Aceasta e o versiune anterioară a paginii.


Fluxuri de activităţi în biblioteca publică, în context tradiţional şi informatizat

Dezvoltarea colecţiilor în bibliotecile publice

Evidenţa şi organizarea colecţiilor în bibliotecile publice

Descrierea documentelor şi catalogare în bibliotecile publice

Indexare şi clasificare în bibliotecile publice

Comunicarea documentelor în bibliotecile publice

Conservare şi prezervare în bibliotecile publice

Împrumut interbibliotecar în bibliotecile publice (ILL)

Colecţii speciale în bibliotecile publice