Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Ultima versiune Both sides next revision
legislatie-de-biblioteca-si-conexa [2013/05/22 07:50]
delia.p
legislatie-de-biblioteca-si-conexa [2013/05/22 07:54]
delia.p
Linia 10: Linia 10:
  
    
- +  * 1.L 334/ 2002 a  bibliotecilor 
 +  * 2.ROF – Regulamentul de Organizare si functionare al Bibliotecii 
 +  * 3.OG 26/​2006 ​ ptr. modificarea si completarea L. 334/2002 
 +  * 4.ISBD (G): International Standard Bibliographical Description of Documents – General Outline: Descrierea bibliografică internaţională standard a documentelor:​ schema generală: STAS 12629/​1-1998  
 +  * 5.ISBD (M):  International Standard Bibliographical Description of Monographs: Descrierea bibliografică internaţională standard a documentelor:​ publicaţii monografice curente: STAS 12629/​2-1988 
 +  * 6.ISBD (S): International Standard Bibliographical Description of Serial Publications:​ Descrierea bibliografică internaţională standard a documentelor:​ publicaţii seriale: STAS 12629/​3-1988  
 +  * 7.ISBD (A): International Standard Bibliographical Description of documents Old Monographs: Descrierea bibliografică internaţională standard a documentelor:​ publicaţii monografice vechi: STAS 12694/​4-1988  
 +  * 8.ISBD (PM):  International Standard Bibliographical Description of Printed Music Publications:​ Descrierea bibliografică internaţională standard a documentelor:​ publicaţii de muzică tipărită: STAS 12626/​5-1988  
 +  * 9.ISBD (CM): International Standard Bibliographical Description of Map-Drawing Materials: Descrierea bibliografică interaţională standard a documentelor:​ materiale cartografice:​ STAS 12629/​6-1988 
 +  * 10.ISBD (NBM): International Standard Bibliographical Description of Non Book Materials: Descrierea bibliografică internaţională standard a documentelor:​ materiale audio-vizuale:​ STAS 12629/​7-1989  
 +  * 11.ISBD (CP): Guidelines for the application of the ISBDs to the description of Component Parts: Ghid pentru aplicarea ISBD la descrierea părţilor componente  
 +  * 12.ISBD (ER): International Standard Bibliographical Description of Electronic Resource 
 +  * 13.ISBD (CF): International Standard Bibliographical Description of Computer Files: Descrierea bibliografică internaţională standard pentru fişiere de calculator  
 +  * 14.STAS 8256-82: Informare şi documentare. Prescurtarea cuvintelor şi expresiilor tipice româneşti şi străine din referinţele bibliografice 
 +  * 15.ISO 832: 1994 Information and Documentation - Bibliographic Description and References – Rules for the Abbreviations of Bibliographic Terms 
 +  * 16.ISO 4: 1997  Information and Documentation -  Rules for the Abbreviations of title words and titles of publications 
 +  * 17.STAS 8636-70: Informare şi documentare. Orânduirea în catalogul alphabetic, pe nume de autori şi titluri, şi în indexuri 
 +  * 18.STAS 5309/1-89: Transliteration into Latin characters: Transliteration of Slavic Cyrilic characters: Transliteraţia caracterelor chirilice slave în caractere latine (elaborat iniţial în 1956, revizuit în 1970 şi 1978)  
 +  * 19.STAS 5309/3-87: Transliteration into Latin characters: Transliteration of Arabic characters: Transliteraţia caracterelor arabe în caractere latine 
 +  * 20.STAS 5309/4-87: Transliteration into Latin characters: Transliteration of Hebrew characters: Transliteraţia caracterelor ebraice în caractere latine 
 +  * 21.STAS 5309/2-78: Transliteration into Latin characters: Transliteration of Greek characters: Transliteraţia în alfabetul latin: transliteraţia caracterelor greceşti 
 +  * 22.Clasificarea Zecimală Universală:​ Ediţie medie internaţională în limba română. Bucureşti, Biblioteca Naţională a României, 1998 
 +  * 23. Cod pentru reprezentarea denumirilor de limbi. Bucureşti, Biblioteca Naţională a României: SR ISO 
 +  * 639:1995 
 +  * 24. Codurile de limbă – limba română. Bucureşti, Biblioteca Naţională a României: Secţiunea Control bibliografic naţional 
 +  * 25. Tabele de autori. Anexa la Clasificarea Zecimală Universală. Bucureşti, Biblioteca Naţională a României, 1999 
 +  * 26. Tabela de indici CZU  
 +  * 27. DECRET-LEGE nr.141/ 11 mai 1990, privind organizarea activităţii de informare şi documentare  
 +  * 28. Ordin nr. 2338/ 26.07.2004 privind imprumut interbibliotecar 
 +  * 29.Legea nr. 111/ 1995 privind depozitul legal, republicata 
 +  * 30.Ordinul 2249/ 4775 din 2009, formulare tipizate de biblioteca 
 +  * 31.Hotărâre nr. 1546/ 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate 
 +  * 31.L 182/ 2000 protejarea patrimoniului cultural national mobil 
 +  * 33. Calendarul evenimentelor interne şi internaţionale (Calendar cultural) 
 +  * 34. Enciclopedii,​ dicţionare,​ bibliografii,​ Internet 
 +  * 35.Legea 8/1996 a drepturilor de autor 
 +  * 36.Codul Muncii 
 +  * 37. Codul de etică profesională 
 +  * 38. Regulamentul ​ Intern 
 +  * 39. Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice 
 +  * 40. Ordinul 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi la  implementarea procedurilor disciplinare 
 +  * 41. OMFP nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind ​  ​organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
 +  * 42. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilităţii (**republicată**) 
 +  * 43. Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor,​ constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, modificată prin Legea nr.54/​1994 
 +  * 44. Legea nr. 284/ 2010 salarizarea personalului platit din fondurile publice 
 +  * 45. Ordin 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/​managerial,​ cuprinzand standardele de control intern/​managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/​managerial 
 +  * 46. Ordinul 1423/​26.11.2012 privind modificarea O. 946/2005 
 +  * 47. Regulamente interne de funcționare a sectiilor CIC, SL, Biblionet, Colectii Speciale 
 +    
 + 
 + 
 + 
 +   ​Oradea 
 +27.11.2012 
 +                                                                                              Intocmit, 
 +                                                                                       ​Luminita MOGA 
 ====== ​ Legislație ====== ====== ​ Legislație ======