Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
descrierea-si-catalogarea-documentelor [2009/10/27 09:01]
delia.p
descrierea-si-catalogarea-documentelor [2009/11/25 17:07] (curent)
Linia 1: Linia 1:
- ​Clasificarea ​ Zecimală Universală+====== Descriere, catalogare, CZU ,cataloage , material de prelucrat si completat====== 
 + 
 +===== CATALOGAREA PUBLICAŢIILOR ===== 
 + 
 +Expert consultant SILVIA NESTORESCU 
 + 
 + 
 +               ​Catalogarea 
 +• ramură a biblioteconomiei ​                        
 + 
 +• regulile de creare a cataloagelor (instrumente de regăsire ​                                                                             a informaţiilor) 
 + 
 +==== Descrierea bibliografica ==== 
 + 
 +• redarea elementelor de individualizare a documentelor 
 +• reguli prestabilite 
 +• principale ( complete) 
 +• secundare ( complementare) 
 +• complete 
 +• prescurtate ( bibliotecile mici)  
 + 
 +Principii 
 +Uniformitate 
 +Exactitate 
 + 
 +• DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ INTERNAŢIONALĂ STANDARDIZATĂ  
 +• INTERNATIONAL STANDARD BIBLIOGRAPHIC DESCRIPT 
 +•     ISBD 
 + ​DEFINIŢIE 
 +• complex de norme şi reguli 
 + se aplică pe plan mondial 
 +• corpul descrierii ( exclude vedeta) 
 +• ordine fixă a elementelor descrierii 
 +• sistem special de punctuaţie 
 +• nu este o descriere completă ( nu are vedetă) 
 + 
 +Istoric 
 + 
 +• FIAB –   ​1974 ​   ISBD (M) 
 +• România 1971   ​Revista bibliotecilor 
 +• 1976 Ghidul de catalogare şi clasificare a bibliotecilor… 
 +• 1981 ​  ​ISBD(M) în limba română ​  
 +• 1983 ​   Bibliografia R.S.România –seria cărţi 
 +• 1984 aplicare generalizată 
 + 
 + 
 +Scop 
 +• reguli ​ cu valabilitate internaţională (depăşirea barierelor lingvistice) 
 +• descriere unică pentru catalogatori şi bibliografi 
 +• schemă unitară de descriere atât în sisteme tradiţionale cât şi cele informatizate 
 +• introducerea ISBN 
 + 
 + 
 +Familia ISBD 
 + 
 +• ISBD (G) – schemă generală ​                                       STAS 12629/1 
 +• ISBD (M) – pentru monografii (cărţi) curente ​                       12629/2 - 88 
 +• ISBD (S) -   ​pentru seriale ( periodice) ​                                  ​12629/​3 - 88   
 +• ISBD (A) -  pentru cărţi vechi, rare, preţioase ​                       12629/4 
 +• ISBD ( NBM) – pentru documente audiovizuale ( discuri, casete, benzi, filme, microformate  
 +• 12629/7  
 + 
 +• ISBD (PM) – pentru publicaţii muzicale ( partituri, ştime) ​   12629/​5 ​     
 +• ISBD (CM) – pentru materiale cartografice ​                           12629/6 
 +• ISBD (CP) – pentru părţi componente ( articole din seriale, capitole din cărţi) 
 +• ISBD (ER) - pentru resurse electronice 
 +• ISBD (CR) – pentru seriale şi alte Resurse în Continuare 
 + 
 + 
 +SCHEMA ELEMENTELOR DESCRIERII ​ ISBD(M) ŞI ORDINEA LOR 
 +• 1. Zona titlului şi a autorului ​  
 +• Titlul propriu- zis 
 +• Desemnarea generala a materialului ( nu se mentioneaza la monografii) 
 +• Titlurile paralele 
 +• Informaţii cu privire la titlu 
 +• Responsabilităţi de apariţie 
 +•                                  - principale 
 +•                                  - secundare 
 +• .  Zona ediţiei 
 +• 2.1   ​Menţionarea ediţiei ( numărul, felul) 
 +• 2.2    Menţiunea paralela de ediţie 
 +• 2.3    Responsabilităţi de apariţie asupra ediţiei ( editori, redactori) ​                                         2.4     ​Menţiune suplimentară de ediţie 
 +• 2.5 ​    ​Menţiuni de responsabilitate referitoare la menţiunea suplimentară de ediţie 
 + 
 +• Zona datelor de apariţie ​                    ​3.1 ​  Locul publicării 
 +• 3.2 ​   Denumirea editurii 
 +• 3.3 ​   Data publicării ​                                                                   3.4    Locul tipăririi ( element facultativ) 
 +• 3.5 ​   Denumirea tipografiei (element facultativ) 
 +• 3.6 ​   Data tipăririi ​   ( element facultativ) 
 +• 4.Zona descrierii fizice ( colaţiunea) 
 + 
 +– 4.1 Paginaţia şi / sau numărul de volume 
 +– 4.2 Menţionarea ilustraţiilor 
 +– 4.3 Formatul 
 +– 4.4 Material însoţitor 
 + 
 + 
 +• Zona seriei sau a colecţiei 
 +– 5.1 Titlul seriei / colecţiei 
 +– 5.2 Titlul paralel al seriai / colecţiei 
 +– 5.3 Informaţii despre titlul seriei 
 +– 5.4 Menţiuni de responsabilitate asupra seriei / colecţiei 
 +– 5.5 ISSN al  seriei / colecţiei 
 +– 5.6 Numărul seriei / colecţiei 
 +– 5.7 Titlul subseriei / colecţiei 
 +– 5.8 ISSN al subseriei / colecţiei 
 + 
 +• 6. Zona notelor 
 +• Zona ISBN,  legătură, preţ 
 +• 7.1 ​  ​ISBN 
 +• 7.2 Modalităţi de procurare şi / sau preţ 
 +• 7.3 ​ Precizări ( calificative) 
 + 
 + 
 + 
 +SURSE DE INFORMARE PENTRU ALCĂTUIREA DESCRIERII ​  ISBD (M) 
 +• Ordinea generală a surselor 
 +• Pagina de titlu şi substituentul ei 
 +• Surse complementare ( pagina de gardă, verso - ul paginii de titlu, coperta, ​                                        ​caseta tipografică) 
 +• Publicaţia în totalitatea ei ( prefaţă, anexe, coperta, cotorul cărţii etc.) 
 +• Surse din afara publicaţiei ( dicţionare,​ cataloage de bibliotecă,​ bibliografii,​ enciclopedii,​ cataloage editoriale etc.) 
 + 
 + 
 +Elementele bibliografice şi principalele lor surse de informare  
 + 
 +• titlul şi responsabilităţile de apariţie ​                           
 + 
 +•                - pagina de titlu, substit 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +• ediţia 
 +• - pagina de titlu 
 +•                                                                                  - surse complementare 
 +•                                                                                                                - caseta tipografică 
 + 
 +Datele de aparitie 
 +• pag. de titlu 
 +•                                                                                        - surse complementare ​                                                                                               
 + 
 + 
 +• colaţiunea ​                                                                     - publicaţia ca atare    
 +• seria ​                                                                       - publicaţia ca atare 
 +• note ​                                                                        - orice surse 
 +• ISBN, preţ                                                              - orice surse  
 + 
 + 
 +• informaţiile bibliografice din zonele 1, 2, 3, 5 – limba documentului 
 +• informaţiile bibliografice din zonele 4, 6, 7 – limba naţională a catalogului 
 +• alfabet latin 
 +• transliteraţia în caractere latine a altor alfabete ( chirilic, arab, ebraic) 
 +• abrevieri cf. STAS  U 03, nr.8256-82 
 +• fiecare zonă – cu majusculă  
 + 
 + 
 +Simbolurile utilizate, punctuatia 
 +• simbolurile gramaticale nu au valoare gramaticală ​                                             
 + 
 +• precedate şi urmate de spaţiu de o literă  
 + 
 +• virgula (,) şi punctul (.) sunt doar urmate de spaţiu ​  
 + 
 +• punct ​                          . 
 +•              - virgulă ​                       ,  
 +•              - două puncte ​               :  
 +•              - punct şi virgulă ​          ;  
 +•              - bara oblică ( slesh) ​    / 
 +•              - punct şi linie              . – 
 +• - semnul egal                = 
 +•              - semnul ​ plus               + 
 +•              - paranteze rotunde ​     (  ) 
 +•              - paranteze pătrate ​       [ ] 
 +•              - punctele de suspensie ​  … 
 + 
 + 
 +• REGULI DE REDACTARE A ELEMENTELOR BIBLIOGRAFICE 
 +• Zona titlului şi a responsabilităţilor de apariţie 
 +• Titlul propriu-zis 
 +•     - titlul principal al documentului ce cuprinde şi titlul alternativ 
 +•     - notat primul pe pagina de titlu 
 +•      - tipărit cu caractere deosebite 
 +•      - în limba majorităţii textului 
 + 
 +• pe partea dreaptă a paginii de titlu 
 +• pe prima pagină dacă sunt mai multe pagini de titlu 
 +• mai multe titluri de acelaşi autor fără titlu comun (;) 
 +• titlul generic ( Nuvele), titlurile separate – în note 
 +• titlurile alternative ( sau) 
 +• titluri cu autori diferiţi – ( T / A. T / A. T /A.) 
 +• titlul original fără text – în note 
 + 
 +• Titlul paralel 
 +•            - precedat de simbolul egal = 
 +•            - titlul doc. într-o altă limbă / scriere atunci când există şi text 
 +•               în limba respectivă ( ediţii bilingve, trilingve, multilingve) 
 + 
 +• Informaţii despre titlu 
 +•          - termenul, sintagma care precizează,​ explică, completează titlul propriu zis   
 +•          - explică natura, conţinutul lucrării, ocazia, motivul apariţiei lucrării ​  
 +•          - precedate de simbolul două puncte :  
 +•          - scrise cu litere mici dacă regulile ortografice permit 
 + 
 + 
 + 
 +• subtitlul menţionat pe document 
 +• - informaţii în legătură cu - genul literar 
 +• - locul, timpul desfăşurării acţiunii 
 +• - destinaţia informaţiilor din document 
 +• - în paranteze drepte [  ] dacă sunt luate din afara documentului 
 +• Responsabilităţile de apariţie 
 +•          - persoane sau colectivităţi responsabile de conţinutul – intelectual - artistic 
 +•          - în forma şi termenii de pagina de titlu    ( prenume nume) 
 +•          - prima menţiune de apariţie ​ precedată de bară oblică ​ / 
 +•          - persoane fizice sau colectivităţi 
 +• contribuţie la realizarea conţinutului – intelectual (editor, prefaţator,​ note, glosar, ​ cuvânt înainte, traducător) 
 +•                                                                            ​- ​                     - artistic ( copertator) 
 +•                                                                  ​- ​                      - grafic ( ilustrator) 
 +• responsabilităţile de acelaşi fel precedate de virgulă ​ ,  
 +•    - responsabilităţile diferite precedate de punct şi virgulă ​ ;  
 +•     - titlurile ştiinţifice se menţionează ​  ( dr., conf. univ., prof. univ.) 
 +•      - 1- 4 autori principali se menţionează toţi 4 ;  
 +•      ​- ​ mai mult de 4 - doar primii 3...  
 +Zona ediţiei 
 +•          - precedată de semnul de zonă, ​ punct linie  . – 
 +•          - Ediţie – exemplarele unui document imprimate in aceeaşi structură tipografică,​ cu aceeaşi matriţă tipografica si publicate de un editor ​  
 +•         - orice menţiune care cuprinde cuvântul ​ ediţie (ed. definitivă,​ ed.a 2 a, 
 +•             ed. critică, ed. îngrijită,​ ed. completată,​ ed. comentată etc. ) 
 + 
 +• numărul ediţiei se menţionează obligatoriu în cifre arabe  
 +•          - responsabilităţile de apariţie se menţionează după aceleaşi reguli ca 
 +•             în zona 1 ( /  ,   ; ) 
 + 
 +• numărul ediţiei se menţionează obligatoriu în cifre arabe  
 +•          - responsabilităţile de apariţie se menţionează după aceleaşi reguli ca 
 +•             în zona 1 ( /  ,   ; ) 
 + 
 +• Zona datelor de publicare 
 +•          
 +• - precedată de semnul de zonă   punct linie     
 +• Locul publicării 
 +•           - localitatea unde este sediul editurii  
 +•           - se menţionează ca pe document, forma reală în paranteze pătrate [ ] 
 +•           - mai multe locuri de apariţie – primele trei cu punct şi virgulă ​ ; 
 +• găsit în surse exterioare, se menţionează între paranteze pătrate ​  [ ]                         
 +•   - locul publicării necunoscut se notează cu abrevierea lat. sine loco   [ s.l.] 
 + 
 +• Denumirea editurii 
 +•           - precedată de simbolul două puncte ​ : 
 +•           - cuvântul editură numai când acesta face parte din  denumirea editurii 
 +•                         ( Editura Didactică, Ed. Enciclopedică,​ Ed. Muzicală) ​           
 +•             - denumirea editurii este un nume propriu (Editura Ion Creangă, Editura Eminescu) 
 +•              - editura necunoscută se notează cu lat. sine nomine ​ [ s.n.] 
 +• Data publicării 
 +•        - data calendaristică ​ , menţionată după numele editorului şi care indică 
 +•    data publicării,​ distribuirii,​ difuzării documentului 
 +•      - precedată de simbolul virgulă ​  , 
 +•      - se notează ca pe document 
 + 
 +• anul publicării notat în cifre romane ​ va fi notat şi în cifre arabe în paranteze pătrate [ ]  ( de ex. MCMLXXX ​ [1980] 
 +•    - anul menţionat greşit va fi urmat de menţiune corectă cu lat. id est    ( de ex. 1892 [ i.e.1982] ) 
 +•   - anul necunoscut se notează cu lat. sine anno  [ s.a.] 
 + 
 + 
 +• Locul tipăririi 
 +•               - locul unde este realizat fizic documentul  
 +• Denumirea tipografiei 
 +•       - elemente facultative 
 +•       - din caseta tipografică 
 +•       - ambele se notează între o pereche de paranteze rotunde (  :  ) 
 +•       - denumirea tipografiei precedată de simbolul două puncte ​  :  
 +• Zona desemnării specifice a materialului şi a numărului de unităţi fizice (colaţiune) 
 +• - numărul de unităţi fizice aflate în document, numărul părţilor , constitutive etc. 
 +•                   - precedată de semnul de zonă punct linie   . –  
 + 
 + 
 + 
 +• numărul de pagini, numărul de foi, numărul de coloane sau numărul de volume 
 +•   - în numărul de pagini se includ şi paginile ne numerotate până la caseta tipografică 
 +•   - paginile numerotate diferit vor fi notate ca în document cu virgulă între cifre (de ex. XXXII, 256p.) – suită de pagini 
 +•    - numărul de volume urmate de numărul de pagini al fiecărui volum în paranteze rotunde de ex. 3vol. (235, 356, 432p.) 
 +•     - mai multe volume, descriere pe nivele 
 +• Ilustraţii 
 +•       - imaginile, figurile sau alte reprezentări grafice care se găsesc în interiorul publicaţiei 
 +•       - precedate de simbolul două puncte ​ : 
 +•       - ilustraţii,​ hărţi, planşe, planuri, portrete, fig., note muzicale 
 +•       - ilustraţiile pe pagina cu text se notează fără număr 
 +•       - ilustraţiile pe pagina fără text se notează numărul lor 
 +• Formatul 
 +•        - dimensiunile liniare ( înălţime,​ lăţime, grosime) ale unui document 
 +•        - precedat de simbolul punct şi virgulă ​  ; 
 +•        - dimensiunile cărţii la cotor 
 +•        - se notează în cm. 
 +•        - formatul atipic se notează ambele dimensiuni ( înălţime x lăţime) 
 +• Material însoţitor 
 +• - materialul care însoţeşte publicaţia,​ conceput a fi utilizat împreună cu acesta sau constituind parte materială distinctă a unui document multimedia 
 +• - precedat de semnul plus   + 
 +• - după conţinut dependent de document, fizic independent ( disc, casetă, ​                              ​diapozitive,​ CD-uri, caiete de ex. etc.) 
 +• titlu generic, ce grupează publicaţii având fiecare titlu propriu 
 +• - precedată de semnul de zonă punct linie şi cuprinsă în  paranteze ​ rotunde ​  . – (        ) 
 +• - informaţiile se culeg din document în totalitatea sa ( coperte, cotor…) 
 +• - elementele descrierii în cadrul zonei seriei sunt precedate de aceleaşi simboluri ca aceleaşi elementele din zona 1 (titlu, responsabilităţi de apariţie) 
 +• ISSN – număr standardizat pe plan internaţional care se atribuie fiecărui ​ titlu-cheie al publicaţiei seriale ; compus din opt cifre, grupate în două suite şi precedate de prefixul alfabetic ISSN 
 +• - precedat de simbolul virgulă ​ , 
 +• numărul seriei şi subseriei este precedat de simbolul punct şi virgulă ​ ; 
 +• - titlul subseriei este precedat de simbolul punct   . 
 +•   - cuvântul serie sau colecţie se notează în descriere numai dacă acesta este menţionat pe document ​ .- (Seria Patrimoniu) ​ .- (Teatru) 
 +• informaţii suplimentare,​ atunci când regulile ISBD (M) nu permit menţionarea lor în cadrul zonelor ; precizează,​ completează descrierea ​          - precedate de simbolul punct linie  . - , sau fără nici-un simbol când  notele se prezintă individual pe câte un alineat 
 +• - ordinea notelor este dată de ordinea zonelor ISBD 
 +• Zona ISBN, modalităţi de procurare, preţ  
 +•    ISBN (Număr Internaţional Standard al Cărţii) 
 +•      - numărul standardizat pe plan internaţional care se atribuie fiecărei ediţii a unei monografii sau fiecărui volum de  către agenţia naţională specializată care identifică o ediţie a unei publicaţii;​ compus din zece cifre, grupate în patru suite şi precedate de sufixul ISBN 
 +• precedat de simbolul . –   sau fără simbol când se menţionează de la alineat 
 +•   - 4 grupe de cifre – prima grupă –  ţara 
 +•                                 - a doua grupă – editura 
 +•                                 - a treia grupă -   ​titlul cărţii  
 +•                                 - a patra grupă -  cifră de control 
 +•   - acordat de Agenţia Naţională ISBN 
 +• Preţ ​ ( modalităţi de procurare) 
 +•      - în moneda ţării agenţiei bibliografice care face descrierea 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + ​===== ​Clasificarea ​ Zecimală Universală ​===== 
 CZU CZU
  
Linia 159: Linia 484:
  (498 ) - indice auxiliar comun de loc                      ​  (498 ) - indice auxiliar comun de loc                      ​
      
 +===== Cataloagele de bibliotecă =====
 +
 +
 +Expert consultant SILVIA NESTORESCU
 +
 +
 +• Catalogul de titluri – element de ordonare – titlul; organizat alfabetic, se foloseşte în special pentru beletristică ​
 +• Catalogul colecţiilor – element de ordonare – titlul colecţiei; organizat alfabetic şi în interiorul fiecărei colecţii după număr sau după numele autorului  ​
 +
 +• Catalogul topografic – element de ordonare – cota topografică;​ organizat numeric sau alfanumeric ​                            
 +• Catalogul cronologic – element de ordonare – anul de apariţie; organizat cronologic, utilizat rarpentru colecţii de carte veche         
 +• Catalogul sistematic – element de ordonare – indicele CZU; organizat zecimal  ​
 +• Catalogul pe subiecte – element de ordonare – vedeta de subiect; organizat alfabetic
 +• Catalogul tematic - element de ordonare – rubricile planului tematic stabilit; organizat alfabetic sau alfanumeric
 +
 +• Catalogul geografic ​                                       ​
 +
 +• Catalogul dicţionar – element de ordonare vedeta uniformă pentru nume de autori, titluri şi vedete de subiect, organizat alfabetic
 +• Înregistrările catalografice se ordonează conform alfabetului latin
 +
 +• Ordinea alfabetică este determinată de succesiunea literelorce alcătuiesc cuvântul de acces  - primul cuvânt al vedetei – apoi, al doilea cuvânt, al treilea etc.   
 +
 +• În cadrul unui nume de autor, fişele se ordonează după schema următoare :          ​
 +• Opere complete
 +• Opere
 +• Opere alese
 +• Lucrări individuale – în ordinea alfabetică a titlurilor ​                                                 ​
 +• Lucrări individuale în limbi străine – după fiecare titlu şi în ordinea alfabetică a limbilor
 +• Lucrări la care autorul are o responsabilitate secundară – coautor, antologator,​ editor, ilustrator, prefaţator,​ traducător ​                            
 +• Lucrări despre autor şi opera sa – în ordinea alfabetică a vedetelor principale şi a titlurilor  ​
 +• La lucrările în mai multe ediţii, apărute în ani diferiţi, se ordonează invers cronologic, astfel încât, cea mai nouă ediţie să fie în faţă
 +
 +
 +Exemplu
 +• CREANGĂ,​ ION
 +
 +• OPERE COMPLETE ​                    
 +• OPERE ​                                                           OPERE ALESE                                          AMINTIRI DIN COPILĂRIE, ed. 2008             ​AMINTIRI DIN COPILĂRIE, ed. 1998          AMINTIRI DIN COPILĂRIE – în lb. arabă AMINTIRI DIN COPILĂRIE – în lb. Franceză
 +• AMINTIRI DIN COPILĂRIE în lb. engleză ​  
 +• POVESTIRI. ed. 1976
 +• POVESTIRI,​ ed. 1958
 +• M. EMINESCU, I. CREANGĂ – Fragmente de viaţă
 +• POVESTIND COPIILOR – antologie de I. CREANGĂ
 +• VIAŢA LUI M. EMINESCU – prefaţă de I. Creangă
 +  CĂLINESCU, GEORGE - AMINTIRI DESPRE ION CREANGĂ – 
 +• MANOLESCU,​ NICOLAE – ION CREANGĂ şi copii
 +•  
 +
 +