Advocacy şi comunicare în bibliotecile publice

Advocacy

Pornind de la Legea bibliotecilor nr. 334/2002, biblioteca publică este biblioteca de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunităţi locale sau judeţene şi se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale.

Bibliotecile publice operează într-un mediu complex de politici publice .Nu toate aceste politici au fost adecvate cu rolul bibliotecilor publice în societatea de astăzi. Nu toate legile și reglementările au reușit să sprijine bibliotecile publice, să creeze un parteneriat mai bun cu autoritățile, astfel încât beneficiul comunităților să fie cât mai mare.

Deşi un concept nou în viaţa bibliotecilor, advocacy-ul şi-a dovedit importanţa în încercările, deocamdată timide, de a influenţa politicile publice.

advocacy_1.pdf

Articol oferit de Constantin Mitucă

Comunicare