Aceasta e o versiune anterioară a paginii.


Clasificarea Zecimală Universală CZU

Silvia Nestorescu expert consultant

Răspuns la nevoia de ordonare a gândirii umane

Operaţiune logică de  grupare a obiectelor în funcţie de asemănările lor  separare a lor în funcţie de deosebirile dintre ele

Clasificarea cărţilor ordonează cunoaşterea cu scopul de a asigura regăsirea oricărui subiect din colecţia dată

 În biblioteci cărţile sunt aranjate conform unui sistem numit clasificare

 Aranjarea cărţilor sau a descrierilor acestora în modul cel mai avantajos pentru cititori

Clasificarea  Grupare generală de subiecte care presupune aranjarea acestora într-o anumită ordine logică pentru stabilirea relaţiilor dintre subiecte.  Pentru a clasifica un subiect trebuie să cunoaştem cu precizie calităţile lui, iar pentru a clasifica riguros trebuie să cunoaştem majoritatea calităţilor sale.  Economie în regăsirea documentelor, deoarece toate informaţiile privind subiectul căutat sunt adunate la un loc, în fişier sau raft.  Eficienţa în căutările la raftul liber, după subiectul documentului.  Reuneşte documentele care tratează acelaşi subiect, iar în cadrul subiectului documentele de acelaşi autor.  Are o serie de clase şi diviziuni care trebuie să exprime o ordine ierarhică.

Indicele de clasificare  Ansamblul simbolurilor care codifică subiectul unui document

  
 Indexul alfabetic pe materii                    

 Instrument ce pleacă de la un cuvânt sau un grup de cuvinte al limbii naturale

Clasificarea Zecimală Universală  Schema de clasificare sistematică bazată pe principiul divizării zecimale a ansamblului cunoştinţelor umane.  O primă încercare de aplicare a unei scheme de organizare sistematice, Franţa, 1583, bibliograful Lacroix du Maine 10.000 de volume în 100 de rafturi a câte 100 de volume. Clasificarea Zecimală Dewey  Melvile Louis Kossuth / Melvile Dewey 1874, aplică fiecăreia dintre cele 9 clase principale, raprezentând cunoştinţele umane, cifre de la 1 la 9 şi atribuie un 0, plasat la începutul clasificării, generalităţilor. Clasificarea Zecimală Universală CZU  1895 - Paul Otlet şi Henri La Fontaine - o traducere franceza a tabelelor lui Dewey  1905 - Manualul Repertoriului Bibliografic Universal, cu 10.000 diviziuni şi 22.000 noţiuni Clasificarea Zecimală Universală CZU  1927 – 1933 La classification Decimale Universelle 70.000 diviziuni  Ediţii complete, medii, prescurtate, specializate

 BNR centru naţional de catalogare

CZU în România  Al.Sadi - Ionescu – 1908 –CZU pentru publicaţiile periodice ale BAR - - 1915 – CZU pentru cărţile din BAR  D.Drăgulănescu – 1938 – CZU ediţie prescurtată cu circa 5000 de indici şi 188 p. - 1945 – CZU pentru electrotehnică şi alte domenii

Structura CZU  CZU ca şi Clasificarea Dewey împart totalitatea cunoştinţelor umane în 10 clase mari, notate cu cifre de la 0 la 9.  Fiecare clasă se subdivide în zece subclase  Fiecare indice este tratat ca o fracţie zecimală cu 0 iniţial omis. Exemplu  61 Medicină  611  611.1  611.12  612  612.9  adică 0,6; 0,61; 0,611; 0,611.1; 0,611.12 0,612; 0,612.9; 0,613; 0,619; 0,62

 indicii CZU sunt grupaţi câte trei  Clasificarea Zecimală Universală conţine trei tipuri de tabele  I tabela principală  II tabelele auxiliare  III indexul alfabetic pe materii

I. Tabela principală  Cele 10 mari clase, subdivizate ierarhic  0 Generalităţi  1 Filosofie  2 Religie  3 Ştiinţe sociale  4 clasă liberă  5 Matematici. Ştiinţe naturale şi exacte  6 Ştiinţe aplicate.Medicină.Tehnică  7 Arte.Recreere.Divertisment.Sport  8 Lingvistică. Literatură  9 Geografie. Biografii. Istorie

II. Tabelele auxiliare

 Includ semne auxiliare  plus +  paranteze ( )  două puncte :  bară oblică /  parantaze drepte [ ]  dublu două puncte :: 

 Indici auxiliari

 a. comuni  b. speciali, analitici

a. Indici auxiliari comuni  De limbă, cu semnul specific egal =

 61=111 (73 ) - carte de medicină în limba engleză vorbită în America

 51=511.141( 498) – carte de matematică în limba maghiară din România

 De formă, cu semnul specific paranteză rotundă, iar înăuntru 0…

 58( 038) – dicţionar de botanică

 51 (072 ) - metodica matematicii

 De timp, cu semnul specific ghilimele

    ’’   ’’                        

’’ 1989.12.22.02.15’’ - 22 dec.1989,ora 2 şi 15 min.

 
 53’’ 19 ’’ – carte de fizică din sec. 20
  a. Indici auxiliari comuni

 Notaţie alfabetică de nume

 025.45 CZU – Clasificarea Zecimală Universală

 012 Coşbuc,G. - bibliografia operelor lui G. Coşbuc

a. Indici auxiliari comuni

 De loc, cu semnul specific paranteze rotunde

 1 (410) - filosofia în Anglia

 94 (478 )– istoria Republicii Moldova

 727.8 ( 498 -2 Cluj) – clădiri de biblioteci din Cluj Napoca b. Indici auxiliari speciali sau analitici  Indici auxiliari speciali cu liniuţă  - 1 / - 9

 821.135.1 – 1 literatură română – poezie

 821.133.1 – 31 literatură franceză - roman

Exemplu  02( 498 ) bibliologie românească  Descompunem în  02 – indice principal  şi  (498 ) - indice auxiliar comun de loc 