Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
evidenta-si-organizarea-colectiilor-in-bibliotecile-publice [2010/07/09 10:12]
delia.p
evidenta-si-organizarea-colectiilor-in-bibliotecile-publice [2011/08/19 15:14] (curent)
delia.p
Linia 178: Linia 178:
  
  
-  ​==== METODE ŞI TEHNICI DE VERIFICARE A COLECŢIILOR ​ ====+==== METODE ŞI TEHNICI DE VERIFICARE A COLECŢIILOR ​ ====
    * Model de PLAN DE LUCRU  Cu ocazia inceperii operatiunii de inventariere    * Model de PLAN DE LUCRU  Cu ocazia inceperii operatiunii de inventariere
   * Pe baza dispozitiei nr.____________ si a Legii 334/2002, biblioteca comunala din_____________ a demarat operatiunea de inventariere a fondului de carte  pe data de _____________.   * Pe baza dispozitiei nr.____________ si a Legii 334/2002, biblioteca comunala din_____________ a demarat operatiunea de inventariere a fondului de carte  pe data de _____________.
Linia 192: Linia 192:
                                                                                     
  
-   ==== Cazuri particulare ​ si rezolvarea lor    ====+==== Cazuri particulare ​ si rezolvarea lor    ====
    * Biblioteca a fost ani de zile inchisă şi nu se mai găssc documentele de gestiune    * Biblioteca a fost ani de zile inchisă şi nu se mai găssc documentele de gestiune
   * există 2,3 numere de inventar pe o carte si cateva seturi de registre   * există 2,3 numere de inventar pe o carte si cateva seturi de registre
Linia 200: Linia 200:
    
  
- ​====== ORGANIZAREA COLECŢIILOR DE BIBLIOTECĂ ======+ ​====== ORGANIZAREA COLECŢIILOR DE BIBLIOTECĂ ​ ======
   ​   ​
-    +Aspectul bibliotecii implică următoarele ​
-  ​Aspectul bibliotecii implică următoarele ​+
   * I. Mediul ambiental şi organizarea colecţiilor.   * I. Mediul ambiental şi organizarea colecţiilor.
   * II. Actualizarea colecţiilor şi selectarea lor în funcţie ​ de propriul cerc de utilizatori prin   * II. Actualizarea colecţiilor şi selectarea lor în funcţie ​ de propriul cerc de utilizatori prin
Linia 211: Linia 210:
   ​   ​
  
-I. ==== Mediul ambiental ​ şi organizarea colecţiilor +=====   Mediul ambiental ​ şi organizarea colecţiilor 
- ====+  
 + 
  ​Discuţia despre mediul ambiental al bibliotecilor ar trebui să înceapă cu sublinierea coordonatelor realităţii imediate. Totuşi încercăm să discutăm mai întâi organizarea unei biblioteci ideale, în care bibliotecarul este cel care îşi   ​materializează visele, fiind arhitectul propriei biblioteci.  ​Discuţia despre mediul ambiental al bibliotecilor ar trebui să înceapă cu sublinierea coordonatelor realităţii imediate. Totuşi încercăm să discutăm mai întâi organizarea unei biblioteci ideale, în care bibliotecarul este cel care îşi   ​materializează visele, fiind arhitectul propriei biblioteci.
 Ideal vorbind biblioteca ar trebui să fie un spaţiu atractiv, important în viaţa comunităţii,​ cu o imagine ​ şi o atitudine proactivă, dinamică, receptivă şi flexibilă. Ideal vorbind biblioteca ar trebui să fie un spaţiu atractiv, important în viaţa comunităţii,​ cu o imagine ​ şi o atitudine proactivă, dinamică, receptivă şi flexibilă.
Linia 251: Linia 251:
    
    
-II===== Actualizarea colecţiilor şi selectarea lor în funcţie ​ de propriul cerc de utilizatori =====+II 
 + 
 + ===== Actualizarea colecţiilor şi selectarea lor în funcţie ​ de propriul cerc de utilizatori =====
 . .
  
    
-    ​==== C• Organizarea fondului de carte la raft în aşa fel încât să fie uşor de accesat, după criterii care deservesc nevoile cititorilor. +==== C• Organizarea fondului de carte la raft în aşa fel încât să fie uşor de accesat, după criterii care deservesc nevoile cititorilor. 
-•   ​* Aşezarea sistematic-alfabetică a colecţiilor (uzual)+* Aşezarea sistematic-alfabetică a colecţiilor (uzual)
   * • Aşezarea colecţiilor după criterii formale:   * • Aşezarea colecţiilor după criterii formale:
   *  Aşezarea fixă, cronologică,​ alfabetică,​ după limbă, după numărul de inventar ( mai rar utilizate)   *  Aşezarea fixă, cronologică,​ alfabetică,​ după limbă, după numărul de inventar ( mai rar utilizate)
Linia 272: Linia 274:
   *  ​   *  ​
   *    * 
- ​Accesul direct la publicaţii - etichetă a bibliotecă moderne + ​Accesul direct la publicaţii - etichetă a bibliotecă moderne
-   ​La Conferinţa IFLA de la Copenhaga , din 1997, se precizează că "​Liberul acces la informaţia din biblioteci pentru toţi oamenii" ​ reprezintă prioritatea nr.1. Accesul neîngrădit la informaţie reprezintă un principiu fundamental al libertăţii intelectuale pe care bibliotecile şi personalul acestora trebuie să-l respecte materializându-l prin achiziţionarea,​ conservarea şi disponibilizarea unei mari varietăţi de "​materiale care să reflecte pluralitatea şi diversitatea societăţii."  ​+ 
 +La Conferinţa IFLA de la Copenhaga , din 1997, se precizează că "​Liberul acces la informaţia din biblioteci pentru toţi oamenii" ​ reprezintă prioritatea nr.1. Accesul neîngrădit la informaţie reprezintă un principiu fundamental al libertăţii intelectuale pe care bibliotecile şi personalul acestora trebuie să-l respecte materializându-l prin achiziţionarea,​ conservarea şi disponibilizarea unei mari varietăţi de "​materiale care să reflecte pluralitatea şi diversitatea societăţii."  ​
 Bibliotecarul are obligaţia de a selecta, a achiziţiona şi a oferi documentele după criterii strict profesionale,​ liber de constrângeri de ordin politic, moral sau religios, respingând în acelaşi timp orice formă de cenzură. ​ Bibliotecarul are obligaţia de a selecta, a achiziţiona şi a oferi documentele după criterii strict profesionale,​ liber de constrângeri de ordin politic, moral sau religios, respingând în acelaşi timp orice formă de cenzură. ​
     * În literatura de specialitate se întâlnesc frecvent concepte ca "acces liber",​ "acces liber la raft", "acces direct",​ "acces indirect"​. Potrivit reglementărilor internaţionale precizate mai sus, accesul în bibliotecă,​ la raft, la documente este liber. Mediat de bibliotecar,​ accesul liber devine indirect, iar nemediat de bibliotecar,​ accesul este direct. De regulă, accesul direct este practicat la rafturile bibliotecii,​ direct la documente, în spaţii pregătite corespunzătoare. Tendinţa generală în biblioteci este ca  partea ​ rezervată depozitelor să fie în   ​scădere,​ chiar şi  în etapa de proiectare şi de construcţie ​ , în favoarea creşterii spaţiilor cu acces direct.  ​     * În literatura de specialitate se întâlnesc frecvent concepte ca "acces liber",​ "acces liber la raft", "acces direct",​ "acces indirect"​. Potrivit reglementărilor internaţionale precizate mai sus, accesul în bibliotecă,​ la raft, la documente este liber. Mediat de bibliotecar,​ accesul liber devine indirect, iar nemediat de bibliotecar,​ accesul este direct. De regulă, accesul direct este practicat la rafturile bibliotecii,​ direct la documente, în spaţii pregătite corespunzătoare. Tendinţa generală în biblioteci este ca  partea ​ rezervată depozitelor să fie în   ​scădere,​ chiar şi  în etapa de proiectare şi de construcţie ​ , în favoarea creşterii spaţiilor cu acces direct.  ​
Linia 303: Linia 306:
 • Cărţi în mai multe volume ​ care acum sunt descompletate. • Cărţi în mai multe volume ​ care acum sunt descompletate.
  
-         Vom observa ​ pentru fiecare titlu dacă: +Vom observa ​ pentru fiecare titlu dacă: 
-                     ​Lucrarea figurează în vre-o bibliografie +  ​* ​Lucrarea figurează în vre-o bibliografie 
- Stilul este actual şi solicitat. +  ​* ​Stilul este actual şi solicitat. 
- Are sau nu referiri locale.+  ​* ​Are sau nu referiri locale.
  
 Legal, (legea bibliotecilor 334/2002 republicată) stabileşte ​ în articolul 40 aliniatul 2 că: Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie, prin hotărârea conducerii bibliotecii. Pentru bibliotecile comunale spunem că  borderourile cu cărţile propuse pentru casare trebuie aprobate de consiliul local iar Biblioteca Judeţeană dă şi ea avizul favorabil , în calitate de  instituţie cu coordonare metodologică. Legal, (legea bibliotecilor 334/2002 republicată) stabileşte ​ în articolul 40 aliniatul 2 că: Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie, prin hotărârea conducerii bibliotecii. Pentru bibliotecile comunale spunem că  borderourile cu cărţile propuse pentru casare trebuie aprobate de consiliul local iar Biblioteca Judeţeană dă şi ea avizul favorabil , în calitate de  instituţie cu coordonare metodologică.