Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
dezvoltarea-colectiilor-in-bibliotecile-publice [2010/07/09 09:55]
delia.p
dezvoltarea-colectiilor-in-bibliotecile-publice [2015/02/18 18:17] (curent)
delia.p [Dezvoltarea colecţiilor în bibliotecile publice]
Linia 3: Linia 3:
  
  
-Cătălin Boboc, bibliotecar Biblioteca Municipala "Ion Barbu" Campulung-Muscel,​ Sef-sectie-Filiala Grui. + 
-Georgiana Cateluţa Barbu, bibliotecara Biblioteca comunala Raciu, Dambovita. +
 ===== Definiţii ===== ===== Definiţii =====
  
Linia 40: Linia 38:
  – colecţii de referinţă (dicţionare,​ enciclopedii,​ bibliografii,​ alte lucrări de informare bibliografică);​  – colecţii de referinţă (dicţionare,​ enciclopedii,​ bibliografii,​ alte lucrări de informare bibliografică);​
  – colecţii de documente electronice (dischete, CD-uri, DVD-uri, programe de calculator);​  – colecţii de documente electronice (dischete, CD-uri, DVD-uri, programe de calculator);​
-  ​B. Colecţii uzuale – fac parte din categoria bunurilor culturale de consum, cu durata de funcţionare limitată, sunt constituite din marea majoritate a documentelor şi sunt destinate împrumutului,​ organizate pe secţii, pe grupe tematice, după vârstă, pe filiale, ​ in funcţie de interesele de informare specifice fiecărei comunităţi;​+B. Colecţii uzuale – fac parte din categoria bunurilor culturale de consum, cu durata de funcţionare limitată, sunt constituite din marea majoritate a documentelor şi sunt destinate împrumutului,​ organizate pe secţii, pe grupe tematice, după vârstă, pe filiale, ​ in funcţie de interesele de informare specifice fiecărei comunităţi;​
  
 ===== Completarea , dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă ===== ===== Completarea , dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă =====
Linia 68: Linia 66:
  
 În funcţie de documentele care intră în bibliotecă,​ completarea este curentă sau retrospectivă. În funcţie de documentele care intră în bibliotecă,​ completarea este curentă sau retrospectivă.
 +
 Completarea curentă are ca obiect procurarea documentelor pe măsura apariţiei lor şi reprezintă metoda prin care colecţiile bibliotecii se menţin în actualitatea producţiei de tipărituri. Completarea curentă are ca obiect procurarea documentelor pe măsura apariţiei lor şi reprezintă metoda prin care colecţiile bibliotecii se menţin în actualitatea producţiei de tipărituri.
 +
 Completarea retrospectivă are ca obiect, pe de o parte procurarea de documente din categoria colecţiilor speciale, de mare valoare documentară (de ex. lucrări ce fac parte din patrimoniul cultural naţional ​ sau documente moderne dar cu valoare bibliofilă),​ pe de altă parte, procurarea de cărţi şi periodice moderne sau contemporane care nu există în fondurile bibliotecii,​ dar sunt considerate necesare, pentru asigurarea coerenţei interne a fondurilor bibliotecii (de exemplu seria de Opere, Opere complete, Opere alese ale unui autor), precum şi procurarea documentelor semnalate în cataloagele bibliotecii dar care lipsesc din fonduri fiind pierdute sau deteriorate semnalate în catalogul de goluri. Completarea retrospectivă are ca obiect, pe de o parte procurarea de documente din categoria colecţiilor speciale, de mare valoare documentară (de ex. lucrări ce fac parte din patrimoniul cultural naţional ​ sau documente moderne dar cu valoare bibliofilă),​ pe de altă parte, procurarea de cărţi şi periodice moderne sau contemporane care nu există în fondurile bibliotecii,​ dar sunt considerate necesare, pentru asigurarea coerenţei interne a fondurilor bibliotecii (de exemplu seria de Opere, Opere complete, Opere alese ale unui autor), precum şi procurarea documentelor semnalate în cataloagele bibliotecii dar care lipsesc din fonduri fiind pierdute sau deteriorate semnalate în catalogul de goluri.
-Politicile de achiziţii au ca scop procurarea de documente în colerare cu cerinţele de informare ale beneficiarilor,​ cu nivelul de acoperire a acestora de către documentele colecţionate anterior şi cu dimensiunile mijloacelor financiare de care dispune biblioteca. Ele trebuie să manifeste flexibilitate şi adaptabilitate la introducerea mijloacelor moderne de transmitere a informaţiilor la îmbogăţirea fondurilor cu noile tipuri de purtători de informaţie,​ trebuie să fie operaţionale,​ să se bazeze pe cercetări ale variabilelor demografice (vârstă, sex, profesie, studii), psihografice (personalitate,​ stil de viaţă), comportamentale (atitudini, opţiuni de consum, nivel cultural, valorificarea lecturilor). 
  
-==== Principiile dezvoltării colecţiilor,​ a criteriilor de selecţie a documentelor +Politicile de achiziţii au ca scop procurarea de documente în colelare cu cerinţele de informare ale beneficiarilor,​ cu nivelul de acoperire a acestora de către documentele colecţionate anterior şi cu dimensiunile mijloacelor financiare de care dispune biblioteca. Ele trebuie să manifeste flexibilitate şi adaptabilitate la introducerea mijloacelor moderne de transmitere a informaţiilor la îmbogăţirea fondurilor cu noile tipuri de purtători de informaţie,​ trebuie să fie operaţionale,​ să se bazeze pe cercetări ale variabilelor demografice (vârstă, sex, profesie, studii), psihografice (personalitate,​ stil de viaţă), comportamentale (atitudini, opţiuni de consum, nivel cultural, valorificarea lecturilor). 
- ====+ 
 + =====  ​Principiile dezvoltării colecţiilor,​ a criteriilor de selecţie a documentelor ====
 + 
 + 
 Dezvoltarea ​ colecţiilor unei biblioteci ​ trebuie să vizeze actualitatea,​ universalitatea,​ diversitatea,​ specializarea şi modernizarea informaţională şi are la bază tipul, profilul şi dimensiunea bibliotecii,​ interesele de lectură, studiu şi divertisment ale utilizatorilor. Stabilirea priorităţilor într-o politică corectă şi judicioasă de completare a colecţiilor trebuie să aibă în vedere o serie de principii, care vor sta la baza selecţiei documentelor din multitudinea şi varietatea ofertelor ​ editoriale. Aceste principii sunt următoarele: ​ Dezvoltarea ​ colecţiilor unei biblioteci ​ trebuie să vizeze actualitatea,​ universalitatea,​ diversitatea,​ specializarea şi modernizarea informaţională şi are la bază tipul, profilul şi dimensiunea bibliotecii,​ interesele de lectură, studiu şi divertisment ale utilizatorilor. Stabilirea priorităţilor într-o politică corectă şi judicioasă de completare a colecţiilor trebuie să aibă în vedere o serie de principii, care vor sta la baza selecţiei documentelor din multitudinea şi varietatea ofertelor ​ editoriale. Aceste principii sunt următoarele: ​
   * Necesitatea – principiu prioritar în achiziţie, conform căruia dezvoltarea colecţiilor trebuie să se facă în concordanţă cu cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor,​ mult diversificate,​ datorită, apariţiei unor noi discipline şi a invadării pieţei cu literatură de consum fără hrană spirituală,​ cu literatură de duzină.   * Necesitatea – principiu prioritar în achiziţie, conform căruia dezvoltarea colecţiilor trebuie să se facă în concordanţă cu cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor,​ mult diversificate,​ datorită, apariţiei unor noi discipline şi a invadării pieţei cu literatură de consum fără hrană spirituală,​ cu literatură de duzină.
Linia 88: Linia 90:
 Finanţarea bibliotecilor publice şi a culturii este garantată de constituţie,​ dotarea acestora devenind condiţie şi instrument al exercitării dreptului constituţional. Dezvoltarea colecţiilor se face pe baza consultării prealabile a unor surse (mijloace) de informare bibliografică,​ tradiţionale sau informatizate ​ indispensabile cunoaşterii producţiei curente de documente atât în România cât şi în alte ţări._ Finanţarea bibliotecilor publice şi a culturii este garantată de constituţie,​ dotarea acestora devenind condiţie şi instrument al exercitării dreptului constituţional. Dezvoltarea colecţiilor se face pe baza consultării prealabile a unor surse (mijloace) de informare bibliografică,​ tradiţionale sau informatizate ​ indispensabile cunoaşterii producţiei curente de documente atât în România cât şi în alte ţări._
  
-====  Sursele (mijloacele) de informare bibliografică  ​ +=====  Sursele (mijloacele) de informare bibliografică ​ ====
- ====+  
 + 
    
    - Toate sursele (mijloace) pe suport material (hârtie sau electronic) sunt surse formale. Cărţile, publicaţiile seriale, listele de comenzi, cataloagele editoriale, listele de stoc ale editurilor, prezentările de cărţi noi sunt surse formale primare de informare.    - Toate sursele (mijloace) pe suport material (hârtie sau electronic) sunt surse formale. Cărţile, publicaţiile seriale, listele de comenzi, cataloagele editoriale, listele de stoc ale editurilor, prezentările de cărţi noi sunt surse formale primare de informare.