, 52 astronomie, 53 fizică şi 54 chimie 51/54

 : Relaţie (reversibilă)‏

 ex.: 316 sociologie, 2 religie, sociologia religiei 316:2 şi 2:316

 :: Dublă relaţie (ireversibilă)‏

 ex.: 355 război, 77.044 fotografii; fotografii de război 77.044::355  [ ] Subgrupare

 ex.: 622 industria minieră, 669 industria metalurgică, (498.41) Maramureş; industria minieră şi industria metalurgică din Maramureş [622+669](498.41)

 Obs. 622(498.41)+669(498.41

Ordinea citării

 În practică, de cele mai multe ori suntem în situaţia de a alcătui indici complecşi.

 Ordinea standard a citării este:

 Indice principal

 Indici auxiliari speciali ('0/'9; .01/.09; -1/-9)‏

 Indici auxiliari comuni (de punct de vedere, timp, grupări etnice, loc, formă, limbă)‏ Ordinea citării este opţională

Cum stabilim subiectul? - surse de informare –

 explicaţii la titlu

 cuprins

 titlu

 prefaţă, postfaţă

 CIP

 cuprinsul cărţii

 lucrări de referinţă

 cataloage on-line

 Internet

Rezumat

 Indici principali Clasa 0 - Generalităţi Clasa 1 - Filosofie. Psihologie Clasa 2 - Religie. Teologie Clasa 3 - Ştiinţe sociale Clasa 4 - Vacantă Clasa 5 - Matematică şi ştiinţe naturale Clasa 6 - Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnologie Clasa 7 - Artă. Distracţii. Sport Clasa 8 - Lingvistică. Literatură Clasa 9 - Geografie. Biografie. Istorie

 Indici auxiliari speciali  -1/-9  .01/.09  '1/'9  Indici auxiliari comuni  = Indici auxiliari comuni de limbă  (0 ) Indici auxiliari comuni de formă  (1/9) Indici auxiliari comuni de loc  (=…) Indici auxiliari comuni de naţionalităţi şi grupări etnice  “…” Indici auxiliari comuni de timp  * A/Z Specificarea subiectelor prin notaţii din afara surselor CZU  Semne  Adăugire  Extensie  Relaţie  Descifrări de indici

 7”18”  34(498)”17”  821.135.1.09 Eminescu, Mihai  94(=112.2)(498.4)”11/12”  94(=411.16)(498)”1850/1938”:334.7(498-35 Bucureşti)”1850/1938”  94(=511.141)”1945/1955”(093.2)‏  37(498.4)(091)‏  75(47):069(47+57 Moscova) Galeria Tretiakov(084)‏  78(439) Bartók Béla:784.4(498)‏  [730+75](498)”19”

Material primit de la Slvia Nestorescu.