Aceasta e o versiune anterioară a paginii.


Functiile bibliotecii

BIBLIOLOGIA – gr. biblos (carte) ; logos (cuvânt) * studiul cărţii (istorie, producere, răspândire, conservare, descriere) * ansamblu de tehnici şi cunoştinţe

Discipline * biblioteconomie – gr. biblioteki(bibliotecă) ; nomos(regulament, lege) * formarea, organizarea şi administrarea bibliotecilor * bibliografie – modele de redactare a listelor de cărţi şi articole * informatică documentară – prelucrarea automatizată a informaţiilor * bibliofilie – gr. biblos( carte) ; filia ( iubitor)

BIBLIOTECA * grecesc biblion – theke - ladă, cutie cu manuscrise, dulap * depozitara – experienţei, înţelepciunii milenare a omenirii * ştiinţei şi culturii universale * cale spre competenţă şi performanţă * spaţiu de convergenţă a diverselor domenii de cunoaştere * cuprinde spectrul cunoştinţelor umane * centru de informare, învăţare, divertisment * tezaur bibliofil * „templul spiritului uman” ( Paul Christian) * spaţiu pentru exercitarea democraţiei * veşnică prin esenţa şi rosturile ei * non profit * răspunde cerinţelor de informare şi documentare * templul lecturii * for de comunicare intre creatori şi cititori

Cele 5 legi ale bibliotecilor * Cărţile sunt destinate folosirii * Fiecărui cititor cartea sa * Fiecărei cărţi cititorul ei * Economisirea timpului cititorului * Biblioteca este un organism în creştere şi evoluţie * Ranganathan -Book Selection Bombay, 1966