Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
evidenta-si-organizarea-colectiilor-in-bibliotecile-publice [2010/07/01 14:12]
delia.p
evidenta-si-organizarea-colectiilor-in-bibliotecile-publice [2011/08/19 15:14] (curent)
delia.p
Linia 19: Linia 19:
        
        
-   ​ ​Acte  Obligatorii, unitare, de intrare în fonduri  de ieşire din fonduri ​ - facturi cu specificaţii ​ - procese verbale, borderouri ( donaţie, schimb, casare) ​ - ordin de transfer ​ - chitanţe ​ +Acte obligatorii, unitare, ​ 
- +de intrare în fonduri  de ieşire din fonduri ​  
-  ​Unitatea de evidenţă volumul de bibliotecă  cărţi – fiecare exemplar seriale – ziare - anual  reviste - bianual, trimestrial,​ semestrial, anual + ​*  ​facturi cu specificaţii ​  
 +  * - procese verbale, ​ 
 +  * borderouri ( donaţie, schimb, casare) ​  
 +  * - ordin de transfer ​  
 +  * - chitanţe, ordine de plata  
 +  ​*  
 +       
  
-      ​ 
 ====== EVIDENTA COLECTIILOR ====== ====== EVIDENTA COLECTIILOR ======
  
Linia 173: Linia 178:
  
  
-  ​==== METODE ŞI TEHNICI DE VERIFICARE A COLECŢIILOR ​ ====+==== METODE ŞI TEHNICI DE VERIFICARE A COLECŢIILOR ​ ====
    * Model de PLAN DE LUCRU  Cu ocazia inceperii operatiunii de inventariere    * Model de PLAN DE LUCRU  Cu ocazia inceperii operatiunii de inventariere
   * Pe baza dispozitiei nr.____________ si a Legii 334/2002, biblioteca comunala din_____________ a demarat operatiunea de inventariere a fondului de carte  pe data de _____________.   * Pe baza dispozitiei nr.____________ si a Legii 334/2002, biblioteca comunala din_____________ a demarat operatiunea de inventariere a fondului de carte  pe data de _____________.
Linia 187: Linia 192:
                                                                                     
  
-   ==== Cazuri particulare ​ si rezolvarea lor    ====+==== Cazuri particulare ​ si rezolvarea lor    ====
    * Biblioteca a fost ani de zile inchisă şi nu se mai găssc documentele de gestiune    * Biblioteca a fost ani de zile inchisă şi nu se mai găssc documentele de gestiune
   * există 2,3 numere de inventar pe o carte si cateva seturi de registre   * există 2,3 numere de inventar pe o carte si cateva seturi de registre
Linia 195: Linia 200:
    
  
- ​====== ORGANIZAREA COLECŢIILOR DE BIBLIOTECĂ ======+ ​====== ORGANIZAREA COLECŢIILOR DE BIBLIOTECĂ ​ ====== 
 +   
 +Aspectul bibliotecii implică următoarele  
 +  * I. Mediul ambiental şi organizarea colecţiilor. 
 +  * II. Actualizarea colecţiilor şi selectarea lor în funcţie ​ de propriul cerc de utilizatori prin 
 +  * III Selecţia cărţilor pentru eliminare din colecţii.  
 +  * IV Forme vizuale de publicitate a bibliotecii şi a cărţii. 
 +  *   
   ​   ​
-    
-  Aspectul bibliotecii implică următoarele ​ 
-I. Mediul ambiental şi organizarea colecţiilor. 
-II. Actualizarea colecţiilor şi selectarea lor în funcţie ​ de propriul cerc de utilizatori prin: 
- Completarea colecţiilor prin achiziţie. 
- Selecţia cărţilor pentru eliminare din colecţii. ​ 
-III. Forme vizuale de publicitate a bibliotecii şi a cărţii. 
-IV. Depozitarea şi conservarea documentelor de bibliotecă. 
  
- +=====   Mediul ambiental ​ şi organizarea colecţiilor 
-I. Mediul ambiental ​ şi organizarea colecţiilor +  
-   Discuţia despre mediul ambiental al bibliotecilor ar trebui să înceapă cu sublinierea coordonatelor realităţii imediate. Totuşi încercăm să discutăm mai întâi organizarea unei biblioteci ideale, în care bibliotecarul este cel care îşi   ​materializează visele, fiind arhitectul propriei biblioteci. +  
- Ideal vorbind biblioteca ar trebui să fie un spaţiu atractiv, important în viaţa comunităţii,​ cu o imagine ​ şi o atitudine proactivă, dinamică, receptivă şi flexibilă.+ Discuţia despre mediul ambiental al bibliotecilor ar trebui să înceapă cu sublinierea coordonatelor realităţii imediate. Totuşi încercăm să discutăm mai întâi organizarea unei biblioteci ideale, în care bibliotecarul este cel care îşi   ​materializează visele, fiind arhitectul propriei biblioteci. 
 +Ideal vorbind biblioteca ar trebui să fie un spaţiu atractiv, important în viaţa comunităţii,​ cu o imagine ​ şi o atitudine proactivă, dinamică, receptivă şi flexibilă.
 Împărţirea spaţiului aferent bibliotecii se poate face în funcţie de ceea ce doreşte bibliotecarul să realizeze în comunitate. Pentru acesta bibliotecarul trebuie să ştie cu exactitate ce doreşte, ce poate face, ce ar fi necesar să facă şi care sunt posibilităţile prin care se pot realiza dezideratele lui. Împărţirea spaţiului aferent bibliotecii se poate face în funcţie de ceea ce doreşte bibliotecarul să realizeze în comunitate. Pentru acesta bibliotecarul trebuie să ştie cu exactitate ce doreşte, ce poate face, ce ar fi necesar să facă şi care sunt posibilităţile prin care se pot realiza dezideratele lui.
 Planul de lucru trebuie sa atingă următoarele puncte: Planul de lucru trebuie sa atingă următoarele puncte:
Linia 218: Linia 223:
 • Ce cerem, cum cerem, cui cerem. • Ce cerem, cum cerem, cui cerem.
  ​ Obiective ​ care pot fi  avute în vedere  ​ Obiective ​ care pot fi  avute în vedere
- -biblioteca centru cultural local. +  * -biblioteca centru cultural local. 
-  -biblioteca spaţiu al comunicării. +  ​* ​ -biblioteca spaţiu al comunicării. 
- -biblioteca spaţiu pentru punerea în evidenţă a valorilor culturale locale. +  * -biblioteca spaţiu pentru punerea în evidenţă a valorilor culturale locale. 
- -biblioteca spaţiu de organizare de activităţi care ţin de educaţia pemanentă .+  * -biblioteca spaţiu de organizare de activităţi care ţin de educaţia pemanentă .
    Biblioteca chiar una mică poate fi împărţită în  una sau mai multe zone  în funcţie de posibilităţi:​    Biblioteca chiar una mică poate fi împărţită în  una sau mai multe zone  în funcţie de posibilităţi:​
- Zonă pentru copii.+Zonă pentru copii.
 Zonă pentru lectură. Zonă pentru lectură.
 Zonă pentru acces liber la raft. Zonă pentru acces liber la raft.
Linia 233: Linia 238:
 Zonă utilizabilă iarna. Zonă utilizabilă iarna.
 În fiecare dintre aceste zone pot fi organizate activităţi de genul. În fiecare dintre aceste zone pot fi organizate activităţi de genul.
- Ateliere video+Ateliere video
 Ateliere muzicale Ateliere muzicale
 Cluburi (desen, pictură, lucru manual pentru copii) Cluburi (desen, pictură, lucru manual pentru copii)
Linia 246: Linia 251:
    
    
-IIActualizarea colecţiilor şi selectarea lor în funcţie ​ de propriul cerc de utilizatori.+II 
 + 
 + ​===== ​Actualizarea colecţiilor şi selectarea lor în funcţie ​ de propriul cerc de utilizatori ​===== 
 +.
  
    
-    ​==== C• Organizarea fondului de carte la raft în aşa fel încât să fie uşor de accesat, după criterii care deservesc nevoile cititorilor. +==== C• Organizarea fondului de carte la raft în aşa fel încât să fie uşor de accesat, după criterii care deservesc nevoile cititorilor. 
-•   ​* Aşezarea sistematic-alfabetică a colecţiilor (uzual)+* Aşezarea sistematic-alfabetică a colecţiilor (uzual)
   * • Aşezarea colecţiilor după criterii formale:   * • Aşezarea colecţiilor după criterii formale:
   *  Aşezarea fixă, cronologică,​ alfabetică,​ după limbă, după numărul de inventar ( mai rar utilizate)   *  Aşezarea fixă, cronologică,​ alfabetică,​ după limbă, după numărul de inventar ( mai rar utilizate)
Linia 266: Linia 274:
   *  ​   *  ​
   *    * 
- ​Accesul direct la publicaţii - etichetă a bibliotecă moderne + ​Accesul direct la publicaţii - etichetă a bibliotecă moderne
-   ​La Conferinţa IFLA de la Copenhaga , din 1997, se precizează că "​Liberul acces la informaţia din biblioteci pentru toţi oamenii" ​ reprezintă prioritatea nr.1. Accesul neîngrădit la informaţie reprezintă un principiu fundamental al libertăţii intelectuale pe care bibliotecile şi personalul acestora trebuie să-l respecte materializându-l prin achiziţionarea,​ conservarea şi disponibilizarea unei mari varietăţi de "​materiale care să reflecte pluralitatea şi diversitatea societăţii."  ​+ 
 +La Conferinţa IFLA de la Copenhaga , din 1997, se precizează că "​Liberul acces la informaţia din biblioteci pentru toţi oamenii" ​ reprezintă prioritatea nr.1. Accesul neîngrădit la informaţie reprezintă un principiu fundamental al libertăţii intelectuale pe care bibliotecile şi personalul acestora trebuie să-l respecte materializându-l prin achiziţionarea,​ conservarea şi disponibilizarea unei mari varietăţi de "​materiale care să reflecte pluralitatea şi diversitatea societăţii."  ​
 Bibliotecarul are obligaţia de a selecta, a achiziţiona şi a oferi documentele după criterii strict profesionale,​ liber de constrângeri de ordin politic, moral sau religios, respingând în acelaşi timp orice formă de cenzură. ​ Bibliotecarul are obligaţia de a selecta, a achiziţiona şi a oferi documentele după criterii strict profesionale,​ liber de constrângeri de ordin politic, moral sau religios, respingând în acelaşi timp orice formă de cenzură. ​
     * În literatura de specialitate se întâlnesc frecvent concepte ca "acces liber",​ "acces liber la raft", "acces direct",​ "acces indirect"​. Potrivit reglementărilor internaţionale precizate mai sus, accesul în bibliotecă,​ la raft, la documente este liber. Mediat de bibliotecar,​ accesul liber devine indirect, iar nemediat de bibliotecar,​ accesul este direct. De regulă, accesul direct este practicat la rafturile bibliotecii,​ direct la documente, în spaţii pregătite corespunzătoare. Tendinţa generală în biblioteci este ca  partea ​ rezervată depozitelor să fie în   ​scădere,​ chiar şi  în etapa de proiectare şi de construcţie ​ , în favoarea creşterii spaţiilor cu acces direct.  ​     * În literatura de specialitate se întâlnesc frecvent concepte ca "acces liber",​ "acces liber la raft", "acces direct",​ "acces indirect"​. Potrivit reglementărilor internaţionale precizate mai sus, accesul în bibliotecă,​ la raft, la documente este liber. Mediat de bibliotecar,​ accesul liber devine indirect, iar nemediat de bibliotecar,​ accesul este direct. De regulă, accesul direct este practicat la rafturile bibliotecii,​ direct la documente, în spaţii pregătite corespunzătoare. Tendinţa generală în biblioteci este ca  partea ​ rezervată depozitelor să fie în   ​scădere,​ chiar şi  în etapa de proiectare şi de construcţie ​ , în favoarea creşterii spaţiilor cu acces direct.  ​
Linia 297: Linia 306:
 • Cărţi în mai multe volume ​ care acum sunt descompletate. • Cărţi în mai multe volume ​ care acum sunt descompletate.
  
-         Vom observa ​ pentru fiecare titlu dacă: +Vom observa ​ pentru fiecare titlu dacă: 
-                     ​Lucrarea figurează în vre-o bibliografie +  ​* ​Lucrarea figurează în vre-o bibliografie 
- Stilul este actual şi solicitat. +  ​* ​Stilul este actual şi solicitat. 
- Are sau nu referiri locale.+  ​* ​Are sau nu referiri locale.
  
 Legal, (legea bibliotecilor 334/2002 republicată) stabileşte ​ în articolul 40 aliniatul 2 că: Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie, prin hotărârea conducerii bibliotecii. Pentru bibliotecile comunale spunem că  borderourile cu cărţile propuse pentru casare trebuie aprobate de consiliul local iar Biblioteca Judeţeană dă şi ea avizul favorabil , în calitate de  instituţie cu coordonare metodologică. Legal, (legea bibliotecilor 334/2002 republicată) stabileşte ​ în articolul 40 aliniatul 2 că: Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie, prin hotărârea conducerii bibliotecii. Pentru bibliotecile comunale spunem că  borderourile cu cărţile propuse pentru casare trebuie aprobate de consiliul local iar Biblioteca Judeţeană dă şi ea avizul favorabil , în calitate de  instituţie cu coordonare metodologică.
Linia 315: Linia 324:
  
 ==== Bibliografie ==== ==== Bibliografie ====
 +
 +
 +1. 1.Patrick Le Boeuf, Este posibil să organizăm toată informaţia?​ Punctul de vedere biblioteconomic. În: Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării,​ 2005, Anul I, nr. 3, p. 29-40.
 +2. Cf. Octavia-Luciana Porumbeanu, Un concept actual în activitatea de informare: veghea informaţională. În: Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării,​ 2005, Anul 1, nr. 2, p. 29-33
 +3. Ionel Enache, Necesitatea planificării serviciilor de bibliotecă. În: Buletin ABIR, 1999, Vol. 10, nr. 1, p. 9-14.
 +4. Legea bibliotecilor nr.334/​2002,​ republicată
 +5. Ion Stoica, Criza în structurile infodocumentare:​ sensuri şi semnificaţii contemporane. Constanţa: Ex Ponto, 2001, p. 18
 +6. Apud Lili Rusea, Un concept integrator: accesul. În: Buletin ABIR, 2001, Vol. 12, nr. 1, p. 16-18
 +7. Mircea Regneală, Studii de biblioteconomie. Constanţa: Ex Ponto, 2001, p. 215
 +8. Irina Sandu, Dezvoltarea colecţiilor în bibliotecile universitare româneşti contemporane. În: Buletin ABIR, 2002, vol. 13, nr. 1, p. 23-  25
 +
 +9. Brigitte Richter Ghid de biblioteconomie. Trad. de Gheorghe Buluţă şi Silvia Nestorescu. Ed. a 5-a rev. şi adăugită. Bucureşti: Editura Grafoart, 1995, p. 17 
 +10. FAIFE - Programul IFLA de promovare a libertăţii intelectuale în care bibliotecile "sunt porţi spre cunoştinţe şi idei.
 +11. Mircea Regneală, Accesul liber la informaţii şi libertatea de exprimare / Free Access to Information and Freedom of Expresion (FAIFE). În: Buletin ABIR, Vol. 15, nr. 2, p. 25-26
 +12. Marcela Vişan, Cotarea cărţilor pentru accesul liber la raft la Biblioteca Universităţii "​Politehnica"​ din Timişoara. În: Buletin ABIR, Vol. 14, nr. 4, p. 21-23