Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
glosar-de-termeni [2013/06/18 09:48]
delia.p [I]
glosar-de-termeni [2013/06/18 10:20] (curent)
delia.p [surse ale definitiilor]
Linia 10: Linia 10:
 ==== CALITATE ==== ==== CALITATE ====
 , totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor unui produs sau serviciu care demonstrează capacitatea bibliotecii de a satisface cerinţe declarate sau subînţelese , totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor unui produs sau serviciu care demonstrează capacitatea bibliotecii de a satisface cerinţe declarate sau subînţelese
 +
 +==== CARTE ELECTRONICĂ ====
 +
 +- Document digital, sub licenţă sau nu, în care predomină textul şi care poate fi văzut în analogie cu cartea tipărită (monografie). Utilizarea cărţilor electronice este în multe cazuri dependentă de un dispozitiv anume şi/sau de un limbaj de citire şi vizionare.
 ==== CATALOG NAŢIONAL PARTAJAT ==== ==== CATALOG NAŢIONAL PARTAJAT ====
 , un catalog colectiv al bibliotecilor unei ţări, ce conţine descrierile bibliografice ale documentelor pe care acestea le deţin. , un catalog colectiv al bibliotecilor unei ţări, ce conţine descrierile bibliografice ale documentelor pe care acestea le deţin.
Linia 24: Linia 28:
 , sistem de clasificare a ansamblului cunoştinţelor umane, limbaj documentar folosit pentru clasificarea resurselor informaţionale utilizând ​ notaţii zecimale, simboluri alfanumerice (indici CZU). , sistem de clasificare a ansamblului cunoştinţelor umane, limbaj documentar folosit pentru clasificarea resurselor informaţionale utilizând ​ notaţii zecimale, simboluri alfanumerice (indici CZU).
  
-==== CARTE ELECTRONICĂ ==== + 
- - Document digital, sub licenţă sau nu, în care predomină textul şi care poate fi văzut în analogie cu cartea tipărită (monografie). Utilizarea cărţilor electronice este în multe cazuri dependentă de un dispozitiv anume şi/sau de un limbaj de citire şi vizionare.+
 ==== COLECŢII ELECTRONICE ==== ==== COLECŢII ELECTRONICE ====
  
Linia 79: Linia 82:
 ===== K ===== ===== K =====
 ===== L ===== ===== L =====
 +==== LIVRARE DE DOCUMENTE ELECTRONICE ====
 + - Transmiterea electronică către utilizator a unui document sau a unei părţi de document din colecţia unei biblioteci, intermediată de personalul bibliotecii
 ===== M ===== ===== M =====
 +==== MICROFORMAT ====
 + - Termen generic care se referă la orice suport, în mod obişnuit film, care conţine microimagini. Include microfişele şi microfilmele.
 +
 ==== MISIUNE ==== ==== MISIUNE ====
 , declaraţie aprobată de autorităţi care formulează scopurile activităţii organizaţiei şi opţiunile sale în materie de dezvoltare a serviciilor şi produselor , declaraţie aprobată de autorităţi care formulează scopurile activităţii organizaţiei şi opţiunile sale în materie de dezvoltare a serviciilor şi produselor
Linia 90: Linia 98:
  
 ===== P ===== ===== P =====
 +==== PATENT ====
 + - Document guvernamental care asigură unui inventator dreptul unic să folosească o invenţie proprie sau să acorde licenţă împreună cu documentaţia aferentă. ​
 +==== PERIODIC ELECTRONIC ====
 + - Periodic publicat doar în format electronic sau în format electronic şi în alt format. Include periodice deţinute de bibliotecă şi resurse externe pentru care au fost achiziţionate drepturile de acces cel puţin pentru o anumită perioadă de timp.
 +
 ==== POPULAŢIA SERVITĂ ==== ==== POPULAŢIA SERVITĂ ====
 , număr total de persoane pentru care biblioteca asigură servicii şi documente. ​ , număr total de persoane pentru care biblioteca asigură servicii şi documente. ​
Linia 96: Linia 109:
 ==== PROIECT ==== ==== PROIECT ====
 , o organizaţie temporară pentru realizarea unui proces relativ unic cu o sferă de cuprindere medie sau extinsă. , o organizaţie temporară pentru realizarea unui proces relativ unic cu o sferă de cuprindere medie sau extinsă.
 +====  PUBLICAŢIE SERIALĂ ====
 + - Publicaţii anuale, periodice, ziare şi reviste, alte documente cum ar fi seriile de dări de seamă, de rapoarte ale instituţiilor,​ de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice. ​
 +====  PUBLICAŢII PENTRU COPII ====
 + - Publicaţii care au în clasificare:​ indicele principal 087.5 (fie singur fie în relaţie), analiticul -93 sau indicii auxiliari de formă (075.2) şi (075.33).
 +
 ==== PUNCTE DE ACCES ==== ==== PUNCTE DE ACCES ====
 , elemente ale înregistrării bibliografice şi de autoritate care permit menţinerea unei căutări fiabile a înregistrării bibliografice şi de autoritate şi a resurselor bibliografice asociate . , elemente ale înregistrării bibliografice şi de autoritate care permit menţinerea unei căutări fiabile a înregistrării bibliografice şi de autoritate şi a resurselor bibliografice asociate .
Linia 101: Linia 119:
 ===== Q ===== ===== Q =====
 ===== R ===== ===== R =====
 +==== REFERINŢE PRIN E-MAIL - ====
 + ​Cereri de informaţii transmise prin e-mail.
 + ==== REFERINŢE ŞI BIBLIOGRAFII ====
 + - Cereri directe de informaţii referitoare la un anumit subiect, care necesită consultarea unor surse de informare.
 ==== RFID ==== ==== RFID ====
  – Radio Frequency Identification - Sistem de identificare a obiectelor, pe baza frecvenţei radio, prin comunicare pe unde scurte  – Radio Frequency Identification - Sistem de identificare a obiectelor, pe baza frecvenţei radio, prin comunicare pe unde scurte
 + 
 +====  REZERVAREA DE TITLURI ====
 + - Reţinerea publicaţiei întoarsă din circulaţie,​ pentru a fi împrumutată următorului solicitant.
 +
 ===== S ===== ===== S =====
 ==== SELECŢIA PERSONALULUI,​ ==== ==== SELECŢIA PERSONALULUI,​ ====
Linia 108: Linia 134:
 ==== SERVICII DE BIBLIOTECĂ ==== ==== SERVICII DE BIBLIOTECĂ ====
 , un sistem de utilitãţi în care beneficiarul cumpãrã sau foloseşte o anumitã utilitate, care îi oferã anumite avantaje (neconcretizate,​ în majoritatea cazurilor, într-un bun material) destinate satisfacerii unor nevoi personale sau sociale. , un sistem de utilitãţi în care beneficiarul cumpãrã sau foloseşte o anumitã utilitate, care îi oferã anumite avantaje (neconcretizate,​ în majoritatea cazurilor, într-un bun material) destinate satisfacerii unor nevoi personale sau sociale.
 + ==== SERVICII ORGANIZATE ÎN EXTERIOR ==== 
 + - Servicii oferite prin biblioteca mobilă şi/sau puncte de servicii organizate în aziluri, spitale, închisori.  
 +====  SESIUNE ==== 
 + - Solicitare reuşită către o bază de date sau OPAC care începe în momentul conectarii şi se termina fie explicit prin deconectare sau ieşire, fie implicit expirarea timpului alocat. Durata medie de time-out este de obicei de 30 minute. Dacă se foloseşte o durata diferită, aceasta trebuie raportată.  
 +====  SESIUNE DE INSTRUIRE A UTILIZATORILOR ==== 
 + - Activitate planificată de instruire a utilizatorilor în vederea familiarizării cu utilizarea serviciilor de bibliotecă. Se poate realiza sub forma unui tur al bibliotecii,​ ca sesiune informare despre funcţionarea bibliotecii sau ca serviciu de Internet oferit utilizatorilor. 
 +==== SESIUNE INTERNET ==== 
 + ​Accesul la Internet al unui utilizator de la o staţie de lucru din incinta bibliotecii. Sesiunea Internet poate fi luată în considerare doar când utilizatorul s-a înregistrat sau s-a autentificat în momentul accesării. 
 +====  SESIUNE OPAC ==== 
 + - Accesul unui utilizator la baza de date OPAC.
 ===== T ===== ===== T =====
 ==== TRANZACTIA DE IMPRUMUT DOCUMENTE ==== ==== TRANZACTIA DE IMPRUMUT DOCUMENTE ====
Linia 115: Linia 150:
 ==== UTILIZATOR ==== ==== UTILIZATOR ====
 , beneficiar al serviciilor de bibliotecă ce poate fi o persoană fizică sau o altă bibliotecă din sistemul naţional sau internaţional de biblioteci. ​ , beneficiar al serviciilor de bibliotecă ce poate fi o persoană fizică sau o altă bibliotecă din sistemul naţional sau internaţional de biblioteci. ​
 +
 +
 +====  UTILIZAREA BIBLIOTECII DE LA DISTANŢĂ ====
 + - Utilizarea bibliotecii prin telefon, fax, poştă, e-mail, pagina internet a bibliotecii şi prin servicii organizate în exterior.
 + 
 +====  UTILIZATOR ACTIV ====
 + - Persoană care în cursul anului de referinţă a vizitat ori a utilizat serviciile (inclusiv cele electronice) şi facilităţile bibliotecii. Se includ atât utilizatorii înscrişi în cursul anului de referinţă cât şi cei care şi-au vizat permisul de intrare în anul de referinţă. Fiecare persoană se numără o singură dată. Numărul utilizatorilor activi nu trebuie confundat cu numărul de vizite (frecvenţa).
 +====  UTILIZATOR ÎNSCRIS / MEMBRU ÎNREGISTRAT ====
 + - Persoană sau organizaţie înscrisă la bibliotecă cu scopul de a utiliza colecţiile şi / sau serviciile bibliotecii. Utilizatorului înscris i se eliberează un singur Permis de intrare, valabil pe o perioadă de timp determinată (ex.: pentru bibliotecile publice valabilitatea permisului de intrare este de 5 ani şi se consideră între anii: 2002-2006, 2003-2007, 2004-2008 ş.a.m.d.). Permisul de intrare obţinut la înscriere asigură accesul utilizatorului la oricare din punctele de servicii ale bibliotecii:​ la biblioteca centrală / principală,​ la filiale, la punctele externe de servicii, la bibliotecile mobile. Repartizarea utilizatorilor se face după statutul ocupaţional,​ vârstă, naţionalitate,​ sex.
 + ==== UTILIZATOR REÎNSCRIS / VIZAT ====
 + - Persoană înscrisă la bibliotecă,​ care şi-a vizat permisul de intrare în anul de referinţă. Nu este necesară repartizarea ​ utilizatorilor reînscrişi după statutul ocupaţional,​ vârstă, naţionalitate,​ sex.  Aceasta s-a realizat în momentul înscrierii.
 +
  
  
  
 ===== V ===== ===== V =====
 +====  VIZITA DIRECTĂ LA BIBLIOTECĂ ====
 + - Intrarea unei persoane în incinta bibliotecii pentru a utiliza facilităţile şi serviciile aceasteia.
 +====  VIZITA VIRTUALĂ ====
 + - Are loc atunci când un utilizator extern accesează adresa internet a bibliotecii,​ indiferent de perioada de timp sau de un scop anume.
 +
 +
 ===== X ===== ===== X =====
 ===== Y ===== ===== Y =====
 ===== Z ===== ===== Z =====
 +===== surse ale definitiilor =====
 +1.
 +Criterii specifice de selecţie şi promovare a personalului pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi de specialitate în biblioteci,​document creat de Comisia Nationala a Bibliotecilor
 +2