Aceasta e o versiune anterioară a paginii.


Ghid pentru bibliotecarii din biblioteci publice

Biblioteci publice. Poziţionare în contextul internaţional şi naţional. Tendinţe şi direcţii de dezvoltare

Reţeaua de biblioteci publice din România. Legislaţie şi standarde de bibliotecă

Administrare şi management de biblioteci publice

Fluxuri de activităţi în biblioteca publică, în context tradiţional şi informatizat