Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
glosar-de-termeni [2013/06/18 09:55]
delia.p [SERVICII DE BIBLIOTECĂ]
glosar-de-termeni [2013/06/18 10:20] (curent)
delia.p [surse ale definitiilor]
Linia 10: Linia 10:
 ==== CALITATE ==== ==== CALITATE ====
 , totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor unui produs sau serviciu care demonstrează capacitatea bibliotecii de a satisface cerinţe declarate sau subînţelese , totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor unui produs sau serviciu care demonstrează capacitatea bibliotecii de a satisface cerinţe declarate sau subînţelese
 +
 +==== CARTE ELECTRONICĂ ====
 +
 +- Document digital, sub licenţă sau nu, în care predomină textul şi care poate fi văzut în analogie cu cartea tipărită (monografie). Utilizarea cărţilor electronice este în multe cazuri dependentă de un dispozitiv anume şi/sau de un limbaj de citire şi vizionare.
 ==== CATALOG NAŢIONAL PARTAJAT ==== ==== CATALOG NAŢIONAL PARTAJAT ====
 , un catalog colectiv al bibliotecilor unei ţări, ce conţine descrierile bibliografice ale documentelor pe care acestea le deţin. , un catalog colectiv al bibliotecilor unei ţări, ce conţine descrierile bibliografice ale documentelor pe care acestea le deţin.
Linia 24: Linia 28:
 , sistem de clasificare a ansamblului cunoştinţelor umane, limbaj documentar folosit pentru clasificarea resurselor informaţionale utilizând ​ notaţii zecimale, simboluri alfanumerice (indici CZU). , sistem de clasificare a ansamblului cunoştinţelor umane, limbaj documentar folosit pentru clasificarea resurselor informaţionale utilizând ​ notaţii zecimale, simboluri alfanumerice (indici CZU).
  
-==== CARTE ELECTRONICĂ ==== + 
- - Document digital, sub licenţă sau nu, în care predomină textul şi care poate fi văzut în analogie cu cartea tipărită (monografie). Utilizarea cărţilor electronice este în multe cazuri dependentă de un dispozitiv anume şi/sau de un limbaj de citire şi vizionare.+
 ==== COLECŢII ELECTRONICE ==== ==== COLECŢII ELECTRONICE ====
  
Linia 147: Linia 150:
 ==== UTILIZATOR ==== ==== UTILIZATOR ====
 , beneficiar al serviciilor de bibliotecă ce poate fi o persoană fizică sau o altă bibliotecă din sistemul naţional sau internaţional de biblioteci. ​ , beneficiar al serviciilor de bibliotecă ce poate fi o persoană fizică sau o altă bibliotecă din sistemul naţional sau internaţional de biblioteci. ​
 +
 +
 +====  UTILIZAREA BIBLIOTECII DE LA DISTANŢĂ ====
 + - Utilizarea bibliotecii prin telefon, fax, poştă, e-mail, pagina internet a bibliotecii şi prin servicii organizate în exterior.
 + 
 +====  UTILIZATOR ACTIV ====
 + - Persoană care în cursul anului de referinţă a vizitat ori a utilizat serviciile (inclusiv cele electronice) şi facilităţile bibliotecii. Se includ atât utilizatorii înscrişi în cursul anului de referinţă cât şi cei care şi-au vizat permisul de intrare în anul de referinţă. Fiecare persoană se numără o singură dată. Numărul utilizatorilor activi nu trebuie confundat cu numărul de vizite (frecvenţa).
 +====  UTILIZATOR ÎNSCRIS / MEMBRU ÎNREGISTRAT ====
 + - Persoană sau organizaţie înscrisă la bibliotecă cu scopul de a utiliza colecţiile şi / sau serviciile bibliotecii. Utilizatorului înscris i se eliberează un singur Permis de intrare, valabil pe o perioadă de timp determinată (ex.: pentru bibliotecile publice valabilitatea permisului de intrare este de 5 ani şi se consideră între anii: 2002-2006, 2003-2007, 2004-2008 ş.a.m.d.). Permisul de intrare obţinut la înscriere asigură accesul utilizatorului la oricare din punctele de servicii ale bibliotecii:​ la biblioteca centrală / principală,​ la filiale, la punctele externe de servicii, la bibliotecile mobile. Repartizarea utilizatorilor se face după statutul ocupaţional,​ vârstă, naţionalitate,​ sex.
 + ==== UTILIZATOR REÎNSCRIS / VIZAT ====
 + - Persoană înscrisă la bibliotecă,​ care şi-a vizat permisul de intrare în anul de referinţă. Nu este necesară repartizarea ​ utilizatorilor reînscrişi după statutul ocupaţional,​ vârstă, naţionalitate,​ sex.  Aceasta s-a realizat în momentul înscrierii.
 +
  
  
  
 ===== V ===== ===== V =====
 +====  VIZITA DIRECTĂ LA BIBLIOTECĂ ====
 + - Intrarea unei persoane în incinta bibliotecii pentru a utiliza facilităţile şi serviciile aceasteia.
 +====  VIZITA VIRTUALĂ ====
 + - Are loc atunci când un utilizator extern accesează adresa internet a bibliotecii,​ indiferent de perioada de timp sau de un scop anume.
 +
 +
 ===== X ===== ===== X =====
 ===== Y ===== ===== Y =====
 ===== Z ===== ===== Z =====
 +===== surse ale definitiilor =====
 +1.
 +Criterii specifice de selecţie şi promovare a personalului pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi de specialitate în biblioteci,​document creat de Comisia Nationala a Bibliotecilor
 +2