Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

descrierea-si-catalogarea-documentelor [2009/10/27 09:16]
delia.p
descrierea-si-catalogarea-documentelor [2009/11/25 17:07]
Linia 1: Linia 1:
-====== Descriere, catalogare, CZU ,cataloage ====== 
- 
-===== CATALOGAREA PUBLICAŢIILOR ===== 
- 
-Expert consultant SILVIA NESTORESCU 
- 
- 
-               ​Catalogarea 
-• ramură a biblioteconomiei ​                       ​ 
- 
-• regulile de creare a cataloagelor (instrumente de regăsire ​                                                                             a informaţiilor) 
- 
-==== Descrierea bibliografica ==== 
- 
-• redarea elementelor de individualizare a documentelor 
-• reguli prestabilite 
-• principale ( complete) 
-• secundare ( complementare) 
-• complete 
-• prescurtate ( bibliotecile mici)  
- 
-Principii 
-Uniformitate 
-Exactitate 
- 
-• DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ INTERNAŢIONALĂ STANDARDIZATĂ ​ 
-• INTERNATIONAL STANDARD BIBLIOGRAPHIC DESCRIPT 
-•     ISBD 
- ​DEFINIŢIE 
-• complex de norme şi reguli 
-• se aplică pe plan mondial 
-• corpul descrierii ( exclude vedeta) 
-• ordine fixă a elementelor descrierii 
-• sistem special de punctuaţie 
-• nu este o descriere completă ( nu are vedetă) 
- 
-Istoric 
- 
-• FIAB –   ​1974 ​   ISBD (M) 
-• România 1971   ​Revista bibliotecilor 
-• 1976 Ghidul de catalogare şi clasificare a bibliotecilor… 
-• 1981 ​  ​ISBD(M) în limba română  ​ 
-• 1983 ​   Bibliografia R.S.România –seria cărţi 
-• 1984 aplicare generalizată 
- 
- 
-Scop 
-• reguli ​ cu valabilitate internaţională (depăşirea barierelor lingvistice) 
-• descriere unică pentru catalogatori şi bibliografi 
-• schemă unitară de descriere atât în sisteme tradiţionale cât şi cele informatizate 
-• introducerea ISBN 
- 
- 
-Familia ISBD 
- 
-• ISBD (G) – schemă generală ​                                       STAS 12629/1 
-• ISBD (M) – pentru monografii (cărţi) curente ​                       12629/2 - 88 
-• ISBD (S) -   ​pentru seriale ( periodice) ​                                  ​12629/​3 - 88  ​ 
-• ISBD (A) -  pentru cărţi vechi, rare, preţioase ​                       12629/4 
-• ISBD ( NBM) – pentru documente audiovizuale ( discuri, casete, benzi, filme, microformate ​ 
-• 12629/​7 ​ 
- 
-• ISBD (PM) – pentru publicaţii muzicale ( partituri, ştime) ​   12629/​5 ​     
-• ISBD (CM) – pentru materiale cartografice ​                           12629/6 
-• ISBD (CP) – pentru părţi componente ( articole din seriale, capitole din cărţi) 
-• ISBD (ER) - pentru resurse electronice 
-• ISBD (CR) – pentru seriale şi alte Resurse în Continuare 
- 
- 
-SCHEMA ELEMENTELOR DESCRIERII ​ ISBD(M) ŞI ORDINEA LOR 
-• 1. Zona titlului şi a autorului  ​ 
-• Titlul propriu- zis 
-• Desemnarea generala a materialului ( nu se mentioneaza la monografii) 
-• Titlurile paralele 
-• Informaţii cu privire la titlu 
-• Responsabilităţi de apariţie 
-•                                  - principale 
-•                                  - secundare 
-• .  Zona ediţiei 
-• 2.1   ​Menţionarea ediţiei ( numărul, felul) 
-• 2.2    Menţiunea paralela de ediţie 
-• 2.3    Responsabilităţi de apariţie asupra ediţiei ( editori, redactori) ​                                         2.4     ​Menţiune suplimentară de ediţie 
-• 2.5 ​    ​Menţiuni de responsabilitate referitoare la menţiunea suplimentară de ediţie 
- 
-• Zona datelor de apariţie ​                    ​3.1 ​  Locul publicării 
-• 3.2 ​   Denumirea editurii 
-• 3.3 ​   Data publicării ​                                                                   3.4    Locul tipăririi ( element facultativ) 
-• 3.5 ​   Denumirea tipografiei (element facultativ) 
-• 3.6 ​   Data tipăririi ​   ( element facultativ) 
-• 4.Zona descrierii fizice ( colaţiunea) 
- 
-– 4.1 Paginaţia şi / sau numărul de volume 
-– 4.2 Menţionarea ilustraţiilor 
-– 4.3 Formatul 
-– 4.4 Material însoţitor 
- 
- 
-• Zona seriei sau a colecţiei 
-– 5.1 Titlul seriei / colecţiei 
-– 5.2 Titlul paralel al seriai / colecţiei 
-– 5.3 Informaţii despre titlul seriei 
-– 5.4 Menţiuni de responsabilitate asupra seriei / colecţiei 
-– 5.5 ISSN al  seriei / colecţiei 
-– 5.6 Numărul seriei / colecţiei 
-– 5.7 Titlul subseriei / colecţiei 
-– 5.8 ISSN al subseriei / colecţiei 
- 
-• 6. Zona notelor 
-• Zona ISBN,  legătură, preţ 
-• 7.1 ​  ISBN 
-• 7.2 Modalităţi de procurare şi / sau preţ 
-• 7.3 ​ Precizări ( calificative) 
- 
- 
- 
-SURSE DE INFORMARE PENTRU ALCĂTUIREA DESCRIERII ​  ISBD (M) 
-• Ordinea generală a surselor 
-• Pagina de titlu şi substituentul ei 
-• Surse complementare ( pagina de gardă, verso - ul paginii de titlu, coperta, ​                                        ​caseta tipografică) 
-• Publicaţia în totalitatea ei ( prefaţă, anexe, coperta, cotorul cărţii etc.) 
-• Surse din afara publicaţiei ( dicţionare,​ cataloage de bibliotecă,​ bibliografii,​ enciclopedii,​ cataloage editoriale etc.) 
- 
- 
-Elementele bibliografice şi principalele lor surse de informare ​ 
- 
-• titlul şi responsabilităţile de apariţie ​                           
- 
-•                - pagina de titlu, substit 
- 
- 
- 
- 
-• ediţia 
-• - pagina de titlu 
-•                                                                                  - surse complementare 
-•                                                                                                                - caseta tipografică 
- 
-Datele de aparitie 
-• pag. de titlu 
-•                                                                                        - surse complementare ​                                                                                               
- 
- 
-• colaţiunea ​                                                                     - publicaţia ca atare    
-• seria ​                                                                       - publicaţia ca atare 
-• note ​                                                                        - orice surse 
-• ISBN, preţ                                                              - orice surse  
- 
- 
-• informaţiile bibliografice din zonele 1, 2, 3, 5 – limba documentului 
-• informaţiile bibliografice din zonele 4, 6, 7 – limba naţională a catalogului 
-• alfabet latin 
-• transliteraţia în caractere latine a altor alfabete ( chirilic, arab, ebraic) 
-• abrevieri cf. STAS  U 03, nr.8256-82 
-• fiecare zonă – cu majusculă ​ 
- 
- 
-Simbolurile utilizate, punctuatia 
-• simbolurile gramaticale nu au valoare gramaticală ​                                             
- 
-• precedate şi urmate de spaţiu de o literă ​ 
- 
-• virgula (,) şi punctul (.) sunt doar urmate de spaţiu  ​ 
- 
-• punct ​                          . 
-•              - virgulă ​                       ,  
-•              - două puncte ​               :  
-•              - punct şi virgulă ​          ; ​ 
-•              - bara oblică ( slesh) ​    / 
-•              - punct şi linie              . – 
-• - semnul egal                = 
-•              - semnul ​ plus               + 
-•              - paranteze rotunde ​     (  ) 
-•              - paranteze pătrate ​       [ ] 
-•              - punctele de suspensie ​  … 
- 
- 
-• REGULI DE REDACTARE A ELEMENTELOR BIBLIOGRAFICE 
-• Zona titlului şi a responsabilităţilor de apariţie 
-• Titlul propriu-zis 
-•     - titlul principal al documentului ce cuprinde şi titlul alternativ 
-•     - notat primul pe pagina de titlu 
-•      - tipărit cu caractere deosebite 
-•      - în limba majorităţii textului 
- 
-• pe partea dreaptă a paginii de titlu 
-• pe prima pagină dacă sunt mai multe pagini de titlu 
-• mai multe titluri de acelaşi autor fără titlu comun (;) 
-• titlul generic ( Nuvele), titlurile separate – în note 
-• titlurile alternative ( sau) 
-• titluri cu autori diferiţi – ( T / A. T / A. T /A.) 
-• titlul original fără text – în note 
- 
-• Titlul paralel 
-•            - precedat de simbolul egal = 
-•            - titlul doc. într-o altă limbă / scriere atunci când există şi text 
-•               în limba respectivă ( ediţii bilingve, trilingve, multilingve) 
- 
-• Informaţii despre titlu 
-•          - termenul, sintagma care precizează,​ explică, completează titlul propriu zis  ​ 
-•          - explică natura, conţinutul lucrării, ocazia, motivul apariţiei lucrării  ​ 
-•          - precedate de simbolul două puncte :  
-•          - scrise cu litere mici dacă regulile ortografice permit 
- 
- 
- 
-• subtitlul menţionat pe document 
-• - informaţii în legătură cu - genul literar 
-• - locul, timpul desfăşurării acţiunii 
-• - destinaţia informaţiilor din document 
-• - în paranteze drepte [  ] dacă sunt luate din afara documentului 
-• Responsabilităţile de apariţie 
-•          - persoane sau colectivităţi responsabile de conţinutul – intelectual - artistic 
-•          - în forma şi termenii de pagina de titlu    ( prenume nume) 
-•          - prima menţiune de apariţie ​ precedată de bară oblică ​ / 
-•          - persoane fizice sau colectivităţi 
-• contribuţie la realizarea conţinutului – intelectual (editor, prefaţator,​ note, glosar, ​ cuvânt înainte, traducător) 
-•                                                                            ​- ​                     - artistic ( copertator) 
-•                                                                  ​- ​                      - grafic ( ilustrator) 
-• responsabilităţile de acelaşi fel precedate de virgulă ​ ,  
-•    - responsabilităţile diferite precedate de punct şi virgulă ​ ;  
-•     - titlurile ştiinţifice se menţionează ​  ( dr., conf. univ., prof. univ.) 
-•      - 1- 4 autori principali se menţionează toţi 4 ;  
-•      ​- ​ mai mult de 4 - doar primii 3...  
-Zona ediţiei 
-•          - precedată de semnul de zonă, ​ punct linie  . – 
-•          - Ediţie – exemplarele unui document imprimate in aceeaşi structură tipografică,​ cu aceeaşi matriţă tipografica si publicate de un editor  ​ 
-•         - orice menţiune care cuprinde cuvântul ​ ediţie (ed. definitivă,​ ed.a 2 a, 
-•             ed. critică, ed. îngrijită,​ ed. completată,​ ed. comentată etc. ) 
- 
-• numărul ediţiei se menţionează obligatoriu în cifre arabe  
-•          - responsabilităţile de apariţie se menţionează după aceleaşi reguli ca 
-•             în zona 1 ( /  ,   ; ) 
- 
-• numărul ediţiei se menţionează obligatoriu în cifre arabe  
-•          - responsabilităţile de apariţie se menţionează după aceleaşi reguli ca 
-•             în zona 1 ( /  ,   ; ) 
- 
-• Zona datelor de publicare 
-•         ​ 
-• - precedată de semnul de zonă   punct linie    ​ 
-• Locul publicării 
-•           - localitatea unde este sediul editurii ​ 
-•           - se menţionează ca pe document, forma reală în paranteze pătrate [ ] 
-•           - mai multe locuri de apariţie – primele trei cu punct şi virgulă ​ ; 
-• găsit în surse exterioare, se menţionează între paranteze pătrate ​  [ ]                        ​ 
-•   - locul publicării necunoscut se notează cu abrevierea lat. sine loco   [ s.l.] 
- 
-• Denumirea editurii 
-•           - precedată de simbolul două puncte ​ : 
-•           - cuvântul editură numai când acesta face parte din  denumirea editurii 
-•                         ( Editura Didactică, Ed. Enciclopedică,​ Ed. Muzicală) ​           
-•             - denumirea editurii este un nume propriu (Editura Ion Creangă, Editura Eminescu) 
-•              - editura necunoscută se notează cu lat. sine nomine ​ [ s.n.] 
-• Data publicării 
-•        - data calendaristică ​ , menţionată după numele editorului şi care indică 
-•    data publicării,​ distribuirii,​ difuzării documentului 
-•      - precedată de simbolul virgulă ​  , 
-•      - se notează ca pe document 
- 
-• anul publicării notat în cifre romane ​ va fi notat şi în cifre arabe în paranteze pătrate [ ]  ( de ex. MCMLXXX ​ [1980] 
-•    - anul menţionat greşit va fi urmat de menţiune corectă cu lat. id est    ( de ex. 1892 [ i.e.1982] ) 
-•   - anul necunoscut se notează cu lat. sine anno  [ s.a.] 
- 
- 
-• Locul tipăririi 
-•               - locul unde este realizat fizic documentul ​ 
-• Denumirea tipografiei 
-•       - elemente facultative 
-•       - din caseta tipografică 
-•       - ambele se notează între o pereche de paranteze rotunde (  :  ) 
-•       - denumirea tipografiei precedată de simbolul două puncte ​  : ​ 
-• Zona desemnării specifice a materialului şi a numărului de unităţi fizice (colaţiune) 
-• - numărul de unităţi fizice aflate în document, numărul părţilor , constitutive etc. 
-•                   - precedată de semnul de zonă punct linie   . –  
- 
- 
- 
-• numărul de pagini, numărul de foi, numărul de coloane sau numărul de volume 
-•   - în numărul de pagini se includ şi paginile ne numerotate până la caseta tipografică 
-•   - paginile numerotate diferit vor fi notate ca în document cu virgulă între cifre (de ex. XXXII, 256p.) – suită de pagini 
-•    - numărul de volume urmate de numărul de pagini al fiecărui volum în paranteze rotunde de ex. 3vol. (235, 356, 432p.) 
-•     - mai multe volume, descriere pe nivele 
-• Ilustraţii 
-•       - imaginile, figurile sau alte reprezentări grafice care se găsesc în interiorul publicaţiei 
-•       - precedate de simbolul două puncte ​ : 
-•       - ilustraţii,​ hărţi, planşe, planuri, portrete, fig., note muzicale 
-•       - ilustraţiile pe pagina cu text se notează fără număr 
-•       - ilustraţiile pe pagina fără text se notează numărul lor 
-• Formatul 
-•        - dimensiunile liniare ( înălţime,​ lăţime, grosime) ale unui document 
-•        - precedat de simbolul punct şi virgulă ​  ; 
-•        - dimensiunile cărţii la cotor 
-•        - se notează în cm. 
-•        - formatul atipic se notează ambele dimensiuni ( înălţime x lăţime) 
-• Material însoţitor 
-• - materialul care însoţeşte publicaţia,​ conceput a fi utilizat împreună cu acesta sau constituind parte materială distinctă a unui document multimedia 
-• - precedat de semnul plus   + 
-• - după conţinut dependent de document, fizic independent ( disc, casetă, ​                              ​diapozitive,​ CD-uri, caiete de ex. etc.) 
-• titlu generic, ce grupează publicaţii având fiecare titlu propriu 
-• - precedată de semnul de zonă punct linie şi cuprinsă în  paranteze ​ rotunde ​  . – (        ) 
-• - informaţiile se culeg din document în totalitatea sa ( coperte, cotor…) 
-• - elementele descrierii în cadrul zonei seriei sunt precedate de aceleaşi simboluri ca aceleaşi elementele din zona 1 (titlu, responsabilităţi de apariţie) 
-• ISSN – număr standardizat pe plan internaţional care se atribuie fiecărui ​ titlu-cheie al publicaţiei seriale ; compus din opt cifre, grupate în două suite şi precedate de prefixul alfabetic ISSN 
-• - precedat de simbolul virgulă ​ , 
-• numărul seriei şi subseriei este precedat de simbolul punct şi virgulă ​ ; 
-• - titlul subseriei este precedat de simbolul punct   . 
-•   - cuvântul serie sau colecţie se notează în descriere numai dacă acesta este menţionat pe document ​ .- (Seria Patrimoniu) ​ .- (Teatru) 
-• informaţii suplimentare,​ atunci când regulile ISBD (M) nu permit menţionarea lor în cadrul zonelor ; precizează,​ completează descrierea ​          - precedate de simbolul punct linie  . - , sau fără nici-un simbol când  notele se prezintă individual pe câte un alineat 
-• - ordinea notelor este dată de ordinea zonelor ISBD 
-• Zona ISBN, modalităţi de procurare, preţ  
-•    ISBN (Număr Internaţional Standard al Cărţii) 
-•      - numărul standardizat pe plan internaţional care se atribuie fiecărei ediţii a unei monografii sau fiecărui volum de  către agenţia naţională specializată care identifică o ediţie a unei publicaţii;​ compus din zece cifre, grupate în patru suite şi precedate de sufixul ISBN 
-• precedat de simbolul . –   sau fără simbol când se menţionează de la alineat 
-•   - 4 grupe de cifre – prima grupă –  ţara 
-•                                 - a doua grupă – editura 
-•                                 - a treia grupă -   ​titlul cărţii ​ 
-•                                 - a patra grupă -  cifră de control 
-•   - acordat de Agenţia Naţională ISBN 
-• Preţ ​ ( modalităţi de procurare) 
-•      - în moneda ţării agenţiei bibliografice care face descrierea 
- 
- 
- 
- 
- ===== Clasificarea ​ Zecimală Universală ===== 
- 
-CZU 
- 
- 
-Silvia Nestorescu expert consultant 
- 
- 
- 
- 
-Răspuns la nevoia de ordonare a gândirii umane                                                        
- 
-Operaţiune logică de  
-               grupare a obiectelor în funcţie de asemănările lor                                                                                  
-               separare a lor în funcţie de deosebirile dintre ele 
- 
- 
-Clasificarea cărţilor ordonează cunoaşterea ​ cu scopul de a asigura regăsirea oricărui subiect din colecţia dată  
- 
- În biblioteci cărţile sunt aranjate conform unui sistem numit clasificare ​   ​ 
- 
- Aranjarea cărţilor sau a descrierilor acestora în modul cel mai avantajos pentru cititori 
- 
-Clasificarea ​ 
- Grupare generală de subiecte care presupune aranjarea acestora într-o anumită ordine logică pentru stabilirea relaţiilor dintre subiecte.  
- Pentru a clasifica un subiect trebuie să cunoaştem cu precizie calităţile lui, iar pentru a clasifica riguros trebuie să cunoaştem majoritatea calităţilor sale.  
- Economie în regăsirea documentelor,​ deoarece toate informaţiile privind subiectul căutat sunt adunate la un loc,  în fişier sau raft.                                                
- Eficienţa în căutările la raftul liber, după subiectul documentului. 
- Reuneşte documentele care tratează acelaşi subiect, iar în cadrul subiectului documentele de acelaşi autor. ​                   ​ 
- Are o serie de clase şi diviziuni care trebuie să exprime o ordine ierarhică. ​   
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Indicele de clasificare 
- Ansamblul simbolurilor care codifică subiectul unui document ​                             
-      ​ 
-    Indexul alfabetic pe materii ​                                       
- Instrument ce pleacă de la un cuvânt sau un grup de cuvinte al limbii naturale ​                                               ​ 
- 
-Clasificarea ​ Zecimală Universală 
- Schema de clasificare sistematică bazată pe principiul divizării zecimale a ansamblului cunoştinţelor umane. ​               
- O primă încercare de aplicare a unei scheme de organizare sistematice,​ Franţa, 1583, bibliograful Lacroix du Maine  10.000 de volume în 100 de rafturi a câte 100 de volume. 
-Clasificarea ​ Zecimală Dewey 
- Melvile Louis Kossuth / Melvile Dewey       1874, aplică fiecăreia dintre cele 9 clase principale, raprezentând cunoştinţele umane, cifre de la 1 la 9 şi atribuie un 0, plasat la începutul clasificării,​ generalităţilor. ​   
-Clasificarea ​ Zecimală Universală ​  CZU 
- 1895 - Paul Otlet şi Henri La Fontaine ​ -   o traducere franceza a tabelelor lui Dewey    ​ 
- 1905 - Manualul Repertoriului Bibliografic Universal, cu 10.000 diviziuni şi 22.000 noţiuni  ​ 
-Clasificarea ​ Zecimală Universală ​  CZU 
- 1927 – 1933  La classification Decimale Universelle 70.000 diviziuni ​                       ​ 
- Ediţii complete, medii, prescurtate,​ specializate ​                                                 
- 
- BNR centru naţional de catalogare 
- 
-CZU în România ​ 
- Al.Sadi - Ionescu – 1908 –CZU pentru publicaţiile periodice ale BAR                               ​- ​                        - 1915 – CZU pentru cărţile din BAR                                          
- D.Drăgulănescu – 1938 – CZU ediţie prescurtată cu circa 5000 de indici şi 188 p.                       - 1945 – CZU pentru electrotehnică şi alte domenii ​                       ​ 
- 
- 
-Structura ​ CZU 
- CZU ca şi Clasificarea Dewey împart totalitatea cunoştinţelor umane în 10 clase mari, notate cu cifre de la 0 la 9.              
- Fiecare clasă se subdivide în zece subclase 
- Fiecare indice este tratat ca o fracţie zecimală cu 0 iniţial omis. 
-Exemplu 
- 61 Medicină 
- 611 
- 611.1 
- 611.12 
- 612 
- 612.9 
- adică 0,6;  0,61;  0,​611; ​ 0,​611.1; ​ 0,​611.12 ​  ​0,​612; ​ 0,​612.9; ​ 0,​613; ​  ​0,​619; ​ 0,62 
- 
- indicii CZU sunt grupaţi câte trei              ​ 
- Clasificarea Zecimală Universală conţine trei tipuri de tabele ​ 
- I             ​tabela principală 
- II            tabelele auxiliare 
-    ​III ​         indexul alfabetic pe materii ​ 
- 
- 
-I. Tabela principală 
- Cele 10 mari clase, subdivizate ierarhic ​     
-      0 Generalităţi 
-      1 Filosofie 
-      2 Religie 
-      3 Ştiinţe sociale 
-      4 clasă liberă 
-      5 Matematici. Ştiinţe naturale şi exacte 
- 6 Ştiinţe aplicate.Medicină.Tehnică 
- 7 Arte.Recreere.Divertisment.Sport 
- 8 Lingvistică. Literatură 
- 9 Geografie. Biografii. Istorie 
- 
-II. Tabelele auxiliare 
- 
- Includ semne auxiliare 
-               plus                         ​+ ​                   ​ 
-               paranteze ​               (  ) 
-               două puncte ​             : 
-               bară oblică ​               / 
-               parantaze drepte ​     [  ] 
-               dublu două puncte ​    :: 
-         
- 
- Indici auxiliari ​ 
-              ​ 
-              ​a. ​   comuni ​             
-             b.    speciali, analitici ​ 
- 
- 
-a. Indici auxiliari comuni 
- De limbă, cu semnul specific egal   ​= ​       ​ 
- 
- 61=111 (73 )   - carte de medicină în limba  engleză vorbită în America ​       
- 
- 51=511.141( 498) – carte de matematică în limba maghiară din România ​                 
-  
- De formă, cu semnul specific paranteză rotundă, iar înăuntru 0...                        
- 
- 58( 038) – dicţionar de botanică 
- 
- 51 (072 ) - metodica matematicii 
-  
- De timp, cu semnul specific ghilimele ​               
-         ​’’ ​    ​’’ ​                                               ​ 
-’’ 1989.12.22.02.15’’ ​ -                         22 dec.1989,​ora 2 şi 15 min.                                    
-    
-   ​53’’ 19 ’’ – carte de fizică din sec. 20 
-     a. Indici auxiliari comuni 
- Notaţie alfabetică de nume                        
- 
- 025.45 CZU – Clasificarea Zecimală Universală ​                                               
- 
- 012 Coşbuc,​G. ​ -  bibliografia operelor lui G. Coşbuc ​               
-  a. Indici auxiliari comuni 
- De loc, cu semnul specific paranteze rotunde ​                                           ​ 
- 
- 1 (410)  - filosofia în Anglia 
- 
- 94 (478 )– istoria Republicii Moldova ​               
- 
- 727.8 ( 498 -2 Cluj) – clădiri de biblioteci din Cluj Napoca 
-b. Indici auxiliari speciali sau analitici 
- Indici auxiliari speciali cu liniuţă 
-       - 1 / - 9                                              
- 
- 821.135.1 – 1    literatură română – poezie ​ 
- 
- 821.133.1 – 31   ​literatură ​ franceză - roman 
- 
-Exemplu  ​ 
- 02( 498 ) bibliologie românească ​                 
- Descompunem în  
- 02 – indice principal  ​ 
-                 şi        ​ 
- (498 ) - indice auxiliar comun de loc                      ​ 
-   
-===== Cataloagele de bibliotecă ===== 
- 
- 
-Expert consultant SILVIA NESTORESCU 
- 
- 
-• Catalogul de titluri – element de ordonare – titlul; organizat alfabetic, se foloseşte în special pentru beletristică ​ 
-• Catalogul colecţiilor – element de ordonare – titlul colecţiei; organizat alfabetic şi în interiorul fiecărei colecţii după număr sau după numele autorului  ​ 
- 
-• Catalogul topografic – element de ordonare – cota topografică;​ organizat numeric sau alfanumeric ​                             
-• Catalogul cronologic – element de ordonare – anul de apariţie; organizat cronologic, utilizat rarpentru colecţii de carte veche          
-• Catalogul sistematic – element de ordonare – indicele CZU; organizat zecimal  ​ 
-• Catalogul pe subiecte – element de ordonare – vedeta de subiect; organizat alfabetic 
-• Catalogul tematic - element de ordonare – rubricile planului tematic stabilit; organizat alfabetic sau alfanumeric 
- 
-• Catalogul geografic ​                                       ​ 
- 
-• Catalogul dicţionar – element de ordonare vedeta uniformă pentru nume de autori, titluri şi vedete de subiect, organizat alfabetic 
-• Înregistrările catalografice se ordonează conform alfabetului latin 
- 
-• Ordinea alfabetică este determinată de succesiunea literelorce alcătuiesc cuvântul de acces  - primul cuvânt al vedetei – apoi, al doilea cuvânt, al treilea etc.    
- 
-• În cadrul unui nume de autor, fişele se ordonează după schema următoare :          ​ 
-• Opere complete 
-• Opere 
-• Opere alese 
-• Lucrări individuale – în ordinea alfabetică a titlurilor ​                                                 ​ 
-• Lucrări individuale în limbi străine – după fiecare titlu şi în ordinea alfabetică a limbilor 
-• Lucrări la care autorul are o responsabilitate secundară – coautor, antologator,​ editor, ilustrator, prefaţator,​ traducător ​                             
-• Lucrări despre autor şi opera sa – în ordinea alfabetică a vedetelor principale şi a titlurilor  ​ 
-• La lucrările în mai multe ediţii, apărute în ani diferiţi, se ordonează invers cronologic, astfel încât, cea mai nouă ediţie să fie în faţă 
- 
- 
-Exemplu 
-• CREANGĂ,​ ION 
- 
-• OPERE COMPLETE ​                     
-• OPERE ​                                                           OPERE ALESE                                          AMINTIRI DIN COPILĂRIE, ed. 2008             ​AMINTIRI DIN COPILĂRIE, ed. 1998          AMINTIRI DIN COPILĂRIE – în lb. arabă AMINTIRI DIN COPILĂRIE – în lb. Franceză 
-• AMINTIRI DIN COPILĂRIE în lb. engleză ​   
-• POVESTIRI. ed. 1976 
-• POVESTIRI,​ ed. 1958 
-• M. EMINESCU, I. CREANGĂ – Fragmente de viaţă 
-• POVESTIND COPIILOR – antologie de I. CREANGĂ 
-• VIAŢA LUI M. EMINESCU – prefaţă de I. Creangă 
-  CĂLINESCU, GEORGE - AMINTIRI DESPRE ION CREANGĂ –  
-• MANOLESCU,​ NICOLAE – ION CREANGĂ şi copii 
-•   
- 
- 
- 
-