Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
misiunea-si-functiile-bibliotecilor-publice [2013/07/31 14:16]
delia.p [SISTEMUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE]
misiunea-si-functiile-bibliotecilor-publice [2014/03/21 14:08] (curent)
delia.p [Misiunea bibliotecilor publice]
Linia 3: Linia 3:
 ===== Misiunea bibliotecilor publice ===== ===== Misiunea bibliotecilor publice =====
    
 +Extras din IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 1994, http://​www.ifla.org/​VII/​s8/​unesco/​manif.htm)
  
 +Următoarele misiuni-cheie referitoare la informare, alfabetizare,​ educaţie şi cultură ar trebui să fie în centrul serviciilor bibliotecii publice:
 +  * crearea şi întărirea deprinderilor de lectură la copii începând de la vârste fragede;
 +  * susţinerea educaţiei individuale şi autodidacte,​ dar şi a celei instituţionale la toate nivelurile;
 +  * oferirea de posibilităţi pentru dezvoltarea creativităţii personale;
 +  * stimularea imaginaţiei şi creativităţii copiilor şi tinerilor;
 +  * promovarea conştientizării moştenirii culturale, a aprecierii artei, realizărilor ştiinţifice şi inovaţiilor;​
 +  * oferirea posibilităţii de accesare şi exprimare culturală a tuturor artelor dramatice;
 +  * încurajarea dialogurilor interculturale şi susţinerea diversităţii culturale;
 +  * susţinerea tradiţiei orale;
 +  * asigurarea accesului cetăţenilor la toate tipurile de informaţie comunitară;​
 +  * oferirea de servicii informaţionale adecvate firmelor, asociaţiilor şi grupurilor de interese locale;
 +  * facilitarea deprinderii abilităţilor informaţionale şi de operare a calculatorului;​
 +  * susţinerea şi participarea la activităţi şi programe de alfabetizare pentru toate vârstele şi chiar iniţierea lor, dacă este necesar.
 +  * 
 ===== Functiile bibliotecilor publice ===== ===== Functiile bibliotecilor publice =====