Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
descrierea-si-catalogarea-documentelor [2009/10/15 23:43]
admin creat
descrierea-si-catalogarea-documentelor [2009/10/27 09:28]
delia.p
Linia 1: Linia 1:
-Functiile bibliotecii+====== Descriere, catalogare, CZU ,cataloage , material de prelucrat si completat====== 
 + 
 +===== CATALOGAREA PUBLICAŢIILOR ===== 
 + 
 +Expert consultant SILVIA NESTORESCU 
 + 
 + 
 +               ​Catalogarea 
 +• ramură a biblioteconomiei ​                        
 + 
 +• regulile de creare a cataloagelor (instrumente de regăsire ​                                                                             a informaţiilor) 
 + 
 +==== Descrierea bibliografica ==== 
 + 
 +• redarea elementelor de individualizare a documentelor 
 +• reguli prestabilite 
 +• principale ( complete) 
 +• secundare ( complementare) 
 +• complete 
 +• prescurtate ( bibliotecile mici)  
 + 
 +Principii 
 +Uniformitate 
 +Exactitate 
 + 
 +• DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ INTERNAŢIONALĂ STANDARDIZATĂ  
 +• INTERNATIONAL STANDARD BIBLIOGRAPHIC DESCRIPT 
 +•     ISBD 
 + ​DEFINIŢIE 
 +• complex de norme şi reguli 
 +• se aplică pe plan mondial 
 +• corpul descrierii ( exclude vedeta) 
 +• ordine fixă a elementelor descrierii 
 +• sistem special de punctuaţie 
 +• nu este o descriere completă ( nu are vedetă) 
 + 
 +Istoric 
 + 
 +• FIAB –   ​1974 ​   ISBD (M) 
 +• România 1971   ​Revista bibliotecilor 
 +• 1976 Ghidul de catalogare şi clasificare a bibliotecilor… 
 +• 1981 ​  ​ISBD(M) în limba română ​  
 +• 1983 ​   Bibliografia R.S.România –seria cărţi 
 +• 1984 aplicare generalizată 
 + 
 + 
 +Scop 
 +• reguli ​ cu valabilitate internaţională (depăşirea barierelor lingvistice) 
 +• descriere unică pentru catalogatori şi bibliografi 
 +• schemă unitară de descriere atât în sisteme tradiţionale cât şi cele informatizate 
 +• introducerea ISBN 
 + 
 + 
 +Familia ISBD 
 + 
 +• ISBD (G) – schemă generală ​                                       STAS 12629/1 
 +• ISBD (M) – pentru monografii (cărţi) curente ​                       12629/2 - 88 
 +• ISBD (S) -   ​pentru seriale ( periodice) ​                                  ​12629/​3 - 88   
 +• ISBD (A) -  pentru cărţi vechi, rare, preţioase ​                       12629/4 
 +• ISBD ( NBM) – pentru documente audiovizuale ( discuri, casete, benzi, filme, microformate  
 +• 12629/7  
 + 
 +• ISBD (PM) – pentru publicaţii muzicale ( partituri, ştime) ​   12629/​5 ​     
 +• ISBD (CM) – pentru materiale cartografice ​                           12629/6 
 +• ISBD (CP) – pentru părţi componente ( articole din seriale, capitole din cărţi) 
 +• ISBD (ER) - pentru resurse electronice 
 +• ISBD (CR) – pentru seriale şi alte Resurse în Continuare 
 + 
 + 
 +SCHEMA ELEMENTELOR DESCRIERII ​ ISBD(M) ŞI ORDINEA LOR 
 +• 1. Zona titlului şi a autorului ​  
 +• Titlul propriu- zis 
 +• Desemnarea generala a materialului ( nu se mentioneaza la monografii) 
 +• Titlurile paralele 
 +• Informaţii cu privire la titlu 
 +• Responsabilităţi de apariţie 
 +•                                  - principale 
 +•                                  - secundare 
 +• .  Zona ediţiei 
 +• 2.1   ​Menţionarea ediţiei ( numărul, felul) 
 +• 2.2    Menţiunea paralela de ediţie 
 +• 2.3    Responsabilităţi de apariţie asupra ediţiei ( editori, redactori) ​                                         2.4     ​Menţiune suplimentară de ediţie 
 +• 2.5 ​    ​Menţiuni de responsabilitate referitoare la menţiunea suplimentară de ediţie 
 + 
 +• Zona datelor de apariţie ​                    ​3.1 ​  Locul publicării 
 +• 3.2 ​   Denumirea editurii 
 +• 3.3 ​   Data publicării ​                                                                   3.4    Locul tipăririi ( element facultativ) 
 +• 3.5 ​   Denumirea tipografiei (element facultativ) 
 +• 3.6 ​   Data tipăririi ​   ( element facultativ) 
 +• 4.Zona descrierii fizice ( colaţiunea) 
 + 
 +– 4.1 Paginaţia şi / sau numărul de volume 
 +– 4.2 Menţionarea ilustraţiilor 
 +– 4.3 Formatul 
 +– 4.4 Material însoţitor 
 + 
 + 
 +• Zona seriei sau a colecţiei 
 +– 5.1 Titlul seriei / colecţiei 
 +– 5.2 Titlul paralel al seriai / colecţiei 
 +– 5.3 Informaţii despre titlul seriei 
 +– 5.4 Menţiuni de responsabilitate asupra seriei / colecţiei 
 +– 5.5 ISSN al  seriei / colecţiei 
 +– 5.6 Numărul seriei / colecţiei 
 +– 5.7 Titlul subseriei / colecţiei 
 +– 5.8 ISSN al subseriei / colecţiei 
 + 
 +• 6. Zona notelor 
 +• Zona ISBN,  legătură, preţ 
 +• 7.1 ​  ​ISBN 
 +• 7.2 Modalităţi de procurare şi / sau preţ 
 +• 7.3 ​ Precizări ( calificative) 
 + 
 + 
 + 
 +SURSE DE INFORMARE PENTRU ALCĂTUIREA DESCRIERII ​  ISBD (M) 
 +• Ordinea generală a surselor 
 +• Pagina de titlu şi substituentul ei 
 +• Surse complementare ( pagina de gardă, verso - ul paginii de titlu, coperta, ​                                        ​caseta tipografică) 
 +• Publicaţia în totalitatea ei ( prefaţă, anexe, coperta, cotorul cărţii etc.) 
 +• Surse din afara publicaţiei ( dicţionare,​ cataloage de bibliotecă,​ bibliografii,​ enciclopedii,​ cataloage editoriale etc.) 
 + 
 + 
 +Elementele bibliografice şi principalele lor surse de informare  
 + 
 +• titlul şi responsabilităţile de apariţie ​                           
 + 
 +•                - pagina de titlu, substit 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +• ediţia 
 +• - pagina de titlu 
 +•                                                                                  - surse complementare 
 +•                                                                                                                - caseta tipografică 
 + 
 +Datele de aparitie 
 +• pag. de titlu 
 +•                                                                                        - surse complementare ​                                                                                               
 + 
 + 
 +• colaţiunea ​                                                                     - publicaţia ca atare    
 +• seria ​                                                                       - publicaţia ca atare 
 +• note ​                                                                        - orice surse 
 +• ISBN, preţ                                                              - orice surse  
 + 
 + 
 +• informaţiile bibliografice din zonele 1, 2, 3, 5 – limba documentului 
 +• informaţiile bibliografice din zonele 4, 6, 7 – limba naţională a catalogului 
 +• alfabet latin 
 +• transliteraţia în caractere latine a altor alfabete ( chirilic, arab, ebraic) 
 +• abrevieri cf. STAS  U 03, nr.8256-82 
 +• fiecare zonă – cu majusculă  
 + 
 + 
 +Simbolurile utilizate, punctuatia 
 +• simbolurile gramaticale nu au valoare gramaticală ​                                             
 + 
 +• precedate şi urmate de spaţiu de o literă  
 + 
 +• virgula (,) şi punctul (.) sunt doar urmate de spaţiu ​  
 + 
 +• punct ​                          . 
 +•              - virgulă ​                       ,  
 +•              - două puncte ​               :  
 +•              - punct şi virgulă ​          ;  
 +•              - bara oblică ( slesh) ​    / 
 +•              - punct şi linie              . – 
 +• - semnul egal                = 
 +•              - semnul ​ plus               + 
 +•              - paranteze rotunde ​     (  ) 
 +•              - paranteze pătrate ​       [ ] 
 +•              - punctele de suspensie ​  … 
 + 
 + 
 +• REGULI DE REDACTARE A ELEMENTELOR BIBLIOGRAFICE 
 +• Zona titlului şi a responsabilităţilor de apariţie 
 +• Titlul propriu-zis 
 +•     - titlul principal al documentului ce cuprinde şi titlul alternativ 
 +•     - notat primul pe pagina de titlu 
 +•      - tipărit cu caractere deosebite 
 +•      - în limba majorităţii textului 
 + 
 +• pe partea dreaptă a paginii de titlu 
 +• pe prima pagină dacă sunt mai multe pagini de titlu 
 +• mai multe titluri de acelaşi autor fără titlu comun (;) 
 +• titlul generic ( Nuvele), titlurile separate – în note 
 +• titlurile alternative ( sau) 
 +• titluri cu autori diferiţi – ( T / A. T / A. T /A.) 
 +• titlul original fără text – în note 
 + 
 +• Titlul paralel 
 +•            - precedat de simbolul egal = 
 +•            - titlul doc. într-o altă limbă / scriere atunci când există şi text 
 +•               în limba respectivă ( ediţii bilingve, trilingve, multilingve) 
 + 
 +• Informaţii despre titlu 
 +•          - termenul, sintagma care precizează,​ explică, completează titlul propriu zis   
 +•          - explică natura, conţinutul lucrării, ocazia, motivul apariţiei lucrării ​  
 +•          - precedate de simbolul două puncte :  
 +•          - scrise cu litere mici dacă regulile ortografice permit 
 + 
 + 
 + 
 +• subtitlul menţionat pe document 
 +• - informaţii în legătură cu - genul literar 
 +• - locul, timpul desfăşurării acţiunii 
 +• - destinaţia informaţiilor din document 
 +• - în paranteze drepte [  ] dacă sunt luate din afara documentului 
 +• Responsabilităţile de apariţie 
 +•          - persoane sau colectivităţi responsabile de conţinutul – intelectual - artistic 
 +•          - în forma şi termenii de pagina de titlu    ( prenume nume) 
 +•          - prima menţiune de apariţie ​ precedată de bară oblică ​ / 
 +•          - persoane fizice sau colectivităţi 
 +• contribuţie la realizarea conţinutului – intelectual (editor, prefaţator,​ note, glosar, ​ cuvânt înainte, traducător) 
 +•                                                                            ​- ​                     - artistic ( copertator) 
 +•                                                                  ​- ​                      - grafic ( ilustrator) 
 +• responsabilităţile de acelaşi fel precedate de virgulă ​ ,  
 +•    - responsabilităţile diferite precedate de punct şi virgulă ​ ;  
 +•     - titlurile ştiinţifice se menţionează ​  ( dr., conf. univ., prof. univ.) 
 +•      - 1- 4 autori principali se menţionează toţi 4 ;  
 +•      ​- ​ mai mult de 4 - doar primii 3...  
 +Zona ediţiei 
 +•          - precedată de semnul de zonă, ​ punct linie  . – 
 +•          - Ediţie – exemplarele unui document imprimate in aceeaşi structură tipografică,​ cu aceeaşi matriţă tipografica si publicate de un editor ​  
 +•         - orice menţiune care cuprinde cuvântul ​ ediţie (ed. definitivă,​ ed.a 2 a, 
 +•             ed. critică, ed. îngrijită,​ ed. completată,​ ed. comentată etc. ) 
 + 
 +• numărul ediţiei se menţionează obligatoriu în cifre arabe  
 +•          - responsabilităţile de apariţie se menţionează după aceleaşi reguli ca 
 +•             în zona 1 ( /  ,   ; ) 
 + 
 +• numărul ediţiei se menţionează obligatoriu în cifre arabe  
 +•          - responsabilităţile de apariţie se menţionează după aceleaşi reguli ca 
 +•             în zona 1 ( /  ,   ; ) 
 + 
 +• Zona datelor de publicare 
 +•          
 +• - precedată de semnul de zonă   punct linie     
 +• Locul publicării 
 +•           - localitatea unde este sediul editurii  
 +•           - se menţionează ca pe document, forma reală în paranteze pătrate [ ] 
 +•           - mai multe locuri de apariţie – primele trei cu punct şi virgulă ​ ; 
 +• găsit în surse exterioare, se menţionează între paranteze pătrate ​  [ ]                         
 +•   - locul publicării necunoscut se notează cu abrevierea lat. sine loco   [ s.l.] 
 + 
 +• Denumirea editurii 
 +•           - precedată de simbolul două puncte ​ : 
 +•           - cuvântul editură numai când acesta face parte din  denumirea editurii 
 +•                         ( Editura Didactică, Ed. Enciclopedică,​ Ed. Muzicală) ​           
 +•             - denumirea editurii este un nume propriu (Editura Ion Creangă, Editura Eminescu) 
 +•              - editura necunoscută se notează cu lat. sine nomine ​ [ s.n.] 
 +• Data publicării 
 +•        - data calendaristică ​ , menţionată după numele editorului şi care indică 
 +•    data publicării,​ distribuirii,​ difuzării documentului 
 +•      - precedată de simbolul virgulă ​  , 
 +•      - se notează ca pe document 
 + 
 +• anul publicării notat în cifre romane ​ va fi notat şi în cifre arabe în paranteze pătrate [ ]  ( de ex. MCMLXXX ​ [1980] 
 +•    - anul menţionat greşit va fi urmat de menţiune corectă cu lat. id est    ( de ex. 1892 [ i.e.1982] ) 
 +•   - anul necunoscut se notează cu lat. sine anno  [ s.a.] 
 + 
 + 
 +• Locul tipăririi 
 +•               - locul unde este realizat fizic documentul  
 +• Denumirea tipografiei 
 +•       - elemente facultative 
 +•       - din caseta tipografică 
 +•       - ambele se notează între o pereche de paranteze rotunde (  :  ) 
 +•       - denumirea tipografiei precedată de simbolul două puncte ​  :  
 +• Zona desemnării specifice a materialului şi a numărului de unităţi fizice (colaţiune) 
 +• - numărul de unităţi fizice aflate în document, numărul părţilor , constitutive etc. 
 +•                   - precedată de semnul de zonă punct linie   . –  
 + 
 + 
 + 
 +• numărul de pagini, numărul de foi, numărul de coloane sau numărul de volume 
 +•   - în numărul de pagini se includ şi paginile ne numerotate până la caseta tipografică 
 +•   - paginile numerotate diferit vor fi notate ca în document cu virgulă între cifre (de ex. XXXII, 256p.) – suită de pagini 
 +•    - numărul de volume urmate de numărul de pagini al fiecărui volum în paranteze rotunde de ex. 3vol. (235, 356, 432p.) 
 +•     - mai multe volume, descriere pe nivele 
 +• Ilustraţii 
 +•       - imaginile, figurile sau alte reprezentări grafice care se găsesc în interiorul publicaţiei 
 +•       - precedate de simbolul două puncte ​ : 
 +•       - ilustraţii,​ hărţi, planşe, planuri, portrete, fig., note muzicale 
 +•       - ilustraţiile pe pagina cu text se notează fără număr 
 +•       - ilustraţiile pe pagina fără text se notează numărul lor 
 +• Formatul 
 +•        - dimensiunile liniare ( înălţime,​ lăţime, grosime) ale unui document 
 +•        - precedat de simbolul punct şi virgulă ​  ; 
 +•        - dimensiunile cărţii la cotor 
 +•        - se notează în cm. 
 +•        - formatul atipic se notează ambele dimensiuni ( înălţime x lăţime) 
 +• Material însoţitor 
 +• - materialul care însoţeşte publicaţia,​ conceput a fi utilizat împreună cu acesta sau constituind parte materială distinctă a unui document multimedia 
 +• - precedat de semnul plus   + 
 +• - după conţinut dependent de document, fizic independent ( disc, casetă, ​                              ​diapozitive,​ CD-uri, caiete de ex. etc.) 
 +• titlu generic, ce grupează publicaţii având fiecare titlu propriu 
 +• - precedată de semnul de zonă punct linie şi cuprinsă în  paranteze ​ rotunde ​  . – (        ) 
 +• - informaţiile se culeg din document în totalitatea sa ( coperte, cotor…) 
 +• - elementele descrierii în cadrul zonei seriei sunt precedate de aceleaşi simboluri ca aceleaşi elementele din zona 1 (titlu, responsabilităţi de apariţie) 
 +• ISSN – număr standardizat pe plan internaţional care se atribuie fiecărui ​ titlu-cheie al publicaţiei seriale ; compus din opt cifre, grupate în două suite şi precedate de prefixul alfabetic ISSN 
 +• - precedat de simbolul virgulă ​ , 
 +• numărul seriei şi subseriei este precedat de simbolul punct şi virgulă ​ ; 
 +• - titlul subseriei este precedat de simbolul punct   . 
 +•   - cuvântul serie sau colecţie se notează în descriere numai dacă acesta este menţionat pe document ​ .- (Seria Patrimoniu) ​ .- (Teatru) 
 +• informaţii suplimentare,​ atunci când regulile ISBD (M) nu permit menţionarea lor în cadrul zonelor ; precizează,​ completează descrierea ​          - precedate de simbolul punct linie  . - , sau fără nici-un simbol când  notele se prezintă individual pe câte un alineat 
 +• - ordinea notelor este dată de ordinea zonelor ISBD 
 +• Zona ISBN, modalităţi de procurare, preţ  
 +•    ISBN (Număr Internaţional Standard al Cărţii) 
 +•      - numărul standardizat pe plan internaţional care se atribuie fiecărei ediţii a unei monografii sau fiecărui volum de  către agenţia naţională specializată care identifică o ediţie a unei publicaţii;​ compus din zece cifre, grupate în patru suite şi precedate de sufixul ISBN 
 +• precedat de simbolul . –   sau fără simbol când se menţionează de la alineat 
 +•   - 4 grupe de cifre – prima grupă –  ţara 
 +•                                 - a doua grupă – editura 
 +•                                 - a treia grupă -   ​titlul cărţii  
 +•                                 - a patra grupă -  cifră de control 
 +•   - acordat de Agenţia Naţională ISBN 
 +• Preţ ​ ( modalităţi de procurare) 
 +•      - în moneda ţării agenţiei bibliografice care face descrierea 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + ===== Clasificarea ​ Zecimală Universală ===== 
 + 
 +CZU 
 + 
 + 
 +Silvia Nestorescu expert consultant 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +Răspuns la nevoia de ordonare a gândirii umane                                                        
 + 
 +Operaţiune logică de  
 +               grupare a obiectelor în funcţie de asemănările lor                                                                                  
 +               separare a lor în funcţie de deosebirile dintre ele 
 + 
 + 
 +Clasificarea cărţilor ordonează cunoaşterea ​ cu scopul de a asigura regăsirea oricărui subiect din colecţia dată  
 + 
 + În biblioteci cărţile sunt aranjate conform unui sistem numit clasificare ​    
 + 
 + Aranjarea cărţilor sau a descrierilor acestora în modul cel mai avantajos pentru cititori 
 + 
 +Clasificarea  
 + Grupare generală de subiecte care presupune aranjarea acestora într-o anumită ordine logică pentru stabilirea relaţiilor dintre subiecte.  
 + Pentru a clasifica un subiect trebuie să cunoaştem cu precizie calităţile lui, iar pentru a clasifica riguros trebuie să cunoaştem majoritatea calităţilor sale.  
 + Economie în regăsirea documentelor,​ deoarece toate informaţiile privind subiectul căutat sunt adunate la un loc,  în fişier sau raft.                                                
 + Eficienţa în căutările la raftul liber, după subiectul documentului. 
 + Reuneşte documentele care tratează acelaşi subiect, iar în cadrul subiectului documentele de acelaşi autor. ​                    
 + Are o serie de clase şi diviziuni care trebuie să exprime o ordine ierarhică. ​   
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +Indicele de clasificare 
 + Ansamblul simbolurilor care codifică subiectul unui document ​                             
 +       
 +    Indexul alfabetic pe materii ​                                       
 + Instrument ce pleacă de la un cuvânt sau un grup de cuvinte al limbii naturale ​                                                
 + 
 +Clasificarea ​ Zecimală Universală 
 + Schema de clasificare sistematică bazată pe principiul divizării zecimale a ansamblului cunoştinţelor umane. ​               
 + O primă încercare de aplicare a unei scheme de organizare sistematice,​ Franţa, 1583, bibliograful Lacroix du Maine  10.000 de volume în 100 de rafturi a câte 100 de volume. 
 +Clasificarea ​ Zecimală Dewey 
 + Melvile Louis Kossuth / Melvile Dewey       1874, aplică fiecăreia dintre cele 9 clase principale, raprezentând cunoştinţele umane, cifre de la 1 la 9 şi atribuie un 0, plasat la începutul clasificării,​ generalităţilor. ​   
 +Clasificarea ​ Zecimală Universală ​  CZU 
 + 1895 - Paul Otlet şi Henri La Fontaine ​ -   o traducere franceza a tabelelor lui Dewey     
 + 1905 - Manualul Repertoriului Bibliografic Universal, cu 10.000 diviziuni şi 22.000 noţiuni ​  
 +Clasificarea ​ Zecimală Universală ​  CZU 
 + 1927 – 1933  La classification Decimale Universelle 70.000 diviziuni ​                        
 + Ediţii complete, medii, prescurtate,​ specializate ​                                                 
 + 
 + BNR centru naţional de catalogare 
 + 
 +CZU în România  
 + Al.Sadi - Ionescu – 1908 –CZU pentru publicaţiile periodice ale BAR                               ​- ​                        - 1915 – CZU pentru cărţile din BAR                                          
 + D.Drăgulănescu – 1938 – CZU ediţie prescurtată cu circa 5000 de indici şi 188 p.                       - 1945 – CZU pentru electrotehnică şi alte domenii ​                        
 + 
 + 
 +Structura ​ CZU 
 + CZU ca şi Clasificarea Dewey împart totalitatea cunoştinţelor umane în 10 clase mari, notate cu cifre de la 0 la 9.              
 + Fiecare clasă se subdivide în zece subclase 
 + Fiecare indice este tratat ca o fracţie zecimală cu 0 iniţial omis. 
 +Exemplu 
 + 61 Medicină 
 + 611 
 + 611.1 
 + 611.12 
 + 612 
 + 612.9 
 + adică 0,6;  0,61;  0,​611; ​ 0,​611.1; ​ 0,​611.12 ​  ​0,​612; ​ 0,​612.9; ​ 0,​613; ​  ​0,​619; ​ 0,62 
 + 
 + indicii CZU sunt grupaţi câte trei               
 + Clasificarea Zecimală Universală conţine trei tipuri de tabele  
 + I             ​tabela principală 
 + II            tabelele auxiliare 
 +    ​III ​         indexul alfabetic pe materii  
 + 
 + 
 +I. Tabela principală 
 + Cele 10 mari clase, subdivizate ierarhic ​     
 +      0 Generalităţi 
 +      1 Filosofie 
 +      2 Religie 
 +      3 Ştiinţe sociale 
 +      4 clasă liberă 
 +      5 Matematici. Ştiinţe naturale şi exacte 
 + 6 Ştiinţe aplicate.Medicină.Tehnică 
 + 7 Arte.Recreere.Divertisment.Sport 
 + 8 Lingvistică. Literatură 
 + 9 Geografie. Biografii. Istorie 
 + 
 +II. Tabelele auxiliare 
 + 
 + Includ semne auxiliare 
 +               plus                         ​+ ​                    
 +               paranteze ​               (  ) 
 +               două puncte ​             : 
 +               bară oblică ​               / 
 +               parantaze drepte ​     [  ] 
 +               dublu două puncte ​    :: 
 +         
 + 
 + Indici auxiliari  
 +               
 +              ​a. ​   comuni ​             
 +             b.    speciali, analitici  
 + 
 + 
 +a. Indici auxiliari comuni 
 + De limbă, cu semnul specific egal   ​= ​        
 + 
 + 61=111 (73 )   - carte de medicină în limba  engleză vorbită în America ​       
 + 
 + 51=511.141( 498) – carte de matematică în limba maghiară din România ​                 
 +  
 + De formă, cu semnul specific paranteză rotundă, iar înăuntru 0...                        
 + 
 + 58( 038) – dicţionar de botanică 
 + 
 + 51 (072 ) - metodica matematicii 
 +  
 + De timp, cu semnul specific ghilimele ​               
 +         ​’’ ​    ​’’ ​                                                
 +’’ 1989.12.22.02.15’’ ​ -                         22 dec.1989,​ora 2 şi 15 min.                                    
 +    
 +   ​53’’ 19 ’’ – carte de fizică din sec. 20 
 +     a. Indici auxiliari comuni 
 + Notaţie alfabetică de nume                        
 + 
 + 025.45 CZU – Clasificarea Zecimală Universală ​                                               
 + 
 + 012 Coşbuc,​G. ​ -  bibliografia operelor lui G. Coşbuc ​               
 +  a. Indici auxiliari comuni 
 + De loc, cu semnul specific paranteze rotunde ​                                            
 + 
 + 1 (410)  - filosofia în Anglia 
 + 
 + 94 (478 )– istoria Republicii Moldova ​               
 + 
 + 727.8 ( 498 -2 Cluj) – clădiri de biblioteci din Cluj Napoca 
 +b. Indici auxiliari speciali sau analitici 
 + Indici auxiliari speciali cu liniuţă 
 +       - 1 / - 9                                              
 + 
 + 821.135.1 – 1    literatură română – poezie  
 + 
 + 821.133.1 – 31   ​literatură ​ franceză - roman 
 + 
 +Exemplu ​  
 + 02( 498 ) bibliologie românească ​                 
 + Descompunem în  
 + 02 – indice principal ​  
 +                 şi         
 + (498 ) - indice auxiliar comun de loc                       
 +  
 +===== Cataloagele de bibliotecă ===== 
 + 
 + 
 +Expert consultant SILVIA NESTORESCU 
 + 
 + 
 +• Catalogul de titluri – element de ordonare – titlul; organizat alfabetic, se foloseşte în special pentru beletristică  
 +• Catalogul colecţiilor – element de ordonare – titlul colecţiei; organizat alfabetic şi în interiorul fiecărei colecţii după număr sau după numele autorului ​  
 + 
 +• Catalogul topografic – element de ordonare – cota topografică;​ organizat numeric sau alfanumeric ​                             
 +• Catalogul cronologic – element de ordonare – anul de apariţie; organizat cronologic, utilizat rarpentru colecţii de carte veche          
 +• Catalogul sistematic – element de ordonare – indicele CZU; organizat zecimal ​  
 +• Catalogul pe subiecte – element de ordonare – vedeta de subiect; organizat alfabetic 
 +• Catalogul tematic - element de ordonare – rubricile planului tematic stabilit; organizat alfabetic sau alfanumeric 
 + 
 +• Catalogul geografic ​                                        
 + 
 +• Catalogul dicţionar – element de ordonare vedeta uniformă pentru nume de autori, titluri şi vedete de subiect, organizat alfabetic 
 +• Înregistrările catalografice se ordonează conform alfabetului latin 
 + 
 +• Ordinea alfabetică este determinată de succesiunea literelorce alcătuiesc cuvântul de acces  - primul cuvânt al vedetei – apoi, al doilea cuvânt, al treilea etc.    
 + 
 +• În cadrul unui nume de autor, fişele se ordonează după schema următoare :           
 +• Opere complete 
 +• Opere 
 +• Opere alese 
 +• Lucrări individuale – în ordinea alfabetică a titlurilor ​                                                  
 +• Lucrări individuale în limbi străine – după fiecare titlu şi în ordinea alfabetică a limbilor 
 +• Lucrări la care autorul are o responsabilitate secundară – coautor, antologator,​ editor, ilustrator, prefaţator,​ traducător ​                             
 +• Lucrări despre autor şi opera sa – în ordinea alfabetică a vedetelor principale şi a titlurilor ​  
 +• La lucrările în mai multe ediţii, apărute în ani diferiţi, se ordonează invers cronologic, astfel încât, cea mai nouă ediţie să fie în faţă 
 + 
 + 
 +Exemplu 
 +• CREANGĂ,​ ION 
 + 
 +• OPERE COMPLETE ​                     
 +• OPERE ​                                                           OPERE ALESE                                          AMINTIRI DIN COPILĂRIE, ed. 2008             ​AMINTIRI DIN COPILĂRIE, ed. 1998          AMINTIRI DIN COPILĂRIE – în lb. arabă AMINTIRI DIN COPILĂRIE – în lb. Franceză 
 +• AMINTIRI DIN COPILĂRIE în lb. engleză ​   
 +• POVESTIRI. ed. 1976 
 +• POVESTIRI,​ ed. 1958 
 +• M. EMINESCU, I. CREANGĂ – Fragmente de viaţă 
 +• POVESTIND COPIILOR – antologie de I. CREANGĂ 
 +• VIAŢA LUI M. EMINESCU – prefaţă de I. Creangă 
 +  CĂLINESCU, GEORGE - AMINTIRI DESPRE ION CREANGĂ –  
 +• MANOLESCU,​ NICOLAE – ION CREANGĂ şi copii 
 +•  
 +•  
 + 
 + 
 +