Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
organizarea-si-dezvoltarea-colectiilor-de-biblioteca [2009/11/25 17:07]
127.0.0.1 editare externă
organizarea-si-dezvoltarea-colectiilor-de-biblioteca [2010/03/31 11:17]
delia.p
Linia 865: Linia 865:
  târguri de carte  târguri de carte
  lansări de carte  lansări de carte
-===== EVIDENŢA COLECŢIILOR ===== + 
- +
- Acte ​  +
- Obligatorii,​ unitare, de intrare în fonduri +
-                                de ieşire din fonduri +
- - facturi cu specificaţii +
- - procese verbale, borderouri ( donaţie, schimb, casare) +
- - ordin de transfer +
- - chitanţe +
-    Unitatea de evidenţă +
- volumul de bibliotecă +
-               cărţi – fiecare exemplar seriale – ziare  - anual +
-               reviste - bianual, trimestrial,​ semestrial, ​  ​anual +
-        DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ  +
- Registrul de mişcare a fondurilor – RMF       ( cod 19-1-1) +
-       ( evidenţa centralizată a patrimoniului bibliotecii ) +
- - evidenţă globală ( toate documentele de pe un actul însoţitor) +
- - 3 părţi – intrare +
-              ​- ​ ieşire +
-               - recapitulare +
- +
- Fişele de evidenţă preliminară a serialelor ( ziare şi reviste ​  ) +
-             +
- - evidenţa individuală a serialului până la constituirea volumului ​ de bibliotecă +
- +
- Registrul inventar - R I (cod 19-1-2) +
- - evidenţă individuală ( înregistrarea fiecărui volum de bibliotecă) +
-      - inventariere – conservarea descriptivă a documentelor unei colecţii, în general, în ordinea cronologică a achiziţiei +
- - registre separate pe tipuri de documente ( cărţi, seriale etc.) +
-REGULI DE COMPLETARE a documentelor de evidenţă +
- RMF şi RI sunt documente unice pe bibliotecă +
- Paginile RI se numerotează,​ pe ultima pagină se menţionează numărul acestora ​ şi se pune sigiliul bibliotecii +
- În RI numerele de inventar se dau de la 1 la infinit +
- Numărul de inventar al documentelor scoase din evidenţe nu se atribuie altor documente +
- În RMF numerele curente se atribuie de la nr. 1 în fiecare an +
- +
- În 3 zile de la recepţia documentelor +
- Fiecare element bibliografic în rubrica destinată ( autor, titlu, an …) +
- Citeţ, fără ştersături,​ cu cerneală albastră +
- Modificările cu culoare roşie +
- Prescurtările conform standardelor +
- RI nu se recopiază, se păstrează în arhivă în starea în care se găsesc +
- +
- +
- +
  
 + 
 +