Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
rolul-bibliotecii-judetene [2010/09/14 09:20]
delia.p
rolul-bibliotecii-judetene [2010/09/14 09:37] (curent)
delia.p
Linia 72: Linia 72:
  
 I. Completarea colecţiilor I. Completarea colecţiilor
--Colecţii existente la data controlului + ​* ​Colecţii existente la data controlului 
--Achiziţii în anul curent; provenienţă:​ buget local, donaţii, sponsorizare,​ transfer, Rezerva Naţională de carte etc. +  ​* ​-Achiziţii în anul curent; provenienţă:​ buget local, donaţii, sponsorizare,​ transfer, Rezerva Naţională de carte etc. 
--Analiza tematică a achiziţiilor pe anul precedent şi anul în curs; se cercetează modul în care completarea corespunde nevoilor de lectură şi informare ale şcolarilor şi ale altor categorii socioprofesionale;​ se propun studii privind componenţa colecţiilor de documente +  ​* ​-Analiza tematică a achiziţiilor pe anul precedent şi anul în curs; se cercetează modul în care completarea corespunde nevoilor de lectură şi informare ale şcolarilor şi ale altor categorii socioprofesionale;​ se propun studii privind componenţa colecţiilor de documente 
--Analiza planului de achiziţii pe anul în curs şi pe anii următori; se stabilesc procentaje pe grupe tematice, nivele de completare etc., după programa analitică a obiectelor de învăţământ,​ preferinţele cititorilor,​ lipsurile existente ş.a.m.d. +  ​* ​-Analiza planului de achiziţii pe anul în curs şi pe anii următori; se stabilesc procentaje pe grupe tematice, nivele de completare etc., după programa analitică a obiectelor de învăţământ,​ preferinţele cititorilor,​ lipsurile existente ş.a.m.d. 
--Situaţia abonamentelor la publicaţiile periodice, nr. de abonamente, aprecierea acestora; posibilităţi de abonare prin Consiliul local, donaţii.  +  ​* ​-Situaţia abonamentelor la publicaţiile periodice, nr. de abonamente, aprecierea acestora; posibilităţi de abonare prin Consiliul local, donaţii.  
--Stabilirea,​ cu acordul primarului etc. posibilitatea de a apela la Rezerva Naţională de Publicații Bucureşti, schimbul interbibliotecar etc.+  ​* ​-Stabilirea,​ cu acordul primarului etc. posibilitatea de a apela la Rezerva Naţională de Publicații Bucureşti, schimbul interbibliotecar etc.
  
 II. Evidenţa publicaţiilor  II. Evidenţa publicaţiilor