Formare profesională. Profesii info-documentare

Profesia 1

Rol. Atribuţii. Competenţe. Responsabilităţi. Fişa postului

Calificare. Perfecţionare. Dezvoltare profesională – Cursuri. Conferinţe

Resurse profesionale

Profesia 2

Rol. Atribuţii. Competenţe. Responsabilităţi. Fişa postului

Calificare. Perfecţionare. Dezvoltare profesională – Cursuri. Conferinţe

Resurse profesionale