Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
biblioteci.-pozitionare-in-contextul-international-si-national.-tendinte-si-directii-de-dezvoltare [2010/04/02 21:35]
admin
biblioteci.-pozitionare-in-contextul-international-si-national.-tendinte-si-directii-de-dezvoltare [2012/05/05 10:42] (curent)
delia.p
Linia 7: Linia 7:
  
  
-{{tag> biblioteconomie biblioteci perspective context functii misiune}} 
-SISTEMUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE 
-Decret - Lege nr.141 / 1990 
-Legea bibliotecilor – 334 /2002, modificată şi completată în 2006 
-Sistemul national de informare si documentare este format din:  
  
-Biblioteca Naţională a României (BNR) 
-1955 – Biblioteca Centrală de Stat (BCS) ;  
-1990 – BNR, sub tutela şi administraţia MCC 
-colecţii enciclopedice 
-depistează,​ colecţionează,​ comunică toate documentele importante editate în tară 
-conservă colecţii de carte străină în special istorie, cultură, civilizaţie 
-ATRIBUŢII ​ 
- 
-1.Depozit Legal Central al Statului 
-2.Agenţie Bibliografică Naţională - editează :  
-3.Bibliografia Naţională Română 
-4.Catalogul colectiv al publicaţiilor străine intrate în bibliotecile din România, 4/an 
-5.Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România, 1/an 
-6.Biblioteconomie. Culegere de traduceri prelucrate, 4/an 
-7.Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării,​ 12/an 
-8.Bibliografia cărţilor în curs de apariţie (CIP), 12/an 
-9.Carte românească curentă – pe dischete, 12/an 
-10.Revista Bibliotecii Naţionale a României, 2/an 
-11.Fişe de catalog, 24/an 
-12.Rezerva Naţională de Publicaţii ​ 
-13.Agenţie Naţională ISBN, ISSN, - CIP (Catalogarea în publicare) 
-14.Organism de informare şi documentare al Parlamentului si Guvernului 
-15.Asistenţă de specialitate pentru bibliotecile publice 
-16.Laborator de restaurare şi patologie a cărţii 
-Biblioteca Academiei Române 
- BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE  - Sub coordonarea Academiei Române  - colecţii enciclopedice  - colecţionează,​ organizează,​ conservă patrimoniul naţional – cultural - ştiinţific (manuscrise)  - valorifică documente străine reprezentative pentru activitatea academică  - statut de bibliotecă naţională – vechime, tradiţie, funcţii, volumul colecţiilor  - cercetare ştiinţifică în toate domeniile ​ 
- 
- ATRIBUŢII  - colecţionează,​ organizează,​ conservă, valorifică fondul naţional de tipărituri,​ manuscrise şi alte documente  - colecţionează,​ organizează,​ conservă, valorifică documente străine - conservă şi valorifică arhive personale ale personalităţilor române  - asigură documentele pentru cercetarea ştiinţifică de bază  
- 
- - elaborează bibliografii naţionale retrospective  Bianu, Ioan ; Hodoş, Nerva ; Simonescu, Dan. Bibliografia romanească veche. Vol.1-4. Bucureşti  Ediţiunea Academiei Române, 1903-1944 ( 2200 de semnalări: sec. 16-52 ; sec. 17 – 113 ; sec.18 – 800 ; început sec. 19- 1155)  
- 
- Ştrempel, G. ( coord.) Bibliografia Românească Modernă Vol. 1-4, Bucureşti, Editura Academiei, 1984-1996 ​ 
- 
- - elaborează bibliografii speciale de interes naţional  - efectuează cercetări în domeniul bibliografiei şi biblioteconomiei  - conservă şi restaurează tezaurul naţional şi colecţiile de patrimoniu  - efectuează schimb internaţional de publicaţii cu instituţii academice  - elaborează catalogul colectiv naţional al bibliotecilor  - elaborează repertorii naţionale ​ 
- 
-Biblioteci de învăţământ 
-* Biblioteci de învăţământ pre-universitar * Biblioteci de învăţământ superior ​ 
- 
-Biblioteci specializate 
-Biblioteci publice 
-* Biblioteci judeţene * Biblioteci municipale * Biblioteci orăşeneşti * Biblioteci comunale ​ 
- 
-1.Biblioteci sindicale 
-2.Biblioteci ale cooperativelor meşteşugăreşti 
-3.Biblioteci ale organizaţiilor culturale, profesionale 
- 
-Tipuri de biblioteci 
-Dupa obiective şi utilizari 
-* Biblioteca Naţională * Biblioteci academice (universitare) * Biblioteci publice * Biblioteci ştiinţifice (Centre de Informare şi Documentare) * Biblioteci de cercetare (specializate într-un anumit domeniu * Biblioteci de învăţământ (preuniversitar,​ universitar) * Biblioteci de Depozit Legal (un nr. de exemplare din toată producţia editorială) * Biblioteci de referinţă (consultarea doc. de ref. numai la sală) * Biblioteci de de împrumut * Biblioteci de de conservare (păstrează documentele în anumite condiţii) * Biblioteci de Biblioteci itinerante, mobile (serviciu extern bibliotecii) ​ 
- 
-Dupa modul de prezentare a documentelor 
-1.Biblioteci „arhaice” (toate documente pe suport hârtie) 
-1.Biblioteci digitale (tranziţie spre biblioteci virtuale) 
-1.Biblioteci „hibrid” (arhaice şi digitale) 
-1.Biblioteci „virtuală” 
-* biblioteca fără rafturi ​ 
- 
-toate documentele pe suport digital 
-spaţiu finit cu resurse infinite 
-accesare de la distanţe foarte mari 
-informaţia este foarte flexibilă (copiată, combinată, revăzută, rearanjată) 
-nu sunt locale 
-toate funcţiile asistate de calculator (cataloage, împrumut)- 
-bibliotecarii – “brokeri de informare” 
- BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR – UNIVERSITARE  - personalitate juridică subordonate M.E.N.  - colecţii enciclopedice  - structuri cultural - ştiinţifice  - utilizatorii – studenţi  - cadre didactice din învăţământul superior ( public, particular)  - colecţionează,​ organizează,​ valorifică , conservă documente necesare procesului instructiv educativ ​ 
- 
- ATRIBUŢII  - Consiliul Naţional al Bibliotecilor din Învăţământ  - participă la activitatea didactică, cultural- educativă, de cercetare ştiinţifică,​ de perfecţionare  - sprijin metodologic bibliotecilor pre - universitare  - lucrări bibliografice pe plan local  
- 
- BIBLIOTECI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – BIBLIOTECI ŞCOLARE  - aparţin instituţiilor de învăţământ preuniversitar- şcolilor de toate tipurile  - utilizatorii – elevi  - cadre didactice  - colecţii enciclopedice adecvate nivelului, profilului unităţii de învăţământ  - coordonate metodologic de C.C.D. ​ 
- 
- ATRIBUŢII  - participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ  - funcţie socială – aport la îndeplinirea procesului instructiv educativ  - crearea şi dezvoltarea obiceiului de a citi la copii  - stimularea imaginaţiei şi creativităţii copiilor  - Regulamentul Bibliotecilor Şcolare Nr. 6566 / 1994 aprobat de M.E.I. ​ 
- 
- BIBLIOTECI SPECIALIZATE – de cercetare  - aparţin diverselor ministere şi institute de cercetare  - colecţii cu informaţii specializate,​ domeniu particular al cunoaşterii  - utilizatorii – specialişti dintr-un anumit domeniu  - selecţie riguroasă la achiziţie  - personal calificat ​ 
- 
- ATRIBUŢII  - servirea promptă cu informaţii “utile”  - baza documentară a unităţilor de care aparţin  -“ literatura cenuşie” – rapoarte, sinteze, standarde, licenţe, legislaţie ​ 
- 
- BIBLIOTECI PUBLICE ( comunitare)  - organizate pe criteriu teritorial – 41 biblioteci judeţene  - 212 biblioteci municipale şi orăşeneşti  - 2683 biblioteci comunale  - subordonate financiar structurilor administrativ - teritoriale locale  - îndrumarea metodologică a M.C.C.P.C. ​ 
- 
- - centre de informare, studiu şi dezvoltare culturală a comunităţilor locale  - colecţii enciclopedice  - utilizatorii – membrii comunităţii  - toţi cetăţenii,​ indiferent de categoria socială, convingeri politice, religie, sex, vârstă ​ 
- 
- FUNCŢII  – informaţională ( noutăţi economice, politice, ştiinţifice,​ artistice)  - culturală ( patrimoniul cultural naţional şi internaţional  - educaţională ( autoinstruire continuă)  - socială (reducerea diferenţelor de informare între membrii comunităţii)  - de recreere ( loisir)  - poartă locală de acces la cunoaştere ​ 
- 
- ATRIBUŢII  - servirea comunităţii ( utilizatorul ţintă)  - oficiu catalografic judeţean  - oficiu bibliografic judeţean  - centru de selecţie, pregătire, evaluare a resurselor umane din judeţ  - calendar cultural judeţean ​ 
- 
- - coordonator al activităţii de dezvoltare, conservare, informatizare a colecţiilor bibliotecilor din judeţ  - structură ‘’ prin excelenţă pentru informare locală’’( colecţionează promovează şi conservă elemente locale specifice)  - spaţiu în care ‘’ utilizatorul poate găsi uşor orice fel de cunoştinţe şi informaţii ‘’ ​