Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
dezvoltarea-colectiilor-in-bibliotecile-publice [2010/07/09 09:56]
delia.p
dezvoltarea-colectiilor-in-bibliotecile-publice [2015/02/18 18:17] (curent)
delia.p [Dezvoltarea colecţiilor în bibliotecile publice]
Linia 3: Linia 3:
  
  
-Cătălin Boboc, bibliotecar Biblioteca Municipala "Ion Barbu" Campulung-Muscel,​ Sef-sectie-Filiala Grui. + 
-Georgiana Cateluţa Barbu, bibliotecara Biblioteca comunala Raciu, Dambovita. +
 ===== Definiţii ===== ===== Definiţii =====
  
Linia 40: Linia 38:
  – colecţii de referinţă (dicţionare,​ enciclopedii,​ bibliografii,​ alte lucrări de informare bibliografică);​  – colecţii de referinţă (dicţionare,​ enciclopedii,​ bibliografii,​ alte lucrări de informare bibliografică);​
  – colecţii de documente electronice (dischete, CD-uri, DVD-uri, programe de calculator);​  – colecţii de documente electronice (dischete, CD-uri, DVD-uri, programe de calculator);​
-  ​B. Colecţii uzuale – fac parte din categoria bunurilor culturale de consum, cu durata de funcţionare limitată, sunt constituite din marea majoritate a documentelor şi sunt destinate împrumutului,​ organizate pe secţii, pe grupe tematice, după vârstă, pe filiale, ​ in funcţie de interesele de informare specifice fiecărei comunităţi;​+B. Colecţii uzuale – fac parte din categoria bunurilor culturale de consum, cu durata de funcţionare limitată, sunt constituite din marea majoritate a documentelor şi sunt destinate împrumutului,​ organizate pe secţii, pe grupe tematice, după vârstă, pe filiale, ​ in funcţie de interesele de informare specifice fiecărei comunităţi;​
  
 ===== Completarea , dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă ===== ===== Completarea , dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă =====
Linia 68: Linia 66:
  
 În funcţie de documentele care intră în bibliotecă,​ completarea este curentă sau retrospectivă. În funcţie de documentele care intră în bibliotecă,​ completarea este curentă sau retrospectivă.
 +
 Completarea curentă are ca obiect procurarea documentelor pe măsura apariţiei lor şi reprezintă metoda prin care colecţiile bibliotecii se menţin în actualitatea producţiei de tipărituri. Completarea curentă are ca obiect procurarea documentelor pe măsura apariţiei lor şi reprezintă metoda prin care colecţiile bibliotecii se menţin în actualitatea producţiei de tipărituri.
 +
 Completarea retrospectivă are ca obiect, pe de o parte procurarea de documente din categoria colecţiilor speciale, de mare valoare documentară (de ex. lucrări ce fac parte din patrimoniul cultural naţional ​ sau documente moderne dar cu valoare bibliofilă),​ pe de altă parte, procurarea de cărţi şi periodice moderne sau contemporane care nu există în fondurile bibliotecii,​ dar sunt considerate necesare, pentru asigurarea coerenţei interne a fondurilor bibliotecii (de exemplu seria de Opere, Opere complete, Opere alese ale unui autor), precum şi procurarea documentelor semnalate în cataloagele bibliotecii dar care lipsesc din fonduri fiind pierdute sau deteriorate semnalate în catalogul de goluri. Completarea retrospectivă are ca obiect, pe de o parte procurarea de documente din categoria colecţiilor speciale, de mare valoare documentară (de ex. lucrări ce fac parte din patrimoniul cultural naţional ​ sau documente moderne dar cu valoare bibliofilă),​ pe de altă parte, procurarea de cărţi şi periodice moderne sau contemporane care nu există în fondurile bibliotecii,​ dar sunt considerate necesare, pentru asigurarea coerenţei interne a fondurilor bibliotecii (de exemplu seria de Opere, Opere complete, Opere alese ale unui autor), precum şi procurarea documentelor semnalate în cataloagele bibliotecii dar care lipsesc din fonduri fiind pierdute sau deteriorate semnalate în catalogul de goluri.
-Politicile de achiziţii au ca scop procurarea de documente în colerare ​cu cerinţele de informare ale beneficiarilor,​ cu nivelul de acoperire a acestora de către documentele colecţionate anterior şi cu dimensiunile mijloacelor financiare de care dispune biblioteca. Ele trebuie să manifeste flexibilitate şi adaptabilitate la introducerea mijloacelor moderne de transmitere a informaţiilor la îmbogăţirea fondurilor cu noile tipuri de purtători de informaţie,​ trebuie să fie operaţionale,​ să se bazeze pe cercetări ale variabilelor demografice (vârstă, sex, profesie, studii), psihografice (personalitate,​ stil de viaţă), comportamentale (atitudini, opţiuni de consum, nivel cultural, valorificarea lecturilor).+ 
 +Politicile de achiziţii au ca scop procurarea de documente în colelare ​cu cerinţele de informare ale beneficiarilor,​ cu nivelul de acoperire a acestora de către documentele colecţionate anterior şi cu dimensiunile mijloacelor financiare de care dispune biblioteca. Ele trebuie să manifeste flexibilitate şi adaptabilitate la introducerea mijloacelor moderne de transmitere a informaţiilor la îmbogăţirea fondurilor cu noile tipuri de purtători de informaţie,​ trebuie să fie operaţionale,​ să se bazeze pe cercetări ale variabilelor demografice (vârstă, sex, profesie, studii), psihografice (personalitate,​ stil de viaţă), comportamentale (atitudini, opţiuni de consum, nivel cultural, valorificarea lecturilor).
  
  ​===== ​ Principiile dezvoltării colecţiilor,​ a criteriilor de selecţie a documentelor =====  ​===== ​ Principiile dezvoltării colecţiilor,​ a criteriilor de selecţie a documentelor =====